4 giai đoạn phát triển nhận thức – Nền tảng và các khái niệm chính trong lý thuyết của Piaget

Lý thuyết về sự phát triển nhận thức của Jean Piaget cho thấy rằng trẻ em tiến triển qua 4 giai đoạn phát triển tâm trí. Lý thuyết của ông không chỉ tập trung vào việc hiểu cách trẻ em chiếm lĩnh tri thức mà còn hiểu được bản chất của trí thông minh. 4 giai đoạn đó của Piaget là: – Giai đoạn cảm giác vận động: từ khi sinh tới khi 2 tuổi.   – Giai đoạn tiền-thao tác: từ 2 đến 7 tuổi.   – Giai đoạn thao tác cụ thể: từ 7 đến 11 tuổi.     – Giai đoạn thao tác hình thức: sau 12 tuổi.

Xem chi tiết

Những nghiên cứu ở Việt Nam về sự biển đổi của Kinh tế các nước Đông Nam Á thời thuộc địa

Sự biến đổi về kinh tế các nước Đông Nam Á thời kì thuộc địa đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Việt Nam và thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn Đông Nam Á học ở nước ta trong thời gian qua, nhất là từ thập niên 90 của thế kỷ XX lại nay, đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhìn nhận, xem xét lại những thành tựu đã đạt được để tạo lập cơ sở cho việc hoạch định công tác nghiên cứu trong tương lai.

Xem chi tiết

Đạo đức làm giàu ở Việt Nam thời Pháp thuộc

Trên bình diện khái niệm, đạo đức có nghĩa là “những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội (nói tổng quát)”, và cũng có nghĩa là “phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đạo đức mà có” [hoàng phê CB, 1998]. Còn làm giàu là một bộ phận của văn hoá mưu sinh và phụ thuộc vào ý thức hệ của chủ thể làm giàu. Vậy, bàn về đạo đức làm giàu không thể thoát ly khỏi bối cảnh văn hóa muu sinh và ý thức hệ của các chủ thể làm giàu; đồng thời cũng cần phải hướng tới mục đích xây dựng những tiêu chuẩn, nguyên tắc quy định hành vi, quan hệ của các chủ thể làm giàu đối với nhau và đối với cộng đồng.

Xem chi tiết

Vải lụa và xạ hương xuất khẩu từ Đàng Ngoài sang Hà Lan thế kỷ XVII

Lợi nhuận cao chính là động lực để người Hà Lan, cũng như người Anh giai đoạn cuối thế kỷ XVII, tìm cách thu mua các sản phẩm này từ các trung tâm buôn bán của họ ở phương Đông, trong đó có Đàng Ngoài. Trên cơ sở những thông tin khai thác được từ kho tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan về Đàng Ngoài hiện được lưu trữ tại hành phố La Haye (Hà Lan), bài viết này tập trung giới thiệu những nét chính về hoạt động xuất khẩu mặt hàng vải lụa và xạ hương của thương điếm Hà Lan ở Kẻ Chợ về thị trường Hà Lan trong thế kỷ XVII…

Xem chi tiết

Sự hình thành của cảng thị ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ đầu thuộc địa – lịch sử Hải Phòng (1802 – 1888) – Phần 2

Sự phát triển của Hải Phòng vào thế kỷ XIX đã cho thấy vị trí địa lý và truyền thống thương mại đã có ảnh hướng đến sự hình thành của các cảng thị ở miền bắc Việt Nam như
thế nào. Trên cơ sở những thuận lợi của điều kiện tự nhiên, Hải Phòng đã nhanh chóng trở
thành một trung tâm trao đổi không chỉ giữa miền nam Trung Hoa và vùng duyên hải đông bắc Việt Nam mà còn giữa vùng châu thổ Bắc Bộ và các vùng hải đảo ven bờ với vai trò chi phối của các thương nhân người Hoa bất chấp các chính sách thương mại của triều Nguyễn…

Xem chi tiết

Sự hình thành của cảng thị ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ đầu thuộc địa – lịch sử Hải Phòng (1802 – 1888) – Phần 1

Trái với quan điểm của chủ nghĩa thực dân vốn đánh giá thấp vai trò của các cộng đồng cư dân địa phương trong sự hình thành hệ thống cảng thị ở châu Á thời thuộc địa, một số nghiên cứu gần đây đang muốn nhìn nhận lại vấn đề này. Thực tế cho thấy, hệ thống kinh tế truyền thống và các cộng đồng cư dân địa phương đã có những ảnh hưởng nhất định đối sự hình thành các cảng thị ở châu Á1. Bài viết này muốn đóng góp thêm những nhận thức
mới về sự đa dạng trong quá trình hình thành cảng thị ở Đông Nam Á và châu Á thời kỳ đầu thuộc địa qua trường hợp Hải Phòng – một cảng thị ở miền bắc Việt Nam.

Xem chi tiết

Người Hoa trong lịch sử Việt Nam

…Nhưng để nhận thức một cách đầy đủ về đặc điểm của cộng đồng người Hoa qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam; những đặc điểm đó bắt nguồn từ đâu; chúng có những biểu hiện tích cực và tiêu cực như thế nào đến sự phát triển của cộng đồng này nói riêng và của lịch sử Việt Nam nói chung; làm thế nào để hạn chế những biểu hiện tiêu cực và phát huy những yếu tố tích cực cho sự phát triển cộng đồng,… cho đến nay thiết nghĩ vẫn cần tiếp tục đưa ra thảo luận…

Xem chi tiết

Phát triển kinh tế hàng hoá Thăng Long – Hà Nội: Quy luật chung và những biểu hiện đặc thù

Kinh tế hàng hoá Thăng Long – Hà Nội đã có một bề dầy lịch sử hàng ngàn năm, được bồi tụ và nâng cao qua các thời đại, gắn liền với sự ra đời và hưng thịnh của Thủ đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế và thực hiện CNH – HĐH đất nước, kinh tế hàng hoá Thăng Long – Hà Nội đang đứng trước những đòi hỏi và thách thức phát triển mới. Xây dựng thành công nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam là tuỳ thuộc vào việc khơi dậy, phát huy những truyền thống tích cực, trên cơ sở kết hợp tốt giữa khai thác nội lực với tranh thủ ngoại lực để thoả mãn các yêu cầu thời đại.

Xem chi tiết

50 năm một chặng đường nghiên cứu khoa học của Khoa Lịch sử

Cuối năm 2000, trong hồ sơ gửi đến Hội đồng thi đua các cấp đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng với việc trình bày những thành tích đã đạt được, Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử cũng đã khẳng định lại một lần nữa định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa: “Khoa học Lịch sử là một khoa học cơ bản nên việc nghiên cứu phải lấy khoa học cơ bản làm nền tảng và trước hết là để phục vụ cho việc biên soạn giáo trình, bài giảng, nâng cao chất lượng đào tạo. Trên cơ sở đó, Khoa luôn tìm mọi cách mở rộng diện nghiên cứu và phục vụ nhu cầu xã hội, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Đề tài nghiên cứu khoa học vì thế đã được mở ra trên tất cả các lĩnh vực sử học”…

Xem chi tiết

Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng

Sản phẩm gốm sứ Bát Tràng được tiêu thụ khá phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, khi đất nước mở cửa, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, gốm sứ Bát Tràng cũng phải tham gia vào cuộc cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm gốm sứ khác trên thị trường khiến không ít các cơ sở sản xuất có nguy cơ đình trệ sản xuất. Sử dụng cách tiếp cận từ phía cầu và tiếp cận theo vùng, kết quả nghiên cứu phản ánh đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm gốm sứ Bát Tràng trên các phương diện….

Xem chi tiết

Vua Po Romé của Champa – Một góc nhìn phi huyền thoại

Bài viết này điểm lại một số nguồn tư liệu dân gian (của người Chăm) liên quan đến thân thế và sự nghiệp của vua Po Romé, một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Champa và cũng là vị thần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Chăm hiện nay. Dưới góc nhìn lịch sử, tác giả xem xét lại tính đúng đắn của các nguồn tư liệu này, đặc biệt là giải ảo huyền thoại về thân thế của vua Po Romé….

Xem chi tiết

Thương điếm của các nước phương tây ở Đại Việt thế kỷ XVII

 Thế kỷ XVI, XVII và XVIII là thời kỳ đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế ngoại thương ở Đại Việt. Đặc biệt, thế kỷ XVII được coi là giai đoạn phát triển phồn thịnh nhất. Góp vào sự phồn thịnh của kinh tế ngoại thương nói riêng và cả nền kinh tế Đại Việt nói chung trong các thế kỷ này là sự xuất hiện của các thương điếm với vị trí như những trung tâm thương mại, tổ chức việc buôn bán giữa Đại Việt với các nước phương Tây….

Xem chi tiết

Các tư liệu về vùng Tây Nam bộ đang được lưu giữ tại Thư viện Khoa học xã hội và một số giá trị của nó trong việc nghiên cứu lịch sử vùng đất này hiện nay

Bài viết giới thiệu về việc xây dựng bộ tư liệu về vùng Tây Nam bộ hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Khoa học xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do Viện Thông tin Khoa học xã hội quản lý. Hàng trăm tư liệu bao gồm nhiều lĩnh vực như lịch sử, khảo cổ, văn hóa, nhân học, tôn giáo, địa chí… liên quan đến vùng Tây Nam bộ đã được khảo sát, lựa chọn và phân loại từ hàng chục ngàn tên tài liệu có trong kho của Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) do Pháp bàn giao lại cho Việt Nam từ năm 1957….

Xem chi tiết

Một số đặc điểm của địa chủ Nam Bộ thế kỷ XVII – XVIII

Tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ hình thành trong tiến trình khai hoang lập ấp của người Việt trong các thế kỷ XVII–XVIII. Địa chủ ở Nam Bộ chiếm hữu ruộng đất với số lượng lớn, có đóng góp với xã hội và giữ vị trí xã hội ngày càng quan trọng, quản lý tư liệu sản xuất và tổ chức sản xuất hàng hóa mang yếu tố tiền tư bản và có những đặc điểm khác biệt giữa địa chủ vùng Đông và Tây Nam Bộ. Tầng lớp địa chủ Nam Bộ có vai trò rõ nét trong quá trình khẩn hoang, mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở vùng đất Nam Bộ.

Xem chi tiết

Bảo tồn một số làng nghề truyền thống ở miền Bắc của Vương quốc Thái Lan (Phần 2)

Làng nghề vải Morhom ở tỉnh Phrae và làng nghề ô Bo Sang ở Chiang Mai là những làng nghề thủ công truyền thống, tồn tại lâu dài, trải qua nhiều thế hệ truyền nghề. Nơi đây đã hình thành những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong quá trình phát triển xã hội hiện đại, và trong bối cảnh của ngành công nghiệp 4.0 toàn cầu hiện nay, Thái Lan cũng như các tỉnh ở miền Bắc của Thái Lan cũng có những tác động đáng kể, một số làng nghề truyền thống đang có nguy cơ bị mất dần….

Xem chi tiết

Bảo tồn một số làng nghề truyền thống ở miền Bắc của Vương quốc Thái Lan (Phần 1)

Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở các quốc gia càng càng được nâng cao, kinh tế hàng hóa ngày càng mở rộng vì thế một số làng nghề thủ công truyền thống ngày càng thu hẹp. Thái Lan nói chung và miền Bắc của đất nước này cũng không phải là ngoại lệ. Nơi những người thợ làm nghề thủ công đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn để tạo ra một sản phẩm hài hòa về màu sắc và tinh tế về hoa văn trên sản phẩm thì nguy cơ mai một có thể xảy ra….

Xem chi tiết

Khai thác Không Gian Xanh tại các di tích phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Giữa di tích và cây xanh có mối quan hệ “hữu cơ” đặc biệt tạo nên giá trị thẩm mỹ, điều tiết “vi khí hậu”, có lợi cho sức khỏe và gia tăng cảm xúc tích cực cho du khách. Tác dụng của cây xanh gắn với di tích trong việc khai thác và phát triển du lịch là vấn đề quan trọng cần được quan tâm nghiên cứu tại Trà Vinh – nơi được mệnh danh là “thủ phủ cây xanh” của Tây Nam Bộ…

Xem chi tiết

Cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Huệ trong ” Tam giáo nhất nguyên thuyết”

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam nói chung và lịch sử dung hợp tư tưởng Tam giáo ở Việt Nam nói riêng Tam giáo nhất nguyên thuyết của Trịnh Tuệ là một văn bản rất được các nhà nghiên cứu chú ý. Người ta chú ý tới nó vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì nó là văn bản thảo luận rất tập trung, tiêu biểu về một vấn đề tư tưởng. Tác giả của nó, một trạng nguyên Nho học, người có sức đại diện lớn cho tầng lớp nho sĩ đương thời. Tam giáo nhất nguyên thuyết là một văn bản chữ Hán, chép tay hiện lưu giữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm với ký hiệu A1183 với 15 trang viết, đây là bản duy nhất không có dị bản nào khác…

Xem chi tiết

Đối mới dịch vụ thư viện Đại học phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao

Chất lượng của dịch vụ thông tin – thư viện phản ánh chất lượng, hiệu quả của toàn bộ chu trình hoạt động thông tin – thư viện. Trong xã hội thông tin hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ, việc cung cấp các dịch vụ thông tin – thư viện đứng trước nhiều thách thức song thời cơ rất lớn. Cán bộ thư viện cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy và hành động trên cơ sở tích cực, nhanh chóng vận dụng thành tựu của công nghệ vào tất cả các khâu công tác mới có thể tạo ra các dịch vụ tốt, thỏa mãn tối đa người dùng tin.

Xem chi tiết

“Cận đại hóa” ở phương Đông thời thực dân cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

 Thuật ngữ “Cận đại hóa” và những nội dung cơ bản của nó cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Dù còn nhiều quan điểm khác nhau từ cách tiếp cận, song “Cận đại hóa” là một xu thế tất yếu trong lịch sử phát triển của loài người mà tất cả các quốc gia đều phải trải qua. Trong xu thế ấy, diễn trình “Cận đại hóa” phương Tây và phương Đông lại có những đặc trưng riêng, nhất là phương Đông thời thực dân cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Nội dung bài viết bước đầu làm rõ những vấn đề trên.

Xem chi tiết