THỰC TRẠNG và CHIẾN LƯỢC sử dụng NGUỒN VỐN SINH KẾ thích ứng với XÂM NHẬP MẶN của NÔNG HỘ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trong bối cảnh ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hoạt động sinh kế nông hộ vùng ven biển ngày càng nghiêm trọng, nghiên cứu về thực trạng sử dụng các nguồn vốn sinh kế, từ đó đề xuất giải pháp chiến lược về sinh kế cho nông hộ vùng ven biển là rất cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 298 nông hộ tại 10 xã ở hại huyện An Minh (Kiên Giang) và Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Xem chi tiết

Người hồi cư ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Ở nông thôn Việt Nam, có một số lượng lớn người hồi cư từ thành phố. Kinh nghiệm và tri thức của người hồi cư giúp cho họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện cuộc sống. Từ đó, họ giúp cho gia đình và địa phương nơi họ sinh sống. Người hồi cư không những đóng góp về kinh tế cho gia đình, mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương…

Xem chi tiết

Chính sách của Thái Lan đối với dân tộc thiểu số

 Thái Lan không có chính sách riêng để hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cho các nhóm dân tộc thiểu số như Việt Nam. Chính sách hội nhập là chiến lược ứng xử với các nhóm dân tộc thiểu số của Thái Lan. Bài viết này phân tích chính sách của chính phủ Thái Lan đối với dân tộc thiểu số, qua đó cung cấp thêm kinh nghiệm cho việc hoạch định chính sách đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Xem chi tiết

Tác động của BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU đối với SINH THÁI và NHÂN VĂN vùng ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là hiện tượng mang tính toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều phương diện của hành tinh Trái đất, đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong các vùng của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là nơi sẽ phải hứng chịu nhiều thảm họa từ biến đổi khí hậu, ít nhất cũng trên phương diện sinh thái và nhân văn.

Xem chi tiết

Một vài kiến nghị XÂY DỰNG TP.CẦN THƠ thành ĐÔ THỊ THÔNG MINH từ KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Hoạt động triển khai xây dựng thành phố thông minh đóng vai trò là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất hỗ trợ thúc đẩy thành phố Cần Thơ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đẩy nhanh quá trình thu hẹp khoảng cách với các thành phố khác trong khu vực.

Xem chi tiết

SỰ BIẾN ĐỔI SINH KẾ của NGƯỜI RỤC ở huyện MINH HÓA tỉnh QUẢNG BÌNH

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung tìm hiểu về các hoạt động sinh kế của người Rục từ khi được phát hiện cho đến nay. Câu hỏi nghiên cứu chúng tôi là từ khi phát hiện đến nay hoạt động sinh kế của người Rục có sự chuyển đổi như thế nào? Các hoạt động sinh kế của họ chịu sự ảnh hưởng và bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Xem chi tiết

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở tại SINGAPORE và MỘT VÀI SUY NGHĨ đối với THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình di cư: Nghiên cứu trường hợp Hà Nội

bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là mục tiêu lớn của ngành y tế Việt Nam. Một trong những khó khăn của việc thực hiện mục tiêu này là tỷ lệ tham gia BHYT của người di cư còn thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế (DVYT) có chất lượng của người di cư tại đô thị hiện nay, trong đó có Hà Nội.

Xem chi tiết

Thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Hiện nay vấn đề an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, thực hiện an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đã đạt được những thành quả quan trọng.

Xem chi tiết

Tư tưởng sơ khai về quyền con người ở Việt Nam thời phong kiến

 Quyền con người là giá trị chung của nhân loại; được thừa nhận trong pháp luật của các nhà nước pháp quyền. Pháp luật của nhà nước phong kiến chưa thừa nhận quyền con người. Tuy nhiên, lệ làng cũng như trong một số bộ luật cơ bản của nhà nước phong kiến đã có một số tư tưởng sơ khai về quyền con người.

Xem chi tiết

Đào tạo thực hành nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thực hành nghề là một yếu tố quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo cử nhân công tác xã hội tại các trường đại học ở Việt Nam. Với việc đưa sinh viên vào một môi trường thực tiễn để học tập và rút ra kinh nghiệm, hoạt động thực hành nghề công tác xã hội đem lại những lợi ích to lớn không những cho sinh viên mà còn cho cả cơ sở đào tạo và cho xã hội.

Xem chi tiết

Lao động phi chính thức ở Việt Nam hiện nay

    TÓM TẮT

     Bài viết đề cập đến những luận giải vẫn còn chưa thống nhất về khái niệm lao động phi
chính thức, khu vực chính thức; đồng thời điểm lại một số nét khái quát về thực trạng của lao động phi chính thức ở Việt Nam thông qua bộ số liệu do Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tiến hành điều tra vào năm 2016.

Xem chi tiết

TẢO HÔN và HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG ở các dân tộc thiểu số huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống đã làm cho chất lượng nguồn nhân lực bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, dáng vóc và khả năng lao động của con người. Bằng phương pháp điều tra thực địa, bài viết cho thấy tình trạng tảo hôn và hôn nhân nhân cận huyết thống ở Chư Prông đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Xem chi tiết

SỰ ĐÓNG GÓP của TRUYỀN THÔNG trong quá trình PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

Ấn loát thủ công là một kỹ thuật có lịch sử phát triển lâu đời từ các nước Đông Nam Á, Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ấn loát thủ công là một cách gọi. Trong lịch sử ngành in Việt Nam, khi nói tới phương thức ấn loát thủ công chúng ta thường nghĩ tới in khắc gỗ…

Xem chi tiết

Cải cách, Duy Tân của Nguyễn Trường Tộ: đặc điểm, tính chất, tầm vóc và quy mô (Phần 2)

Trong các điều trần của Nguyễn Trường Tộ, rất nhiều phương diện được bàn tới, được đề nghị thay đổi. Có nội dung của thay đổi được cụ thể hóa, chi tiết hóa, có phân tích lập luận, xác lập sự cần thiết phải thay đổi. Trong rất nhiều nội đó, giáo dục được Nguyễn Trường Tộ bàn nhiều, cụ thể, chi tiết so với các vấn đề khác.

Xem chi tiết

Cải cách, Duy Tân của Nguyễn Trường Tộ: đặc điểm, tính chất, tầm vóc và quy mô (Phần 1)

Nguyễn Trường Tộ đặt ra hàng loạt vấn đề để cải cách, mỗi vấn đề như vậy thường xuất phát từ mong muốn bảo vệ, phát triển đất nước. Trong các cải cách đó, có việc vì hướng đến như một cần kíp để đối phó kịp thời nguy cơ mất nước, có việc hướng đến lâu dài, có việc nếu muốn thực hiện thì phải giải phóng khỏi quan niệm, thói quen, cách nghĩ hay phải nhìn nhận lại sự kháng cự lại của những cái đó.

Xem chi tiết