Hội thảo Quốc tế VIỆT NAM HỌC lần thứ 4 /2019

Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay

Thánh địa Việt Nam học - Hội thảo quốc tế Việt Nam học 2019
Hinh: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 4/2019

    Ngành VIỆT NAM HỌC, trong đó có nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, đã có một lịch sử lâu đời và hiện đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy tiếng ViệtViệt Nam học công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất; thúc đẩy việc nghiên cứu Việt Nam học trong nước và trên thế giới.
       Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh vào hai ngày 26 và 27 /7 /2019 dưới sự chủ trì của Khoa Việt Nam học, phối hợp cùng Phòng Quản lý Khoa học – Dự án, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Chủ đề của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 4 /2019

       Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 có chủ đề “Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay” (Issues of Teaching Vietnamese and Studying VietNam in the today’s world).

Nọi dung của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 4 /2019

1) Những vấn đề Việt ngữ họcphương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
2) Tình hình giảng dạy tiếng Việt ở các nước trên thế giới.
3) Nghiên cứu Việt Nam học ở trong nước và các nước trên thế giới, đặc biệt chú ý giới thiệu thành quả nghiên cứu Việt Nam học của các học giả nước ngoài về Việt Nam: Emile Gaspardọne, Henry Maspéro, Léopold Cadière…; việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam ở Pháp, .Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác.
4) Nghiên cứu Việt Nam từ góc độ liên ngành: lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học, nhân học, …

BAN TU THƯ
08/2019