Đấu tranh chính trị của phụ nữ Nam Bộ (1954 – 1960)

Trong giai đoạn 1954 – 1960, tình hình chính trị ở Nam Bộ có những chuyển biến lớn khi liên minh Mĩ – Diệm định hình chế độ cai trị của họ ở nơi đây. Phong trào đấu tranh chống các chính sách đàn áp, khủng bố khốc liệt từ chính quyền Mĩ – Diệm của nhân dân Nam Bộ diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi và quyết liệt; đặc biệt, các cuộc đấu tranh chính trị của phụ nữ Nam Bộ đã góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của phong trào Đồng Khởi trong những năm 1959 – 1960 trên toàn miền Nam

Xem chi tiết

Báo chí Việt Nam đầu thế kỉ XX với việc đánh giá VAI TRÒ và ĐỊA VỊ của PHỤ NỮ VIỆT NAM trong lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, báo chí xuất hiện và cùng với sự xuất hiện của báo chí các vấn đề về phụ nữ được nêu lên như một vấn đề của xã hội. Có thể nói, ở Việt Nam vấn đề phụ nữ được báo chí quan tâm từ khá sớm..

Xem chi tiết