Khoanh tay cúi đầu chào

     Khoanh tay cúi đầu chào nhau để bước vào thời kỳ hậu duy vật. Hình ảnh Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Sử học
Nguyễn Mạnh Hùng khi đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào những năm 2000 đã khoanh tay cúi đầu chào sinh viên của mình để đáp lễ.

Ban Tu Thư – Thánh Địa Việt Nam học