Chủ đề TÌNH YÊU và KHÁT VỌNG hạnh phúc gia đình trong HÁT VÍ phường Vải NGHỆ TĨNH

 Nghệ Tĩnh là vùng đất cổ, có chung phương ngữ (tiếng Nghệ), phong tục, tập quán, tín ngưỡng và văn hoá dân gian. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và chống giặc cứu nước, người dân Nghệ Tĩnh đã sáng tạo và lưu giữ được một nguồn di sản văn hoá dân gian rất phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc của vùng đất Sông Lam – Núi Hồng. Trong mạch nguồn đó, nổi bật nhất là dân ca ví, giặm, đặc biệt là ví phường vải.

Xem chi tiết

BẢO TỒN và PHÁT HUY giá trị loại hình DIỄN XƯỚNG HÁT SẮC BÙA ở Bến Tre

Hát sắc bùa là loại hình sinh hoạt văn hoá, văn nghệ dân gian truyền thống đã hiện diện lâu đời trong những ngày tết cổ truyền của người Việt ở Bến Tre nói riêng và người dân tại nhiều địa phương khác trên cả nước nói chung. Đây là hình thức diễn xướng tổng hợp với mục đích chúc tụng người yên vật thịnh, gia chủ có nhiều tài, nhiều lộc, gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, con cháu hoà thuận và thành đạt.

Xem chi tiết

Các yếu tố PHƯƠNG NGỮ NGHỆ TĨNH với đặc trưng văn hoá dân gian của DÂN CA XỨ NGHỆ

Nếu nói văn hoá là những giá trị vật chất và tinh thần mà một cộng đồng, một dân tộc tạo nên trong lịch sử thì dân ca xứ Nghệ là một trong những giá trị văn hoá đặc sắc của người Nghệ Tĩnh trong nền văn hoá cộng đồng người Việt.

Xem chi tiết