Chữ Việt Nam song song 4.0 có thực sự góp phần soạn thảo nhanh?

Tháng 3/2020, Cục Bản quyền Tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã  chính thức cấp chứng nhận bản quyền cho công trình Chữ Việt Nam song song 4.0 (CVNSS 4.0) của các tác giả Trần Tư Bình (Việt kiều tại Úc) và Kiều Trường Lâm (chuyên gia marketing tại Việt Nam). Sau đó, báo chí trong nước đã tốn khá nhiều công sức để đưa tin và phân tích về công trình này.

Xem chi tiết

“CHỮ VIỆT NAM SONG SONG 4.0” – Tán thành hay Phản đối?

Dù hiện nay chúng ta không còn dùng nhiều loại điện thoại “cục gạch” toàn phải nhắn tin không dấu nữa, nhưng trong cuộc sống chắc chắn vẫn còn những nhu cầu gửi đoạn văn bản không dấu, như trước đây ta dùng điện tín kiểu telex vậy. Trường hợp đó, “song song 4.0” sẽ là một ứng cử viên sáng giá.

Xem chi tiết