PGS.TS Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG – Người bước vào TÌM HIỂU VÕ HỌC từ hơn 40 năm trước

Trong thời gian 10 năm gần đây PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng là người được nhiều cơ quan truyền thông đại chúng trong ngoài nước nói đến, đặc biệt là thời thơ ấu đầy bất hạnh và khốn khổ của ông, cùng một số công trình mà ông đã công bố liên quan đến lịch sử, văn hóa.

Xem chi tiết