Phương pháp bảo vệ sức khỏe từ bàn tay (Phần 1)

Chúng tôi sẽ chú trọng giới thiệu một lượt cụ thể cách tiến hành và hiệu dụng của “Phương pháp bảo vệ sức khỏe từ bàn tay” đơn giản dễ làm. Cách này không chỉ bao gồm việc thông qua các thủ pháp đè ấn, xoa nắn, gõ đánh để tiến hành kích thích đối với 2 tay mà còn gồm cả việc sử dụng dụng cụ thường ngày trong gia đình để tiến hành rèn luyện 2 tay

Xem chi tiết

BÀN TAY – Mấu Chốt Trong Bảo Vệ Sức Khỏe Con Người

Khi thầy thuốc Trung y chẩn đoán bệnh tật, nói chung, trước tiên cần phải nhìn qua một lượt bàn tay của người bệnh. Dựa vào tình huống khác nhau, họ có thể sờ nắn một lúc, hoặc đè ấn một lúc, bèn có thể biết được trạng thái sức khỏe trong nội tạng của bệnh nhân. Nếu nội tạng có tình hình khác thường, thì tin tức ấy nhất định sẽ biểu hiện ra trên bàn tay.

Xem chi tiết