Vai trò của RỪNG TÂM LINH trong quản lí, sử dụng đất công ở NGƯỜI CƠ-TU, TA-ÔI tỉnh Thừa Thiên HUẾ

Các dân tộc Cơ-tu, Ta-ôi ở phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế sống dựa vào rừng, gắn bó mật thiết với rừng ở cả khía cạnh vật chất lẫn khía cạnh tinh thần, tâm linh. Đối với họ, rừng là “một phần bản nguyên của con người”, đó không chỉ là không gian mà còn là thời gian; là sự vĩnh hằng, là cõi vô cùng. “Sống rừng nuôi, chết rừng chôn”, bởi vậy họ sống với rừng bằng tất cả cuộc đời họ có và bằng sự biết ơn, đoạt lấy rừng bằng rìu và lửa, nhưng không lãng phí cũng chẳng tàn phá, vừa đủ để sinh tồn.

Xem chi tiết

Sắc thái VĂN HOÁ BIỂN XỨ THANH qua ngư trường nghề cá truyền thống của CƯ DÂN BIỂN Thanh Hoá (từ bình diện ngôn ngữ – văn hoá)

Ở Việt Nam có văn hoá biển hay không là vấn đề đặt ra từ lâu và có những quan điểm khác nhau. Một số nhà nghiên cứu phủ nhận truyền thống biển của người Việt nhưng phần nhiều các nhà nghiên cứu cho rằng có yếu tố văn hoá biển: Phạm Đức Dương, Ngô Đức Thịnh, Trần Ngọc Thêm, Nguyễn Duy Thiệu, v.v.

Xem chi tiết