Đào tạo thực hành nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thực hành nghề là một yếu tố quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo cử nhân công tác xã hội tại các trường đại học ở Việt Nam. Với việc đưa sinh viên vào một môi trường thực tiễn để học tập và rút ra kinh nghiệm, hoạt động thực hành nghề công tác xã hội đem lại những lợi ích to lớn không những cho sinh viên mà còn cho cả cơ sở đào tạo và cho xã hội.

Xem chi tiết

Lao động phi chính thức ở Việt Nam hiện nay

    TÓM TẮT

     Bài viết đề cập đến những luận giải vẫn còn chưa thống nhất về khái niệm lao động phi
chính thức, khu vực chính thức; đồng thời điểm lại một số nét khái quát về thực trạng của lao động phi chính thức ở Việt Nam thông qua bộ số liệu do Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tiến hành điều tra vào năm 2016.

Xem chi tiết

TẢO HÔN và HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG ở các dân tộc thiểu số huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống đã làm cho chất lượng nguồn nhân lực bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, dáng vóc và khả năng lao động của con người. Bằng phương pháp điều tra thực địa, bài viết cho thấy tình trạng tảo hôn và hôn nhân nhân cận huyết thống ở Chư Prông đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Xem chi tiết

SỰ ĐÓNG GÓP của TRUYỀN THÔNG trong quá trình PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

Ấn loát thủ công là một kỹ thuật có lịch sử phát triển lâu đời từ các nước Đông Nam Á, Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ấn loát thủ công là một cách gọi. Trong lịch sử ngành in Việt Nam, khi nói tới phương thức ấn loát thủ công chúng ta thường nghĩ tới in khắc gỗ…

Xem chi tiết

Cải cách, Duy Tân của Nguyễn Trường Tộ: đặc điểm, tính chất, tầm vóc và quy mô (Phần 2)

Trong các điều trần của Nguyễn Trường Tộ, rất nhiều phương diện được bàn tới, được đề nghị thay đổi. Có nội dung của thay đổi được cụ thể hóa, chi tiết hóa, có phân tích lập luận, xác lập sự cần thiết phải thay đổi. Trong rất nhiều nội đó, giáo dục được Nguyễn Trường Tộ bàn nhiều, cụ thể, chi tiết so với các vấn đề khác.

Xem chi tiết

Cải cách, Duy Tân của Nguyễn Trường Tộ: đặc điểm, tính chất, tầm vóc và quy mô (Phần 1)

Nguyễn Trường Tộ đặt ra hàng loạt vấn đề để cải cách, mỗi vấn đề như vậy thường xuất phát từ mong muốn bảo vệ, phát triển đất nước. Trong các cải cách đó, có việc vì hướng đến như một cần kíp để đối phó kịp thời nguy cơ mất nước, có việc hướng đến lâu dài, có việc nếu muốn thực hiện thì phải giải phóng khỏi quan niệm, thói quen, cách nghĩ hay phải nhìn nhận lại sự kháng cự lại của những cái đó.

Xem chi tiết

VAI TRÒ của NGƯỜI HOA trong việc HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN các TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ở NAM BỘ (thế kỷ XVII – XIX)

So với các nước trong khu vực, người Hoa di cư sang Việt Nam từ khá sớm. Không kể binh lính và các đội quân, việc người Hoa di cư vào Việt Nam rồi định cư ở đây thường diễn ra phổ biến từ sau các cuộc nội chiến ở Trung Quốc[1]. Trải qua nhiều thế kỉ, người Hoa đã xuất hiện trên khắp ba miền Bắc – Trung – Nam Việt Nam.

Xem chi tiết

Văn hóa ứng xử của Việt Nam với Pháp trong nửa đầu thế kỷ XIX

Lịch sử văn hóa là tấm gương phản chiếu lịch sử, để chúng ta soi vào đó nhìn thấy những bài học cho thực tại và nhận thức rõ hơn về bản sắc văn hóa của một dân tộc, trong đó lịch sử ngoại giao là một trong những lĩnh vực tiêu biểu, nhất là lịch sử ngoại giao của một quốc gia như Việt Nam thường phải ứng xử với những nước lớn hơn mình rất nhiều.

Xem chi tiết