Cuộc VẬN ĐỘNG DUY TÂN với sự thay đổi TƯ DUY KINH TẾ ở VIỆT NAM đầu thế kỉ XX

Đầu thế kỉ XX, với sự chuyển biến tư tưởng của các sĩ phu cấp tiến, phong trào Duy Tân diễn ra rầm rộ và rộng khắp cả nước, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội trên mọi phương diện, trong đó đáng kể là sự tác động tích cực đến tư duy kinh tế của người Việt. Thông qua một số hoạt động cơ bản của phong trào Duy Tân, bài viết phân tích những tác động dẫn đến sự thay đổi tư duy kinh tế của người Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Xem chi tiết

Mấy nét chính về lịch sử quan Nho giáo Việt Nam thế kỷ 19

Trải qua các triều đại, ở Trung Quốc cũng như ở Việt-nam, các học giả đã nhiều lần trình bày có hệ thống và có bề sâu từng phần nhân đạo quan Nho giáo. Nơi này nơi nọ, một số không ít học giả trình bày thiên đạo quan tuy không sâu bằng và không hệ thống lắm. Song, nhà Nho Việt-nam cũng như nhà Nho Trung Quốc, dù đã ghi chép, bình luận, học tập rất nhiều về lịch sử, đặc biệt là lịch sử chính trị, nhằm rút từ đó những nguyên lý chỉ đạo sự hành động của nhà vua, quan lại và thường dân, thực ra không thấy một ai đã trình bày được một lịch sử quan có đầu đuôi.

Xem chi tiết

Khảo luận về NGUYÊN QUÁN của các SỨ THẦN VIỆT NAM dưới TRIỀU THANH

Việt Nam và Trung Quốc đã từng giao lưu với nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Kể từ năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất Việt Nam, xây dựng quốc gia Đại Cồ Việt, đồng thời nhận được sách phong của vua Tống Thái Tổ, cũng từ đó Việt Nam bắt đầu xem Trung Quốc như một nước tông chủ, theo định kỳ phái sứ đoàn đi Trung Quốc, tiến hành những công việc ngoại giao như thỉnh phong, tạ ân, cáo ai, tuế cống,…

Xem chi tiết

Ý thức văn hoá trong “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn

Bài viết khảo cứu khía cạnh ý thức văn hoá trong những bản Chiếu thư, Tấu sớ, Hịch được ghi chép trong cuốn “Đại Việt thông sử” do Lê Quý Đôn biên soạn. Trên cơ sở xác định rằng, nội dung của ý thức văn hoá rất rộng lớn, bài viết chỉ đi vào một vài khía cạnh trong những nội dung đó. Cụ thể, đó là vấn đề ý thức mệnh trời, vấn đề ý thức lịch sử và vấn đề ý thức chủ thể (chủ quyền)…

Xem chi tiết

Về Chuyến Viếng Thăm Sài Gòn của Đại Thi Hào Tagore Năm 1929 (Phần 2)

Tình cảm của Tagore dành cho người Việt Nam, dân của một xứ thuộc địa, là một sự đồng cảm sâu sắc đầy nhân ái. Ông thố lộ với Hoàng Tích Chu rằng “Về phương diện quyền tự do, như ở các dân tộc yếu kém, tôi đồng cảm qua tình yêu anh em và nhân bản. Tình yêu này càng sôi nổi hơn với các nước đang bị trị, đau khổ cần giúp đỡ, như là đất nước của anh”19 . Đáp lại, người Sài Gòn cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, ưu ái và tôn vinh đối với Ông qua sự đón tiếp long trọng và nhiệt tình khi Ông đến nơi này…

Xem chi tiết

Về Chuyến Viếng Thăm Sài Gòn của Đại Thi Hào Tagore Năm 1929 (Phần 1)

Cuối thập niên 1920 người Sài Gòn đã được một vinh dự lớn là chào đón Rabindranath Tagore, một vĩ nhân nổi tiếng trong ba lĩnh vực văn chương thơ phú, giáo dục và chính trị với đường lối chống chiến tranh một cách ôn hòa. Cuộc viếng thăm này có ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực, trong đó có phong trào đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam vào những thập niên 1930, 1940….

Xem chi tiết