ĐÁM TANG TRUYỀN THỐNG của NGƯỜI THÁI họ Lò ở PHÙ YÊN (Sơn La)

Trong nghi lễ vòng đời người Thái Phù Yên còn được bảo tồn đến nay, đám tang là nghi lễ lớn, quan trọng, có giá trị nhiều mặt, thể hiện nhiều phương diện văn hoá tín ngưỡng của người Thái ở Phù Yên, trong đó có đám tang truyền thống họ Lò. Vì thế khảo sát đám tang các dòng họ nói chung, họ Lò nói riêng sẽ giúp chúng ta những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá tín ngưỡng tôn giáo cũng như nhân sinh quan tộc người Thái, trong đó có trường hợp người Thái ở Phù Yên.

Xem chi tiết

Các LINH VẬT HỌ RỒNG trong văn hoá Việt Nam (qua nghiên cứu đối sánh với Trung Hoa và Ấn Độ)

Rồng là một linh vật huyền thoại có mặt trong rất nhiều nền văn hoá từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây. Để truy nguyên nguồn gốc của rồng, các nhà khoa học đã phải sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như văn bản học, khảo cổ học, lịch sử mĩ thuật, niên đại học, khu vực học,… Trong các nghiên cứu khoa học xã hội có một ý kiến khá thống nhất về sự hình thành biểu tượng rồng là quá trình kết hợp những nét đặc trưng của nhiều con vật có thực để tạo nên một con vật hư cấu có tên gọi là rồng.

Xem chi tiết