Một số ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN của VĂN HOÁ LÀNG XÃ CỔ TRUYỀN ở vùng ĐỒNG BẰNG CHÂU THỔ BẮC BỘ

 Làng, một cộng đồng cư dân của người Việt trên vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã, sông Cả… đã có lịch sử mấy thiên niên kỉ. Quá trình phát triển liên tục vừa cải tạo tự nhiên, vừa chống ngoại xâm và đô hộ của nước ngoài… và đã có lúc nước bị mất nhưng làng không mất.

Xem chi tiết

Những YÊU CẦU và THÁCH THỨC trong việc GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ TÂY NGUYÊN

Việt Nam là một đất nước đa sắc tộc, vì vậy văn hoá Việt Nam là một nền văn hoá đa sắc màu. Bên cạnh việc tôn trọng và giữ gìn văn hoá người Việt thì tôn trọng và giữ gìn văn hoá của các tộc người khác là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh văn hoá của các tộc người thiểu số chao đảo dữ dội như hiện nay.

Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG tại TP HỒ CHÍ MINH nhìn từ TOẠ ĐỘ VĂN HOÁ

Theo Al Ries 1 một trong những chuyên gia nghiên cứu về PR hàng đầu trên thế giới cho rằng, thế kỉ XXI là thế kỉ vàng son của PR. Sử dụng PR để xây dựng thương hiệu đang là xu hướng trong ngành kinh doanh trên toàn cầu. TP Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Xem chi tiết

BẢO TỒN và PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM trong XU HƯỚNG HỘI NHẬP với THẾ GIỚI

Nền văn hoá của mỗi quốc gia là có sự khác nhau, mỗi nước có một nét đẹp riêng, phong cách riêng biệt và hơn hết đất nước nào cũng mong muốn nền văn hoá của dân tộc mình được bảo tồn, phát triển và được thế giới ghi nhận biết đến như một biểu tượng của văn minh thời hiện đại.

Xem chi tiết

BẢO TỒN và PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG của DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI: Trường hợp NGƯỜI SI-LA

Do tập quán lập bản ở vùng sâu, vùng xa ít giao tiếp với các dân tộc khác nên đời sống văn hoá của dân tộc Si-la được biết đến không nhiều, tuy họ cũng có nền văn hoá độc đáo, đa dạng và phong phú, thể hiện rõ nét qua đời sống sinh hoạt, tục cúng lễ, văn hoá ẩm thực, trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc và các làn điệu dân ca, dân vũ,…

Xem chi tiết