Bộ Số Ba: BỘ SƯU TẬP BÌA BÁO TẾT BẮC KỲ, TRUNG KỲ (từ Nam Phong – Bắc kỳ 1918 đến Liên Hoa – Trung kỳ 1964)

     Giới thiệu chung Bộ Số Ba

 

     VIỆN NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC trân trọng giới thiệu Bộ Số Ba trong  Bốn Bộ Sách Tết. Bộ Số Ba mang tên BỘ SƯU TẬP BÌA BÁO TẾT BẮC KỲ, TRUNG KỲtừ Nam Phong – Bắc kỳ 1918 đến Liên Hoa – Trung kỳ  1964. Bộ Sách được trình bày và in ấn màu hiện đại với khổ giấy A3, phủ nhũ vàng các cạnh trang sách. Viện Nghiên cứu Việt Nam học đang từng bước số hoá toàn bộ nội dung của Bộ Sách; một số nội dung cơ bản của Bộ sách được kết nối với các trang Web-Hybrid của Viện –

thanhdiavietnamhoc.com,

vietnamhoc.net,

holylandvietnamstudies.com 

qua mã QR.

qr-boso.3-bonbo.sachtet-vietnamhoc.net

bia-bonbo.sachtet-boso.3-vietnamhoc.net
Bìa Bộ Số Ba: BỘ SƯU TẬP BÌA BÁO BẮC KỲ, TRUNG KỲ – từ Nam Phong Bắc kỳ 1918 đến 
Liên Hoa Trung kỳ 1964 
(Nguồn: Văn khố số hoá vạn sự Nguyễn Phan An)

Giới thiệu Mục Lục – Bộ Số Ba

mucluc-bonbo.sachtet-boso.3-vietnamhoc.net

      Viện Nghiên cứu Việt Nam học rất mong được Quý Độc giả 
Sáu châu Năm bể quan tâm, đón xem và ủng hộ.

      Hỗ trợ chi tiết và đăng ký mua sách: xin liên hệ email
 bantuthu1965@gmail.com

BAN TU THƯ
02 /2022