Thánh địa Việt Nam học – “SỐNG ĐỒNG TỊCH ĐỒNG SÀNG – CHẾT ĐỒNG QUAN ĐỒNG QUÁCH”

một ngôi Nhà Lớn 2 tầng dài và rộng dùng làm nhà chung cho cư dân thập phương, bá tánh (người tu hành cũng như kẻ giang hồ…) nhỡ bước, lầm than, nhỡ bữa, đói lòng… Tất cả là khách không mời ấy đều được chào đón để cùng chung sống theo phương châm “Sống đồng tịch đồng sàng! – Chết đồng quan đồng quách!”.

Xem chi tiết

THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Vùng đất thánh

Thánh địa – vùng đất thánh – vùng đất được nhận diện qua các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, phi hình thể theo cách nói hiện đại – hay là văn hóa vật chất, tinh thần, tâm linh – theo cách nói truyền thống – mà dân tộc Việt Nam đã kiến tạo và bồi đắp được trên bước đường vận động lịch sử.

Xem chi tiết