PHAN KHÔI viết về NGUYỄN DU và “TRUYỆN KIỀU” (1955): Phê bình “TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI” của LÊ VĂN HÒE

PHAN KHÔI

     Ông Lê Văn Hòe có xuất bản cuốn Truyện Kiều chú giải ở Hà Nội từ năm 1953, sách khổ lớn, dày 772 trang, là một cuốn sách viết rất có công phu, kỹ càng và đầy đủ, so với loại sách ấy đã ra từ trước đến giờ. Muốn viết bài phê bình nó, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám hạ bút, tức là bài này.

Xem chi tiết

Một số thông tin mới về Vương Thuý Kiều góp phần tìm hiểu “Truyện Kiều” theo góc nhìn khu vực

Thuộc phạm vi trong nước, ngoài Truyện Kiều của Nguyễn Du mà chúng ta đều biết, còn có không ít những sáng tác khác lấy câu chuyện Vương Thuý Kiều làm đề tài (1). Trong số này, có loại dùng Kim Vân Kiều truyện (KVKT) của Thanh Tâm Tài Nhân (TTTN) làm bản nguồn (văn bản nguyên thuỷ, source text) để viết….

Xem chi tiết

Tín Hiệu Thẩm Mỹ “Hoa” Trong Truyện Kiều Của Nguyễn Du

Ở phạm vi đề tài này người viết xin khảo sát hoa trong Truyện Kiều ở tư cách thứ tư- tư cách một thực từ có khả năng hoạt động độc lập mà xin bỏ qua các trường hợp “tài hoa, anh hoa, hào hoa, phồn hoa, vinh hoa”(1); “hoa nô, hoa tì, con hoa”(2); “Kiệu hoa, sân hoa, trướng hoa, bút hoa, tiệc hoa, then hoa, tiên hoa”(3).

Xem chi tiết