Các LỐI NÓI NGHỆ THUẬT TƯƠNG ĐỒNG trong DÂN CA TRỮ TÌNH sinh hoạt của NGƯỜI TÀY và NGƯỜI THÁI

Qua khảo sát, nhóm tác giả nhận thấy dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái đều phổ biến bốn lối nói nghệ thuật là: Hàm ẩn, cầu khiến, khiêm nhường, cường điệu. Các lối nói nghệ thuật này được sử dụng nhiều nhất trong các loại dân ca mang tính đối đáp giao duyên như lượn cọi, lượn slương, lượn rọi, khắp báo xao, khắp hạn khuống…

Xem chi tiết

Những ĐỘNG HƯỚNG ĐẦU TIÊN trong cách ĐẶT VẤN ĐỀ PHỤ NỮ (Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX từ diễn giải của DAVID MARR) – Phần 2

David Marr từ chối việc lựa chọn thuật ngữ “nữ quyền”, thay vào đó ông dùng cách diễn đạt “vấn đề phụ nữ” (the question of women) để đi vào khảo sát một động hướng nhìn lại (hay ý thức lại) các vấn đề về nữ giới trong những năm đầu thế kỉ, như một nỗ lực phản biện nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sức trì néo của truyền thống. Đó là một hiện thực tất yếu mà một xã hội đã sống quá lâu trong truyền thống như Việt Nam phải đối mặt, nhưng cũng là một thách thức đáng kể để mọi giá trị cố hữu có cơ hội được đưa ra xét lại…

Xem chi tiết

Những ĐỘNG HƯỚNG ĐẦU TIÊN trong cách ĐẶT VẤN ĐỀ PHỤ NỮ (Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX từ diễn giải của DAVID MARR) – Phần 1

David Marr kết luận, quan lại và giới trí thức Việt Nam (toàn bộ đều là nam giới) đã dung dưỡng và tinh chỉnh một hệ thống áp bức áp đặt lên phụ nữ. Dù có sự khác biệt tùy theo tầng lớp xã hội, sự áp chế ấy đè nặng lên tất cả những người phụ nữ. Bước vào thế kỉ 20, phụ nữ Việt Nam có vô số lý do và cơ hội cất lên tiếng nói phản kháng. Tuy nhiên, để có thể có được những bước đấu tranh hiệu quả đầu tiên, một phần cũng là bởi họ
chưa bao giờ hoàn toàn chịu khuất phục, và đàn ông cũng chưa bao giờ có thể hoàn toàn ứng xử với họ như những món đồ sở hữu.

Xem chi tiết

Nhìn nhận lại vấn đề PHÂN ĐỊNH QUYỀN THỪA KẾ CÔNG BẰNG giữa CON TRAI và CON GÁI trong XÃ HỘI ĐẠI VIỆT dưới TRIỀU LÊ

Marriage in the Lê society (1428-1788) of Vietnam was closely connected to the perpetuation of the family, i. e., procreation. Married couples were expected to produce one or more children who automatically became the members of the family by birth. The children’s automatic family membership meant that they acquired inheritance of family property. Then, in what way did the children inherit that property?

Xem chi tiết

Một số vấn đề về CÔNG BẰNG PHÂN PHỐI ở VIỆT NAM hiện nay: THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Công bằng xã hội có thể xem là mục tiêu và là chiến lược quốc gia của Việt Nam, trong đó, việc thực hiện công bằng xã hội chỉ được giải quyết triệt để khi và chỉ khi công bằng phân phối được giải quyết. Công bằng trong phân phối có thể xem là nguyên nhân căn bản để thực hiện các mục tiêu công bằng xã hội. Nó phản ánh tính cân bằng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nghĩa vụ và lợi ích, giữa năng suất lao động và nhu cầu được hưởng lợi từ năng suất ấy…

Xem chi tiết

Sự tương thích của chủ nghĩa Mác với cơ tầng văn hóa – xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Trong bài viết này, chúng tôi không xem xét chủ nghĩa Marx như một tổng thể những tri thức triết học, kinh tế – chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học; mà chỉ xem chủ nghĩa Marx như một chủ thuyết chính trị – xã hội. Quan niệm này hoàn toàn phù hợp với bản chất của chủ nghĩa Marx. Hơn nữa, cách tiếp cận chủ nghĩa Marx như thế sẽ giúp chúng ta hiểu biết một cách khách quan, khoa học sự tương thích của nó với cơ tầng văn hóa – xã hội, tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX…

Xem chi tiết

NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN NGỮ trong tiểu thuyết ĐỜI MƯA GIÓ của NHẤT LINH và KHÁI HƯNG

Văn chương là một loại hình nghệ thuật của ngôn từ. Sự phát triển của văn học giai đoạn nào cũng đều được đánh dấu ở việc miêu tả con người, việc cách tân thể loại và sự đổi mới về ngôn ngữ. Là những cây bút chủ lực trong nhóm Tự lực văn đoàn, Nhất Linh và Khái Hưng luôn luôn đi tiên phong trong việc đổi mới và phát triển ngôn ngữ văn học dân tộc. Bên cạnh các tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết phong tục,“Đời mưa gió” đã góp phần cho việc hoàn chỉnh thể loại tiểu thuyết tâm lý…

Xem chi tiết

Định hướng ĐỐI THOẠI trong DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 Tiềm tàng trong lịch sử tiếp nhận và dạy học từ lâu, nhưng gần đây, hình thức đối thoại mới được xây dựng thành một lý thuyết dạy học cụ thể. Nó nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề rất được chú ý của xu hướng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng ở Việt Nam hiện nay…

Xem chi tiết

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG của PHONG TRÀO TÂY SƠN thế kỷ XVIII

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, thế kỷ XVIII là thời kỳ của chiến tranh nông dân với đỉnh cao là phong trào Tây Sơn. Dưới sự lãnh đạo của ba anh em nhà Tây Sơn, từ một phong trào ở ấp Tây Sơn đã phát triển thành phong trào quật khởi của cả dân tộc, là kết tinh của phong trào nông dân đấu tranh trong thế kỷ XVIII. Bài viết hướng đến tìm hiểu một số đặc trưng của phong trào Tây Sơn, qua đó thấy được những nét đặc sắc của phong trào,…

Xem chi tiết

Tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Tiếp biến văn hóa là kết quả mang tính tất yếu khi tham gia vào quá trình giao lưu, hội nhập của hầu hết các nước trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật. Trong quá trình đó, như một lẽ tất nhiên, bên cạnh những mặt tích cực ” được rất nhiều” là những mặt trái ” mất không ít”. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao bản lĩnh văn hóa và “bộ lọc”, nhằm phát huy tối nhất sự bồi đắp, làm giàu văn hóa dân tộc và khắc chế tối đa những hệ lụy tiêu cực.

Xem chi tiết

Vai trò của ĐẦU TƯ TƯ NHÂN đối với TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ của VIỆT NAM

Những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội to lớn trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước ta có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. Từ những thực tiễn sinh động đó, Đại hội XII của Đảng năm 2016 đã khẳng định:“kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng” của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa….

Xem chi tiết

Sự kết hợp giữa CHẤT VĂN XUÔI và CHẤT THƠ trên BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ và GIỌNG ĐIỆU trong VĂN XUÔI TỰ SỰ Lưu Trọng Lư trước 1945

Với tư cách sáng tạo “hai trong một”, Lưu Trọng Lư đã mang theo sứ mệnh “hòa giải” giữa thơ và văn xuôi khi đến với văn chương. Bình diện ngôn ngữ và giọng điệu thể hiện tiêu biểu nhất cho sự kết hợp hài hòa giữa chất văn xuôi và chất thơ trong mảng văn xuôi tự sự trước 1945 của nhà văn.

Xem chi tiết

PHONG CÁCH TƯ DUY – Một số vấn đề cốt yếu

Bài viết này, từ việc khái quát, phân tích bản chất của khái niệm phong cách và tư duy đưa ra quan niệm về phong cách tư duy, chỉ ra bản chất, những yếu tố cấu thành của phong cách tư duy (với tính cách là thuộc tính của tư duy) và mối liên hệ giữa các yếu tố đó. Trên cơ sở phân tích các yếu tố cấu thành phong cách tư duy, bài viết gợi mở một số vấn đề có tính chất phương pháp luận, nhằm xây dựng phong cách tư duy cho một cá nhân hay lớp người trong xã hội.

Xem chi tiết

Tìm Ý TƯỞNG để tạo lập VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

Nghị luận văn học là một kiểu văn bản trọng tâm trong chương trình Ngữ văn các cấp. Để có một văn bản nghị luận hay, việc tìm kiếm ý tưởng là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các ý tưởng cho bài nghị luận văn học. Bài viết là một đóng góp của người viết nhằm hỗ trợ người học khắc phục khó khăn trong việc tìm ý tưởng cho kiểu văn bản này.

Xem chi tiết

Hình ảnh NGƯỜI DI TRÚ trong TIỂU THUYẾT NGƯỜI BẮC KINH ở NEW YORK của TÀO QUẾ LÂM và tập truyện NGƯỜI DỊCH BỆNH của JHUMPA LAHIRI

Tiểu thuyết “Người Bắc Kinh ở New York” của nhà văn Tào Quế Lâm và tập truyện “Người dịch bệnh” của nữ văn sĩ Jhumpa Lahiri là những tác phẩm tiêu biểu của dòng “văn học di dân”. Mặc dù sống ở hai thế hệ khác nhau nhưng trong các sáng tác trên, hai nhà văn đã tái hiện một cách trung thực bức tranh cuộc sống và tâm lí của những người Mỹ gốc Á với nhiều điểm tương đồng và khác biệt.

Xem chi tiết

QUAN ĐIỂM về ĐẠO LÀM NGƯỜI của NGÔ THÌ NHẬM

Quan niệm về đạo làm người của Ngô Thì Nhậm là một nền tảng tư tưởng giá trị, là những chuẩn mực đạo đức quý báu để lại cho thế hệ sau những thang đo đạo đức trong xã hội mà dựa vào đó con người thực hiện theo và rèn luyện lối sống của mình. Quan niệm về đạo làm người của Ngô Thì Nhậm là bài học quý báu để lại cho đời, quan điểm ấy sẽ được bảo vệ và phát triển để dựa vào đó con người sống theo những chuẩn mực xã hội và sống tốt hơn.

Xem chi tiết

Nhịp điệu trong Hình hoạ

Có nhiều yếu tố để tạo nên một bài hình hoạ đẹp trong đó “nhịp điệu” được coi là yếu tố cân bằng, hài hoà giữa các yếu tố còn lại. Nhịp điệu đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa đa năng để mở cánh cửa vào lĩnh vực nghiên cứu hình họa. “Nhịp điệu” không còn là mới trong tranh, thế nhưng đối với môn hình hoạ thì nó đang là một ẩn số thú vị cho tác giả và thông qua bài viết này, tác giả muốn tìm hiểu về ẩn số đó.

Xem chi tiết

LỄ HỘI DÂN GIAN và DU LỊCH

Đồng Nai đa dạng về thành phần tộc người, phong phú đời sống văn hóa vật chất, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tri thức dân gian, các loại hình âm nhạc… Gắn với tín ngưỡng cộng đồng, các tộc người đã duy trì những sinh hoạt văn hóa trên vùng đất Đồng Nai mà lễ hội là nét sinh hoạt thu hút nhiều người tham gia, không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của từng dân tộc mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng các dân tộc…

Xem chi tiết

Sức sống của THỂ THƠ LỤC BÁT trong THƠ CA Việt Nam hiện đại

trải qua hàng ngàn năm, lục bát cũng “chìm nổi” theo những quy luật vận động riêng của văn học. Điều đáng mừng là, với nền thơ ca Việt Nam hiện đại, lục bát vẫn khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng dân tộc. Từ thời Thơ mới đến nay, lục bát có sự gia tăng về số lượng, nghĩa là ngày càng có nhiều nhà thơ “duyên nợ” với lục bát.

Xem chi tiết

Tác động của CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 tới hoàn thiện thể chế KINH TẾ THỊ TRƯỜNG định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá về công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ khác để thực hiện siêu kết nối, tích hợp các hệ thống số hóa – vật lý – sinh học, giữa thế giới thực và không gian số tạo ra lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mới… đã và đang tác động tới sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên nhiều cấp độ khác nhau, cả về hình thức và nội dung.

Xem chi tiết