SỰ NGHIỆP VĂN VÕ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (Phần 1)

Đến nửa cuối thế kỷ 19 – khi quân Pháp bắt đầu xâm lược, võ khí thô sơ truyền thống vẫn tiếp tục phát triển với các thế võ đánh giáp trận trong chiến thuật du kích chiến. Vào thời Việt Minh (liên minh chống Pháp), loại vũ khí thô sơ và quen thuộc nhất đã được sử dụng phổ biến là: cây tầm vông vạc nhọn.

Xem chi tiết

PGS.TS Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG – Người bước vào TÌM HIỂU VÕ HỌC từ hơn 40 năm trước

Trong thời gian 10 năm gần đây PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng là người được nhiều cơ quan truyền thông đại chúng trong ngoài nước nói đến, đặc biệt là thời thơ ấu đầy bất hạnh và khốn khổ của ông, cùng một số công trình mà ông đã công bố liên quan đến lịch sử, văn hóa.

Xem chi tiết