Sài Gòn – HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG – Tập 1 (Những bước chân hóa thạch)

Nếu ghi nhận những bước chân hóa thạch – trong cuộc hành trình Nam tiến đã để dấu ấn trên nền đất Sài Gòn Gia Định – trước hết phải là những cư dân Việt đã từng sinh sống tại những vùng nông thôn Việt Nam từ miền Bắc đến miền Trung đem theo mô-típ định cư

Xem chi tiết