Mục đích của Trang Web THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC

Trang web THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – thanhdiavietnamhoc.com được thành lập ngày 3/6/2019 theo sáng kiến của PGS TS sử học Nguyễn Mạnh Hùng với mục đích chia sẻ những tư liệu mà giáo sư đã sưu tập, biên soạn từ hơn 50 năm qua và nay xin công bố để khích lệ một nền văn hoá đọc cũng như phục vụ rộng rãi Quý độc giả trong nước, ngoài nước.

Xem chi tiết

Hội thảo Quốc tế VIỆT NAM HỌC lần 4 /2019 – 4 lĩnh vực nghiên cứu đặc sắc

Việt Nam học đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của nhiều nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Điều đó đã được thể hiện qua các nghiên cứu mới nhất về Việt Nam học mà các nhà khoa học nước ngoài và Việt Nam tham dự Hội thảo đã nêu ra.

Xem chi tiết