Nghiên cứu đông nam á ở Thái Lan(1)

Tôi muốn nói về thực trạng nghiên cứu Đông Nam Á ở Thái Lan, nhưng trước khi làm điều ấy, tôi muốn các bạn lưu ý đến phát biểu của vài học giả về ngành nghiên cứu này.  Trước hết, ta nghe Oliver William Wolters (1915-2000). Năm 1993, trong một hội thảo ở Jakarta, ông nói “đóng góp chủ yếu của nghiên cứu Đông Nam Á ở ngay bên trong khu vực có thể là việc thúc đẩy sự tự ý thức của ta để hỗ trợ cho ta có được hiểu biết tốt hơn về ngày hôm nay….

Xem chi tiết

Nghiên cứu Đông Nam Á: Hướng đến một kết mạng khu vực mở(1)

…Từ lâu các chuyên gia Đông Nam Á đã ý thức được về tính kiến tạo chủ quan (constructedness) về “Đông Nam Á” với tính cách là một hệ thống địa lý, kinh tế và đa văn hóa, với tính cách là một lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị phân tích để đặt ra những câu hỏi và phương pháp luận, và với tính cách là một không gian định chế…

Xem chi tiết