Đô thị cổ Việt Nam (Phần 3)

Và với tính cách là một nghệ thuật tổng hợp, kiến trúc Huế đưa lại một phong cách đặc thù của kiến trúc Việt Nam mà có người đã gọi, một cách nhìn hình ảnh và đúng đắn là THƠ – KIẾN – TRÚC. Ở đấy, vẫn thấm đậm chất kiến trúc dân gian nhưng đã hoà hợp nhuần nhuyễn và được nâng cao với kiến trúc cung đình, kiến trúc lăng tẩm đế vương, ở đấy cái bản sắc và nhân cách xứ Huế vẫn thanh thản mà vững vàng thuần hoá và hội nhập ảnh hưởng văn hoá kiến trúc Trung Hoa.

Xem chi tiết

Đô thị cổ Việt Nam (Phần 2)

Không thể dồn nén bề dày thời gian của một “mảnh đất ngàn năm văn vật” như thủ đô Hà Nội vào trong một bài viết ngắn. Dưới đây, tôi sẽ dừng lại chủ yếu ở quy hoạch tổng thể của Kẻ Chợ – Thăng Long và mang chợ búa ở nội đô và vùng ven đô của nó, và cũng chỉ dừng lại trước thế kỷ XV-XVI, với Thăng Long – Đông Đổ của một thời đại Phục Hưng Dân Tộc (Lý Trần – đầu Lê) để hẹn một dịp khác sẽ nói về Kinh kỳ – Phố Hiến của một nền quân chủ Châu Á …..

Xem chi tiết

Đô thị cổ Việt Nam (Phần 1)

Việt Nam không chỉ nằm trong bối cảnh Đông Nam Á mà còn là gạch nối giữa thế giới Đông Á (Trung Hoa) và thế giới Nam Á (Ấn Độ). Những nhu cầu bành trướng chính trị (Hoa), văn hoá (Ấn), những nhu cầu giao lưu trao đổi kinh tế – văn hoá giữa hai nền văn minh lớn nhất châu Á này, đã tác động – như một yếu tố ngoại sinh – đến vùng châu Á gió mùa trồng lúa nước (Việt Nam Đông Nam Á), lôi cuốn vùng này vào những luông thương mại quốc tế ở phương Đông.

Xem chi tiết

Banh Phchum Bân, Sen Đônta của người Khmer Nam Bộ – truyền thống và biến đổi

Bài viết áp dụng quan điểm trong nghiên cứu biến đổi văn hóa theo thuyết chức năng (Functionalism) của Malnowski, Radcliffe-Brown và nghiên cứu lễ hội trong tiến trình hiện đại hóa của Ronald Inghart và Waye E. Baker thông qua phương pháp điền dã quan sát, tham dự trực tiếp tại một số địa phương ở Nam Bộ cùng việc sưu tầm, tổng hợp tài liệu viết về lễ hội được thực hiện bởi các nhà văn hoá, triết học và tôn giáo. Từ đó, chúng tôi so sánh, phân tích và đánh giá về lễ Sen Đônta truyền thống và hiện đại ghi nhận những biến đổi của lễ hội trong đời sống đương đại.

Xem chi tiết

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội Đình trong cộng đồng người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng

Các nghi thức tế lễ trong lễ hội đình rất phong phú và được duy trì trong các giai đoạn lịch sử từ khi hình thành đến nay. Tuy nhiên, do những biến đổi của đời sống xã hội, lễ hội đình đang có nguy cơ mai một khá mạnh. Bài viết này đề cập đến thực trạng lễ hội đình ở Sóc Trăng và đặt ra vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội đình trong cộng đồng người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng.

Xem chi tiết

Khai thác giá trị văn hóa của người Dao ở tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng

Trên cơ sở nhu cầu của khách du lịch từ đó có những đánh giá về các hoạt động văn hóa của người Dao mang tính đặc trưng, có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua những đánh giá đưa ra những giải pháp cụ thể, mang tính định hướng đảm bảo tính khả thi cho việc khai thác các giá trị văn hóa của người Dao trong phát triển du lịch cộng đồng ở Phú Thọ.

Xem chi tiết

Lễ hội – Nét di sản văn hóa độc đáo ở Trà Vinh cần được bảo tồn

Trà Vinh là một trong nhiều tỉnh ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Xuất phát từ điều kiện sống mà nơi đây đã hình thành những nét văn hóa độc đáo mang đậm dấu ấn của miền Đồng bằng sông nước, trong đó phải kể đến các lễ hội. Lễ hội, thường được tổ chức hằng năm với quy mô lớn ở các địa phương trong tỉnh và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng. Bảo tồn các lễ hội này góp phần cũng cố đoàn kết cộng đồng, gìn giữ phát triển văn hóa, nghệ thuật truyền thống,….

Xem chi tiết

Tính cách văn hóa con người Trà Vinh trong việc phát triển du lịch

Trải qua 120 năm thành lập và phát triển, tỉnh Trà Vinh đã khẳng định được vị thế của mình trên các lĩnh vực, nhất là phát triển ngành du lịch. Để làm được điều ấy thì chính con người Trà Vinh chứ không ai khác, bởi họ đóng một vai trò của sứ mạng trong việc xây dựng và phát triển quê hương. Đặc biệt, tính cách văn hóa của con người Trà Vinh là cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà…

Xem chi tiết

Du lịch Trà Vinh – Những điểm nhấn từ góc nhìn địa văn hóa

Phần mở đầu nêu tóm lược lý thuyết địa văn hóa, lý do và phương pháp tiếp cận. Nội dung báo cáo được kết cấu 2 phần chính. Phần 1 trình bày 3 điểm nhấn ấn tượng mà du lịch Trà Vinh đạt được là thành phố sinh thái xanh, du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Chim, du lịch tâm linh. Phần 2 lý giải nguyên nhân tạo nên đặc điểm du lịch Trà Vinh và trình bày một số ý kiến với sự phát triển của du lịch Trà Vinh.

Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác du lịch tại làng văn hóa – du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh

Phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa gắn liền với phát triển cộng đồng sẽ là hướng đi đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Với định hướng xây dựng làng văn hóa Khmer vừa giúp phát huy lợi thế các nguồn lực du lịch tại địa phương vừa đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến Làng văn hóa – du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh được hình thành và phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa của cộng đồng người Khmer….

Xem chi tiết

Tiếp cận văn hoá các tộc người Việt Nam bằng con đường nghiên cứu so sánh truyện kể dân gian

Sự cần thiết của việc nghiên cứu so sánh văn hoá của 54 tộc người trên lãnh thổ Việt Nam, nhất là giữa văn hoá của người Kinh (Việt) và văn hoá các tộc người khác đã từ lâu được giới nghiên cứu văn hoá Việt Nam đề cập đến. Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam, nghiên cứu so sánh văn hoá người Kinh với văn hoá các tộc người khác cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực chất là đặt văn hoá Việt Nam vào bối cảnh Đông Nam Á để phân tích, nhận diện…

Xem chi tiết

Một số vấn đề lý luận cơ bản trong nghiên cứu địa lí văn hóa

Địa lí văn hóa là một trong những phân ngành phát triển mạnh mẽ nhất thuộc ngành khoa học địa lí ở các nước phương Tây và cũng là phân ngành phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực địa lí nhân văn tại Việt Nam. Sự phát triển toàn diện của địa lí văn hóa cũng như nhiều chủ đề nghiên cứu cụ thể của phân ngành này thường bắt nguồn từ những tranh luận học thuật về cách tiếp cận, nội hàm và phương pháp nghiên cứu địa lí văn hóa. Bài viết này cung cấp một hệ thống các vấn đề lý luận trong nghiên cứu địa lí văn hóa nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản về địa lí văn hóa cũng như tính ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu địa lí văn hóa trên thế giới.

Xem chi tiết

Vốn văn hóa và vấn đề phát triển công chúng cho nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Việt Nam hiện nay

“Vốn văn hóa” là khái niệm do Pierre Bourdieu xây dựng và phát triển, được nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới, nhất là đối với lĩnh vực xã hội học sử dụng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin giới thiệu khái quát nội dung cốt lõi của khái niệm “vốn văn hóa” mà Pierre Bourdieu khởi xướng, đồng thời đặt khái niệm này trong mối tương quan với vấn đề phát triển công chúng cho nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Việt Nam hiện nay.

Xem chi tiết

Văn hóa dân tộc trong truyền thống và hiện đại

Trong quá trình đổi mới, con người và văn hóa Việt Nam hiện nay luôn có sự liên hệ với cội nguồn truyền thống. Truyền thống là những kinh nghiệm đấu tranh sinh tồn của một dân tộc đã được đúc kết thành các giá trị và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống bao gồm tất cả các lĩnh vực của xã hội, nhưng tập trung nhiều nhất là trong lĩnh vực văn hóa.

Xem chi tiết

M&A và tác động của yếu tố văn hóa

Hoạt động M&A đã bắt đầu trên thế giới từ rất lâu nhưng tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A cũng không nhỏ. Là một thị trường mới nổi, hoạt động M&A ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 và trở nên sôi động trong một vài năm trở lại đây. Tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A ở Việt Nam cũng tương đối cao. Một trong những nguyên nhân đáng kể của sự thất bại đó là sự thiếu hòa hợp về văn hóa của hai công ty khác nhau khi thực hiện M&A.

Xem chi tiết

Triết lý nhân sinh trong lễ hội Sen Đôn-Ta của người Khmer Nam Bộ

Trên cơ sở tìm hiểu nội dung lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer Nam bộ với bốn nghi lễ chính tại Chùa và tại gia đình mỗi người dân tộc Khmer: lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh), lễ cúng ông bà (Banh Sen Đôn-ta), lễ hội (Banh phchum banh) và lễ tiễn ông bà (Banh chuônh Đôn-ta), tác giả bài viết chỉ ra những giá trị triết lý nhân sinh nổi bật của người Khmer trong lễ này, đó là: tinh thần hiếu đạo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, qua đó tác giả cho rằng, cần phải bảo tồn và phát huy những giá trị này nhằm làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú và lành mạnh hơn ở hiện tại và tương lai.

Xem chi tiết

VƯỜN CUNG ĐÌNH VIỆT NAM- Lịch Sử, Hiện Trạng và Vấn Đề Nghiên Cứu, Phục Hồi

Vườn cung đình là một loại hình kiến trúc đặc biệt, gắn liền với kiến trúc cung đình qua các triều đại quân chủ phong kiến. Tại Việt Nam, vườn cung đình đã có lịch sử hình thành, phát triển gần 1000 năm, qua các triều đại từ Đinh, Lý, Trần, Lê đến thời Nguyễn. Đặc biệt, dưới thời Nguyễn (1802-1945), các loại hình vườn cung đình phát triển rực rỡ và góp phần quan trọng làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của kinh đô Huế -một đô thị-thành phố vườn nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Xem chi tiết

Ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Bài viết này trình bày sự thay đổi tích cực trong chính sách đối ngoại Việt Nam với việc triển khai ngoại giao văn hóa nhằm gia tăng quyền lực mềm đối với các nước từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Việc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa tạo thời cơ vàng để Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế với mục tiêu làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Xem chi tiết

VĂN HÓA ĐỌC nhìn từ GÓC ĐỘ TÍNH HỆ THỐNG của VĂN HÓA

Trong bài viết, chúng tôi xem nhận thức đọc như là sự nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc đọc hay cách nghĩ của cộng đồng đối với giá trị của việc đọc. Hành vi đọc là hành động được thực hiện khi đọc cho nhu cầu khám phá tri thức. Thói quen đọc là thói quen thường xuyên thực hiện việc đọc và giá trị đọc chính là điều quan trọng hoặc có ý nghĩa của việc đọc mà cộng đồng mong muốn đạt được.

Xem chi tiết