Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hóa bác học và văn hóa bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều

Bài viết nghiên cứu những tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa bác học và văn hóa bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều của Nguyễn Du. Qua nội dung nghiên cứu, chúng tôi xác định rõ những đặc điểm cụ thể của văn hóa bác học và văn hóa bình dân được thể hiện trong tác phẩm này. Từ đó xác định những giá trị văn hóa của tác phẩm trong tiến trình phát triển của truyện thơ Nôm nói riêng và văn học cổ điển Việt Nam nói chung.

Xem chi tiết

Vai trò của giới nho thương người Hoa Chợ Lớn trong việc truyền bá Truyện Kiều ở Nam Bộ

 Truyện Kiều là kiệt tác văn học của thi hào Nguyễn Du ra đời đầu thế kỷ 19. Tác phẩm này không chỉ lưu hành rộng rãi từ kinh đô Huế trở ra bắc, mà vài chục năm sau đó cũng được truyền bá sâu rộng đến Nam Bộ dưới nhiều hình thức khác nhau, như văn bản hay truyền khẩu, bản truyện Nôm đầy đủ hay bản lược thuật, bản dịch chữ Hán hay bản dịch chữ Quốc ngữ…

Xem chi tiết

Tư tưởng KHOAN DUNG và LẠC QUAN của NGUYỄN DU trong TRUYỆN KIỀU

Nguyễn Du chưa dùng thuật ngữ khoan dung trong các tác phẩm của mình, nhưng qua việc nghiên cứu toàn bộ Truyện Kiều và một số tác phẩm khác, qua thái độ và sự đánh giá của ông đối với các nhân vật, chúng ta thấy toát lên tư tưởng khoan dung, một tư tưởng vượt thời đại của nhà đại thi hào này.

Xem chi tiết

PHAN KHÔI viết về NGUYỄN DU và “TRUYỆN KIỀU” (1955): Phê bình “TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI” của LÊ VĂN HÒE

PHAN KHÔI

     Ông Lê Văn Hòe có xuất bản cuốn Truyện Kiều chú giải ở Hà Nội từ năm 1953, sách khổ lớn, dày 772 trang, là một cuốn sách viết rất có công phu, kỹ càng và đầy đủ, so với loại sách ấy đã ra từ trước đến giờ. Muốn viết bài phê bình nó, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám hạ bút, tức là bài này.

Xem chi tiết

Một số thông tin mới về Vương Thuý Kiều góp phần tìm hiểu “Truyện Kiều” theo góc nhìn khu vực

Thuộc phạm vi trong nước, ngoài Truyện Kiều của Nguyễn Du mà chúng ta đều biết, còn có không ít những sáng tác khác lấy câu chuyện Vương Thuý Kiều làm đề tài (1). Trong số này, có loại dùng Kim Vân Kiều truyện (KVKT) của Thanh Tâm Tài Nhân (TTTN) làm bản nguồn (văn bản nguyên thuỷ, source text) để viết….

Xem chi tiết

Tín Hiệu Thẩm Mỹ “Hoa” Trong Truyện Kiều Của Nguyễn Du

Ở phạm vi đề tài này người viết xin khảo sát hoa trong Truyện Kiều ở tư cách thứ tư- tư cách một thực từ có khả năng hoạt động độc lập mà xin bỏ qua các trường hợp “tài hoa, anh hoa, hào hoa, phồn hoa, vinh hoa”(1); “hoa nô, hoa tì, con hoa”(2); “Kiệu hoa, sân hoa, trướng hoa, bút hoa, tiệc hoa, then hoa, tiên hoa”(3).

Xem chi tiết