Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo

Tác giả bài viết: ĐÀO VĂN SOẠN
(Tác giả ở Phú Yên gửi bài viết qua email bantuthu1965@gmail)

     Hệ sinh thái, tiểu hệ sinh thái có những nguyên lý vận hành chung – đều ở trên một hạ tầng nào đó – tiếp nhận năng lượng, dữ liệu, nguyên nhiên vật liệu tương ứng phù hợp với hệ sinh thái; đầu ra của hệ sinh thái là công dụng, vật dụng hoặc dữ liệu. Trước khi cho ra sản phẩm, nó phải qua một quá trình của bộ xử lý hay hệ điều hành.

     Lấy biểu tượng một cái cây – xem như là một hệ sinh thái hoàn chỉnh có ích. Cây tiếp nhận năng lượng mặt trời, không khí, dưỡng chất từ trong đất, không khí; cây tiếp nhận dữ liệu xung quanh, dữ liệu theo mùa – thời tiết – để điều chỉnh sự sinh trưởng. Cây cho ra dưỡng khí, nguyên vật liệu, năng lượng để chu cấp cho một chu trình khác hay cho một hệ sinh thái khác.

     Đô thị là một phát minh của loài người; nó là một hệ sinh thái lớn, là hạ tầng cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi công ty. Quá trình phát sinh, hoàn thiện và khả năng tiêu vong của đô thị  chưa thể nhìn thấy được! Vì sự thuận tiện của đô thị, nó thu hút người ta sinh sống, học tập, làm việc, hưởng thụ, chữa bệnh… Đô thị có hạ tầng là một địa lý nhất định – địa lý này thường gắn với những con sông, những châu thổ. Hệ thống tiếp dẫn gắn với đô thị là những cảng hàng không, cảng sông, cảng biển, đường sắt, đường bộ và đường dẫn điện các loại. Sự xả thải của đô thị ra sông biển, xả thải ra không khí. Những tệ nạn, mặt trái của đô thị tác động tiêu cực đến những nơi không phải là đô thị hoặc đô thị nhỏ hơn là khó đo đếm!

     Quốc gia – một hệ sinh thái khổng lồ với mỗi con người và lịch sử hình thành của nó, sự hoàn thiện của nó – là lâu dài! Đến nay chưa ai có thể nhìn thấy ngày tiêu tan của mô hình quốc gia; mặc dù một mô hình quốc gia cụ thể có thể không còn nữa – nó bị hủy diệt, bị thôn tính… Dù gì thì hàng trăm quốc gia cụ thể – hiện nay vẫn tồn tại – mạnh yếu khác nhau tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố chưa ai dám khẳng định điều gì là quyết định? – lịch sử, địa lý, văn hóa, nhân chủng… Ở đây! đang nói về sinh thái, nên một quốc gia có lịch sử hàng ngàn năm vẫn phải gắn với địa lý (người ta mơ hồ địa lý bằng khái niệm phong thủy huyền bí!). Địa lý phải đủ sông sâu, biển rộng, núi cao, châu thổ, … và phải đủ lớn để có năng lượng, dưỡng chất, không gian cho hoạt động của con người.

     Hệ sinh thái nhân tạo thường có nhiều yếu tố gây hủy hoại địa cầu. Trái đất đã dần thấy sự tự hủy diệt đó. Người ta đang có những việc làm cụ thể để khôi phục sự nguyên sơ của quả đất. Ý chí đó đang được các phương tiện, công nghệ, thiết bị tự hành, tự động hỗ trợ để loài người tiếp tục tiến hóa nhiều tỉ năm nữa! cho khỏi uổng công của Tạo hóa!.     

__________
1
:  ĐÀO VĂN SOẠN  – Tác giả – Độc giả – ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên – gửi bài qua email bantuthu1965@gmail.com

     Ghi chú:  Tiêu đề và hình ảnh do Ban Tu Thư – thanhdiavietnamhoc.com – thực hiện.

Nguồn: Tác giả cung cấp bài viết đến thanhdiavietnamhoc.com, ngày 25/4/2022

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)