Bắc địa tấu từ – Lời tâu về đất Bắc của những người đi khai khẩn đất Điện Bàn (Quảng Nam – Đà Nẵng) dưới thời Lê sơ

 Trong quá trình đi điền dã sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở làng Uất Lũy, huyện Điện Bàn (Quảng Nam – Đà Nẵng), chúng tôi tìm được một văn bản mang tên là “Bắc địa tấu từ”, có thể dịch là “Lời tâu về đất Bắc” (của những người đi khai khẩn đất Điện Bàn thời Lê sơ). Văn bản gồm 8 tờ khổ 28 x 24 cm, thuộc loại giấy “long chỉ”, là văn bản Hán có thêm vài chữ Nôm….

Xem chi tiết

Lễ hội – Nét di sản văn hóa độc đáo ở Trà Vinh cần được bảo tồn

Trà Vinh là một trong nhiều tỉnh ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Xuất phát từ điều kiện sống mà nơi đây đã hình thành những nét văn hóa độc đáo mang đậm dấu ấn của miền Đồng bằng sông nước, trong đó phải kể đến các lễ hội. Lễ hội, thường được tổ chức hằng năm với quy mô lớn ở các địa phương trong tỉnh và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng. Bảo tồn các lễ hội này góp phần cũng cố đoàn kết cộng đồng, gìn giữ phát triển văn hóa, nghệ thuật truyền thống,….

Xem chi tiết

Bài Chòi – Từ trò chơi dân gian truyền thống đến di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào ngày 7/12/2017, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xem chi tiết

Bàn thêm về bài chòi

Bộ bài chòi từ trước đến nay là bộ bài lá vốn được người chơi dùng để chơi bài Tới. Bài Tới – theo định nghĩa của học giả Huỳnh Tịnh Paulus Của trong sách Đại Nam Quốc âm tự vị (1896) là “thứ bài bắt cặp, ai bắt được đủ cặp trước thì gọi là “tới”, nghĩa là đến trước, rồi cũng được ăn tiền”(1). Lâu nay các nhà nghiên cứu đã cất công đi tìm nguồn gốc của bộ bài Tới…

Xem chi tiết

Di sản văn hóa Dù Kê trong phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Dù Kê đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Nghệ thuật Sân khấu Dù kê là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian. Bài viết khẳng định giá trị nghệ thuật di sản văn hóa Dù kê tại Trà Vinh, đặc biệt là giá trị của loại hình di sản này trong phát triển du lịch, qua đó nêu lên một số giải pháp phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này gắn với phát triển du lịch của tỉnh.

Xem chi tiết

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của nghệ thuật diễn xướng cung đình Huế

Di sản văn hóa phi vật thể Cung đình Huế được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ vai trò của trấn Thuận Hóa (1306 – 1557), thủ phủ xứ Đàng Trong (1558 – 1787), kinh đô triều Tây Sơn (1788 – 1801) và Kinh đô triều Nguyễn (1802 – 1945) đã tạo nên sức hút và sự lan tỏa đặc biệt quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử, làm nên hệ giá trị di sản văn hóa cung đình đặc trưng, trong đó có di sản của nghệ thuật diễn xướng cung đình Huế, tiêu biểu như Nhã nhạc, Tuồng cung đình và Múa hát cung đình.

Xem chi tiết

Giá trị di tích lịch sử Cách Mạng trong định hướng phát triển du lịch di sản Trà Vinh

 Tham luận giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng cấp Quốc gia tại tỉnh Trà Vinh. Từ đó, nhóm tác giả bước đầu nhận diện tiềm năng phát triển du lịch của các di tích và đề xuất một số định hướng phát huy giá trị di sản trong các hoạt động du lịch tại địa phương.

Xem chi tiết

Khai thác di sản văn hóa biển vào phát triển ngành du lịch tỉnh Trà Vinh

Trong bài tham luận này, tác giả sử dụng hệ thống lý thuyết về văn hóa biển đã được công bố trong luận văn Thạc sĩ văn hóa tại Đại học Trà Vinh2; các tư liệu thực địa đã công bố qua một số bài báo khoa học đặc đăng tải tại các Hội thảo khoa học do Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, trường Đại học Trà Vinh tổ chức; một số điều tra, phản ánh thực địa của tác giả về hoạt động khai thác giá trị di sản văn hóa biển vào phát triển ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh đăng tải trên các nhật báo số ra hàng ngày.

Xem chi tiết

Vai trò của di sản văn hóa – Tài nguyên du lịch văn hóa đối với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh thực trạng và giải pháp

Trong thời gian gần đây, di sản văn hóa Việt Nam đã và đang trở thành các sản phẩm quan trọng phục vụ đắc lực phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng, góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, tạo thu nhập ổn định cho cộng đồng các dân tộc ở các địa phương trên cả nước, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của các địa phương và của cả nước. Các di sản văn hóa đã được các địa phương xây dựng và đưa vào các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo lượng khách du lịch trong nước và quốc tế…

Xem chi tiết

Dương Tự Minh và một số di sản văn hóa liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Dương Tự Minh là một nhân vật thời Lý, có đóng góp lớn trong việc duy trì, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ vững an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia. Công lao của ông đã được lịch sử và dân gian ghi nhận. Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh còn nhiều di tích, truyền thuyết và lễ hội gắn với ông, đặc biệt tập trung ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết

Các DI TÍCH CHĂM trong lưu vực sông TRÀ KHÚC- QUẢNG NGÃI

Sự tồn tại với mật độ khá cao các đền tháp Chăm ở Quảng Nam và Bình Định (phía bắc và phía nam Quảng Ngãi), trong bối cảnh dải đất từ phía nam đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông có lịch sử khá gắn bó, ít nhất là từ đầu thế kỷ XV về sau, đã khiến cho việc đi tìm lý do của sự lụi tàn, hoặc thưa thớt các đền tháp Chăm ở vùng đất vốn được gọi là Cổ Lũy động trở nên rất khó khăn….

Xem chi tiết

Giá trị văn hóa của Mộc Bản

Việc UNESCO công nhận  mộc bản lưu giữ tại hai ngôi chùa Vĩnh Nghiêm và Bổ Đà (Bắc Giang) là “di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương” tháng 5 năm 2012 đã khẳng định những giá trị quan trọng nhiều mặt của loại hình di sản chữ viết đặc biệt này. Bằng việc tập trung vào các khía cạnh khác nhau của mộc bản như: Văn hóa phật giáo; Ngôn ngữ, văn học; Thẩm mỹ hội họa và điêu khắc gỗ…

Xem chi tiết

KIẾN TRÚC CÔNG GIÁO – BIỂU TƯỢNG DI SẢN VĂN HÓA ĐÔ THỊ SÀI GÒN – TP HỒ CHÍ MINH

Lịch sử hình thành giáo phận Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất Gia Định – Sài Gòn xưa. Nhiều công trình kiến trúc Công giáo trên trăm năm tuổi vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay như: nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, nhà thờ Chợ Quán, Chợ Lớn (Cha Tam), Chợ Đũi (Huyện Sĩ), tu viện dòng Phaolô Sài Gòn,… Trong đó, Chợ Quán là họ đạo lâu đời nhất của Giáo phận Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh với lịch sử gần 300 năm…

Xem chi tiết

Thất Phủ Võ Đế Miếu và sự hình thành Tổng thương hội Hoa kiều ở Nam Kỳ

Thất Phủ Võ Đế Miếu được xây năm 1775 (ông Lê Văn Lưu trong quyển Chùa người Hoa và Việt ở Chợ Lớn (Pagodes chinoises et annamites de Cholon) năm 1931, cho rằng chùa được xây năm 1820), cùng thời gian với đền Thất Phủ Thiên Hậu Cung. Hai đền này thuộc vào loại đền chùa cổ xưa nhất ở Sài Gòn – Chợ Lớn. Thất Phủ Võ Đế Miếu thờ Võ Đế (Quan Công) còn Thất Phủ Thiên Hậu Cung thờ bà Thiên Hậu…

Xem chi tiết

Bảo tồn DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG của CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI trong BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN và HỘI NHẬP

Bài viết nêu bật giá trị văn hóa truyền thống của một số dân tộc rất ít người ở miền núi phía Bắc. Qua phân tích các giá trị văn hóa truyền thống này đã đưa ra các giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp đó.

Xem chi tiết

KHAI THÁC LỢI THẾ của HỆ THỐNG DI SẢN để PHÁT TRIỂN DU LỊCH trong xu thế HỘI NHẬP và PHÁT TRIỂN HIỆN NAY

Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa rất lớn với gần 40 ngàn di sản vật thể, 60 ngàn di sản phi vật thể – với gần 8.000 lễ hội trong đó hơn 3.000 lễ hội dân gian thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc rất độc đáo với nhiều di sản văn hóa thế giới cũng như nhiều di tích lịch sử – văn hóa đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn và thu hút khách du lịch trong cũng như ngoài nước…

Xem chi tiết

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – Di sản kiệt tác của nhân loại – Phần 2

Kể từ khi Mỹ Sơn được phát hiện sau hàng thế kỷ bị quên lãng thì những nhà nghiên cứu của EFEO đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn những công trình kiến trúc này. Năm 1937, EFEO bắt đầu trùng tu ngôi đền A1 và sáu ngôi tháp nhỏ từ A2 đến A7. Trong vòng bảy năm sau đó, các tháp B3, B5, B6, C1, C2, C3, D1, D4 được trùng tu hoặc gia cố.

Xem chi tiết

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – Di sản kiệt tác của nhân loại – Phần 1

Thánh địa Mỹ Sơn tọa lạc trong một thung lũng có đường kính khoảng 2km, tọa độ 15046’ vĩ Bắc và 108007’ kinh Đông, được bao quanh bởi đồi núi, ở gần làng Mỹ Sơn, tổng An Hòa, huyện Duy Xuyên (nay thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), cách thành phố Đà Nẵng khoảng 70km về phía tây nam; cách thành cổ Trà Kiệu khoảng 20km về phía tây.

Xem chi tiết