DANH NGÔN VUI trong TIẾNG VIỆT nhìn từ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG NGỮ NGHĨA (Phần 2)

Ở phương diện lập luận, hàm ý của danh ngôn vui được thể hiện thông qua hàng loạt phương thức lập luận: định nghĩa, so sánh, miêu tả, sử dụng câu hỏi, dùng từ ngữ lặp lại, dùng từ ngữ đối lập hay tạo mâu thuẫn trong lập luận… Điều này làm nên giá trị của danh ngôn vui, khiến người ta thích và nhớ nó.

Xem chi tiết

DỊCH NGÔN NGỮ và DỊCH NGÔN BẢN

Có rất ít điểm tương đồng giữa dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản. Mỗi loại hình dịch đều có những vai trò và mục đích khác nhau. Dịch ngôn ngữ là một công cụ của hoạt động dạy học ngoại ngữ, còn dịch ngôn bản là một phần của quá trình giao tiếp giữa các chủ thể phát ngôn không cùng chung công cụ ngôn ngữ.

Xem chi tiết