Giá trị di tích lịch sử Cách Mạng trong định hướng phát triển du lịch di sản Trà Vinh

Tham luận giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng cấp Quốc gia tại tỉnh Trà Vinh. Từ đó, nhóm tác giả bước đầu nhận diện tiềm năng phát triển du lịch của các di tích và đề xuất một số định hướng phát huy giá trị di sản trong các hoạt động du lịch tại địa phương.

Xem chi tiết

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Chợ nổi Cái Răng – Thành phố Cần Thơ

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung bởi những yếu tố hấp dẫn vốn có của nó. Hoạt động du lịch đã hình thành và phát triển ở đây khá lâu và mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hệ lụy mà suy cho cùng đều do người dân địa phương, các thành phần kinh doanh du lịch, du khách và cả ngành du lịch thành phố Cần Thơ,…

Xem chi tiết

Phát huy giá trị di tích Lịch sử, Văn hóa những lợi thế cho phát triển Du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh

Di sản văn hóa (bảo tàng, di tích, danh thắng và các lễ hội văn hóa) có một vị trí quan trọng đối với ngành du lịch. Trong hoạt động du lịch, các di tích lịch sử, văn hóa là đối tượng chuyển tải những đặc điểm nổi bật, những đặc trưng văn hóa vật chất và tinh thần của khu vực tham quan. Chính điều đó đã tạo ra mối quan hệ rất gắn bó giữa du lịch và các hoạt động bảo tồn di tích….

Xem chi tiết

Khai thác giá trị văn hóa của người Dao ở tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng

Trên cơ sở nhu cầu của khách du lịch từ đó có những đánh giá về các hoạt động văn hóa của người Dao mang tính đặc trưng, có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua những đánh giá đưa ra những giải pháp cụ thể, mang tính định hướng đảm bảo tính khả thi cho việc khai thác các giá trị văn hóa của người Dao trong phát triển du lịch cộng đồng ở Phú Thọ.

Xem chi tiết

Nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến du lịch Huế (Phần 2)

Kết quả nghiên cứu dừng lại ở việc xác định các nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến du lịch. Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu quy mô mẫu nghiên cứu lớn hơn, bảng hỏi sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ hơn thì tính đại diện của mẫu nghiên cứu có thể sẽ tốt hơn. Thông qua kết quả về nhận thức của du khách, cần thực hiện nghiên cứu định lượng để đo lường hình ảnh điểm đến, làm căn cứ đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Huế.

Xem chi tiết

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh Trà Vinh

…Hoạt động xúc tiến trong Du lịch đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển chung của ngành và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trong tỉnh. Để định hướng cho hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh phù hợp với định hướng chung của cả nước và xu thế hội nhập, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến du lịch, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa cho các doanh nghiệp. Bài viết này đánh giá hoạt động xúc tiến du lịch và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết

Nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến du lịch Huế (Phần 1)

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định những nhận thức (lý trí) và tình cảm của du khách về hình ảnh điểm đến du lịch Huế. Từ 3 câu hỏi mở được đề xuất bởi Echtner và Ritchie, các tác giả thực hiện khảo sát với 252 du khách. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh điểm đến du lịch Huế nổi bật trong tâm trí du khách gồm: Di tích lịch sử, Phong cảnh, Con người và Ẩm thực cùng với các đặc trưng: Ca Huế/ hò Huế/ dân ca Huế, Xích lô/ dạo phố trên xích lô, Làng nghề và sản phẩm thủ công truyền thống, Môi trường du lịch an toàn,…

Xem chi tiết

Vai trò của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Du lịch ngày nay đã trở thành hoạt động phổ biến và là nhu cầu cần thiết trong đời sống của con người. Hiện nay, ở Việt Nam, du lịch là ngành đang được chú ý phát triển và ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, mang lại nhiều lợi ích cho địa phương. Sự vận hành và phát triển của ngành du lịch cả nước nói chung và các tỉnh thành nói riêng là nhờ vào sự đóng góp của nhiều bên liên quan như các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch,… và đặc biệt là cộng đồng địa phương.

Xem chi tiết

Tính cách văn hóa con người Trà Vinh trong việc phát triển du lịch

Trải qua 120 năm thành lập và phát triển, tỉnh Trà Vinh đã khẳng định được vị thế của mình trên các lĩnh vực, nhất là phát triển ngành du lịch. Để làm được điều ấy thì chính con người Trà Vinh chứ không ai khác, bởi họ đóng một vai trò của sứ mạng trong việc xây dựng và phát triển quê hương. Đặc biệt, tính cách văn hóa của con người Trà Vinh là cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà…

Xem chi tiết

Du lịch Trà Vinh – Những điểm nhấn từ góc nhìn địa văn hóa

Phần mở đầu nêu tóm lược lý thuyết địa văn hóa, lý do và phương pháp tiếp cận. Nội dung báo cáo được kết cấu 2 phần chính. Phần 1 trình bày 3 điểm nhấn ấn tượng mà du lịch Trà Vinh đạt được là thành phố sinh thái xanh, du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Chim, du lịch tâm linh. Phần 2 lý giải nguyên nhân tạo nên đặc điểm du lịch Trà Vinh và trình bày một số ý kiến với sự phát triển của du lịch Trà Vinh.

Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác du lịch tại làng văn hóa – du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh

Phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa gắn liền với phát triển cộng đồng sẽ là hướng đi đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Với định hướng xây dựng làng văn hóa Khmer vừa giúp phát huy lợi thế các nguồn lực du lịch tại địa phương vừa đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến Làng văn hóa – du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh được hình thành và phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa của cộng đồng người Khmer….

Xem chi tiết

Khai thác di sản văn hóa biển vào phát triển ngành du lịch tỉnh Trà Vinh

Trong bài tham luận này, tác giả sử dụng hệ thống lý thuyết về văn hóa biển đã được công bố trong luận văn Thạc sĩ văn hóa tại Đại học Trà Vinh2; các tư liệu thực địa đã công bố qua một số bài báo khoa học đặc đăng tải tại các Hội thảo khoa học do Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, trường Đại học Trà Vinh tổ chức; một số điều tra, phản ánh thực địa của tác giả về hoạt động khai thác giá trị di sản văn hóa biển vào phát triển ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh đăng tải trên các nhật báo số ra hàng ngày.

Xem chi tiết

Phát triển DU LỊCH NÔNG THÔN ở TÂY NAM BỘ: Tiềm năng và thách thức

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang nội dung văn hóa sâu sắc, hoạt động du lịch không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là một hoạt động văn hóa. Bài viết giới thiệu một loại hình du lịch có đặc trưng phù hợp với điều kiện và tài nguyên du lịch của vùng Tây Nam Bộ. Du lịch nông thôn mang đến lợi ích về nhiều mặt, giúp nâng cao mức sống của cộng đồng cũng như góp phần phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Xem chi tiết

Kinh doanh DU LỊCH tại các điểm TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

Ngày nay, “du lịch tâm linh” đang có xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam có hệ thống các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng ở khắp các vùng miền. Đây là nguồn tài nguyên phong phú cho hoạt động “du lịch tâm linh” phát triển tại đây. Tuy nhiên khi bắt đầu manh nha ở bất cứ khu vực nào, sự phát triển của hoạt động “du lịch tâm linh” cũng gặp phải những vấn đề vướng mắc được gây ra bởi những mâu thuẫn nội tại ở điểm đến…

Xem chi tiết

Khai thác GIÁ TRỊ ẨM THỰC trong kinh doanh DU LỊCH tại thành phố Nha Trang

Qua phân tích vai trò ẩm thực đối với ngành du lịch Nha Trang cho thấy dịch vụ ăn uống chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong chuỗi dịch vụ du lịch, đồng thời là nhịp cầu nối văn hóa địa phương với du khách, tạo sức hấp dẫn mạnh và du khách luôn sẵn sàng đón nhận. Do đó, Nha Trang cần tuyển chọn một món ăn làm biểu tượng cho văn hóa ẩm thực thành phố và đại diện cho tài nguyên du lịch nhân văn của du lịch thành phố.

Xem chi tiết

LỄ HỘI DÂN GIAN và DU LỊCH

Đồng Nai đa dạng về thành phần tộc người, phong phú đời sống văn hóa vật chất, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tri thức dân gian, các loại hình âm nhạc… Gắn với tín ngưỡng cộng đồng, các tộc người đã duy trì những sinh hoạt văn hóa trên vùng đất Đồng Nai mà lễ hội là nét sinh hoạt thu hút nhiều người tham gia, không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của từng dân tộc mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng các dân tộc…

Xem chi tiết

Tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm tại bán đảo Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng

Bài viết đề xuất một số nội dung cụ thể trong việc triển khai du lịch trải nghiệm về tự nhiên và văn hóa xã hội cho du khách tại bán đảo Sơn Trà. Như một trường hợp điển hình, mô hình triển khai này có thể áp dụng cho nhiều địa phương khác tại Việt Nam có những tiềm năng và điều kiện tương tự.

Xem chi tiết

KHAI THÁC LỢI THẾ của HỆ THỐNG DI SẢN để PHÁT TRIỂN DU LỊCH trong xu thế HỘI NHẬP và PHÁT TRIỂN HIỆN NAY

Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa rất lớn với gần 40 ngàn di sản vật thể, 60 ngàn di sản phi vật thể – với gần 8.000 lễ hội trong đó hơn 3.000 lễ hội dân gian thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc rất độc đáo với nhiều di sản văn hóa thế giới cũng như nhiều di tích lịch sử – văn hóa đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn và thu hút khách du lịch trong cũng như ngoài nước…

Xem chi tiết

Du lịch BIỂN HÀ TĨNH – THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong khối dịch vụ, Hà Tĩnh cần thực hiện những giải pháp phù hợp để phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng – cơ sở vật chất kĩ thuật, đảm bảo an toàn – an ninh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kêu gọi dự án đầu tư, thiết lập môi trường sinh thái biển trong sạch,…

Xem chi tiết