Tham gia đời sống văn hóa của tầng lớp trung lưu ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng lớp trung lưu là một khái niệm phức tạp, các nghiên cứu về trung lưu với cách tiếp cận khác nhau đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau. Ở đây, khái niệm tầng lớp trung lưu được tác giả định nghĩa là những người có điều kiện kinh tế khá giả, nghề nghiệp ổn định, có vị thế xã hội và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của quốc gia.

Xem chi tiết

Tư tưởng nhân quyền của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị” và ý nghĩa lịch sử

Nhân quyền, hay quyền con người là những quyền tự nhiên của con người. Tư tưởng về nhân quyền không phải chỉ mới xuất hiện mà từ thời cổ đại, vấn đề về con người và quyền của con người đã được các nhà triết học quan tâm bàn đến. Aristotle là nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp. Ông đã để lại cho nhân loại một khối lượng tác phẩm đồ sộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau của tri thức.

Xem chi tiết

Câu chuyện TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, và những điều chưa nói

PHẠM THẢO NGUYÊN

     Mục đích bài biên khảo này là tìm hiểu việc xây dựng báo Phong Hoá Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn trong suốt thập niên 1930, đưa đến việc hiện đại hoá nghề báo và thúc đẩy nguyên một cuộc cách mạng văn chương, văn hoá Việt Nam. Đồng thời khám phá sự thực về đời sống của thành viên Tự Lực Văn Đoàn, cái phần lâu nay vẫn bị hiểu lầm.

Xem chi tiết

Những YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG đến SỰ THAY ĐỔI KĨ NĂNG QUẢN LÍ CẢM XÚC của GIÁO VIÊN MẦM NON tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Phần 2)

Các yếu tố: “nhận thức của GVMN về QLCX và KNQLCX”, “cách ứng xử trong nhà trường”, “kiểu khí chất của GVMN”, “áp lực công việc”, “cơ hội phát triển trong công việc”, “mức độ gắn bó với công việc” đều có ảnh hưởng tới KNQLCX của GVMN tại TPHCM.

Xem chi tiết

Những YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG đến SỰ THAY ĐỔI KĨ NĂNG QUẢN LÍ CẢM XÚC của GIÁO VIÊN MẦM NON tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Phần 1)

Theo Izard (1992), cảm xúc tạo nên hệ động cơ chính của con người. Các cảm xúc có ý nghĩa to lớn trong hoạt động của cá nhân, nó thôi thúc con người làm việc. Chúng ta không nên nghĩ cảm xúc là yếu tố đối lập hoàn toàn với trí tuệ, mà cảm xúc là một dạng trí tuệ bậc cao.

Xem chi tiết

Các QUAN NIỆM khác nhau về KHÁI NIỆM KHÔNG GIAN, KHÔNG GIAN CẢM GIÁC, KHÔNG GIAN VẬT LÍ và KHÔNG GIAN HÌNH HỌC (Phần 1)

Từ 2 tới khoảng 7-8 tuổi, trẻ chuyển từ KG trải nghiệm sang KG tri giác, ứng với giai đoạn tiền thao tác. Qua trải nghiệm sống, trẻ bắt đầu có tri giác về KG, mà không cần tới sự trải nghiệm đồng thời của cơ thể.

Xem chi tiết