VĂN HOÁ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG với việc xây dựng VĂN HOÁ GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

Văn hoá gia đình Việt Nam truyền thống là sự kết tinh của nhiều giá trị, chuẩn mực, như con cháu hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; anh em hoà thuận; vợ chồng tình nghĩa,… Những giá trị, chuẩn mực đó hội tụ thành nền nếp gia phong nuôi dưỡng, hoàn thiện nhân cách cho mỗi thành viên trong gia đình.

Xem chi tiết

Bàn về VĂN HOÁ CÔNG SỞ với tâm lí làm quen trong THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Mỗi một công sở là một xã hội thu nhỏ, một tiểu hệ thống nằm trong một hệ thống lớn, có lịch sử thành lập và phát triển, có các mối quan hệ bên trong nội bộ, quan hệ với các công sở trong cùng một hệ thống và quan hệ với xã hội (với các cá nhân và tổ chức)… Trong điều kiện đó, văn hoá của mỗi công sở được hình thành và phát triển, được phát huy, góp phần quyết định vào việc thực hiện vai trò, chức năng, thẩm quyền của mỗi cơ quan nhà nước. Trong đời sống văn hoá của mỗi công sở, ngoài các yếu tố, thành phần văn hoá công sở nói chung, có phần văn hoá làm nên bản sắc riêng của nó, phân biệt nó về văn hoá với các công sở khác.

Xem chi tiết

VAI TRÒ CỦA GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG trong việc góp phần đảm bảo CÔNG BẰNG XÃ HỘI ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm “Giá trị văn hoá truyền thống”, theo cố Giáo sư Trần Văn Giàu (1911-2010) thì: “Giá trị truyền thống được hiểu là những cái tốt, bởi vì những cái tốt mới được gọi là giá trị. Thậm chí không phải bất cứ cái gì tốt đều được gọi là giá trị; mà phải là cái tốt cơ bản, phổ biến, có nhiều tác dụng tích cực cho đạo đức, cho sự hướng dẫn nhận định, đánh giá và dẫn dắt hành động của một dân tộc thì mới mang đầy đủ ý nghĩa của khái niệm “giá trị truyền thống”.
Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Truyền thống văn hoá là những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiệm tập thể) thể hiện dưới những khuôn mẫu xã hội được tích luỹ và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian và được cố định hoá dưới dạng những phong tục tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận…

Xem chi tiết

NGƯỜI DÒM LỖ KHOÁ (Phần 1)

Tác giả truyện ngắn dưới đây là của một vị Hiệu trưởng. Ông có cuộc đời bất hạnh ly kỳ, nghe như cuộc đời của một vị đạo sĩ ẩn dật. Ở ông pha trộn sắc thái của nhiều dạng người, nhiều giai tầng trong xã hội. Quen biết ông nhiều năm, có lúc tôi thấy ông đạo mạo như một vị “cha cố”. Có lúc lại thấy ông ngang ngạnh như một gã “cao bồi miền Viễn Tây Hoa Kỳ”. Có lúc ông lại “lừ đừ như ông Từ vào Đền”. Nhưng trong truyện ngắn “Người dòm lỗ khóa” tôi lại hình dung ông như một người nghe ngóng lịch sử ở bên lề

Xem chi tiết

CHỮ HIẾU _ giá trị gia đình trong TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ VIỆT NAM

Con người sinh ra đã có cha có mẹ. Do vậy, “chữ Hiếu” là phạm trù đạo đức được nhân loại ý thức rất sớm, ngay từ thời cổ đại. Dù ở phương Ðông hay phương Tây, người ta cũng đã cố công tìm kiếm và đề ra những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cho phạm trù này. Chuẩn mực đạo đức Hiếu, dù được đề cập dưới nhiều giác độ khác nhau tuỳ theo từng giai đoạn, từng thời kì lịch sử, từng nền văn hoá, nhưng điểm chung nhất mà con người có thể thấy được là thái độ ứng xử một cách hài hoà trong mối quan hệ gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Cũng chính nhờ điểm này mà tư tưởng Hiếu đã trở thành một trong những giá trị chung nhất cho toàn nhân loại từ xưa đến nay, nhưng lại vẫn có những nét đặc thù riêng cho từng dân tộc.

Xem chi tiết

Bước vào tìm hiểu về CON NGƯỜI LƯỠNG TÍNH

Theo cách giải thích của nhiều nhà triết học cổ sơ, trong thực tế, phái tính (nam hay nữ) không bao giờ phát triển đến mức tối đa của mình và hủy diệt hết tiềm năng của phái tính đối lập. Trong phái tính nam luôn tồn tại yếu tố nữ ít ỏi trong đó. Ngược lại, trong phái tính nữ luôn có nam tính ẩn nấp bên trong.

Xem chi tiết