Bưu thiếp HÀ NỘI XƯA

       Bộ Sưu tập Bưu thiếp được góp nhặt từ nhiều trang mạng cùng với Bộ Sưu tập của Ban Tu Thư – được số hoá theo thứ tự chữ cái an-pha-bê theo từng thể loại để giới thiệu với Quý độc giả bốn phương.

       Ban Tu Tư – chúng tôi xin được góp ý và email về bantuthu1965@gmail.com – Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội xưa – CÁC BỘ SƯU TẬP

1.  BẾN

2.  CẦU

3.  CON NGƯỜI

4.  ĐƯỜNG & PHỐ

5.  KIẾN TRÚC

6.  ĐỜI SỐNG

BAN TU THƯ
10 /2019