PHAN KHÔI viết về NGUYỄN DU và “TRUYỆN KIỀU” (1955): Phê bình “TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI” của LÊ VĂN HÒE

PHAN KHÔI

     Ông Lê Văn Hòe có xuất bản cuốn Truyện Kiều chú giải ở Hà Nội từ năm 1953, sách khổ lớn, dày 772 trang, là một cuốn sách viết rất có công phu, kỹ càng và đầy đủ, so với loại sách ấy đã ra từ trước đến giờ. Muốn viết bài phê bình nó, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám hạ bút, tức là bài này.

Xem chi tiết