Sơ-lược về địa-lý Miền HẬU-GIANG (Phần 1: KHUNG CẢNH)

Miền Hậu-Giang ăn từ hữu-ngạn sông Hậu- Giang (sông Cái, sông Sau, sông Ba-Thắc) qua phía Tây-Nam theo duyên hải biển Nam- Hải và vịnh Xiêm-La, bao gồm các hải đảo. Nhờ ba mặt biên-giới — quan-trọng nhứt là phần duyên hải vịnh Xiêm-La — nên miền nầy đứng vào một vị-trí đặc-biệt, có thể thông-thương trực-tiếp và mau chóng bằng đường biển với các nước Cam-Bốt, Thái-Lan, Mã-Lai, Nam-Dương.

Xem chi tiết

Sơ lược giai đoạn thành hình chữ quốc ngữ (1620-1648) – Phần 2

Theo sự nhận xét của chúng tôi thì vào năm 1620 dù L.m. Pina đã nói được tiếng Việt, nhưng khó lòng mà phân biệt được lối cách ngữ như chúng ta dùng ngày nay. Dựa vào những tài liệu viết tay năm 1621-1626, chúng tôi biết được hầu hết các chữ còn viết liền và chưa thấy đánh dấu vào những chữ đó. Chính dựa theo hai đặc điểm này mà chúng tôi cho là giai đoạn sơ khởi chữ quốc ngữ. Bây giờ chúng tôi xin trình bầy 7 tài liệu để chứng minh.

Xem chi tiết

Sơ lược giai đoạn thành hình chữ quốc ngữ (1620-1648) – Phần 1

Chữ Việt ngày nay là một thứ chữ đã được nhiều Linh mục Dòng Tên ở Việt Nam (với sự cộng tác âm thầm của một số Thầy giảng Việt Nam) vào thế kỷ 17 sáng tạo ra. Nói một cách tồng quát thì họ đã dùng mẫu tự La tinh, rồi dựa vào phần nào của chữ Bồ Đào Nha, Ý và mấy dấu Hy Lạp, để làm thành chữ mà chúng ta đang dùng.

Xem chi tiết

Nhận xét của một số người Tây phương về tiếng Việt

Cristoforo Borri, Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes), Gio. Filippo de Marini và Joseph Tissanier. Các ông là những người ở Việt Nam trong khoảng từ 1618 đến 1663, đã học tiếng Việt và đóng góp nhiều ít vào việc thành lập chữ viết của chúng ta ngày nay. Dưới đây chúng ta sẽ thấy họ nhận xét thế nào về thanh và ngữ pháp tiếng Việt.

Xem chi tiết

Thị trường toàn cầu, tác động địa phương: Hiểu biết động lực thúc đẩy và tác động của sự bùng nổ cây sắn và điều chỉnh

Trên toàn khu vực Đông Nam Á, cây sắn (Manihot esculenta) đã trở thành cây trồng quan trọng với những nông hộ nhỏ, được trồng bởi hàng triệu nông dân vùng cao. Trong suốt thập kỷ trước, diện tích trồng sắn đã được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu tinh bột ngày càng tăng. Mở rộng diện tích bao gồm cả khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

BẢO TỒN GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG của các DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI ở nước ta. (Nghiên cứu trường hợp dân tộc Chứt)

Người Chứt đứng thứ 13 về dân số trong danh mục các dân tộc thuộc diện rất ít người. Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho dân tộc Chứt định canh định cư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nên đời sống vật chất của người Chứt có những cải thiện đáng kể. Theo đó, các giá trị văn hóa truyền thống ít nhiều cũng được bảo tồn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức về công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc này.

Xem chi tiết

THẰNG CON LAI MẼO

Con Sáu vừa nói xong là nó đưa thằng bé ra cho bà như đưa một “món đồ”. Bà đỡ vội mà không kịp phản ứng gì! Còn nó chạy vội ra ngoài như để trốn thoát. Bà chỉ biết đóng cửa lại mà ôm“cái của nợ” vào nhà bếp. Hai con chó đi theo hí hửng. Riêng con Tô Tô thì tưởng như là đồng đội cũng di tản như nó!

Xem chi tiết