CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN trong khoa nghiên cứu VĂN HỌC ở VIỆT NAM từ đầu thế kỉ XX đến 1975

Trong bài viết này, chúng tôi tổng thuật các nghiên cứu về chủ nghĩa nhân văn trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1975. Qua đó, chúng tôi phân tích, làm rõ đặc trưng, vị trí của chủ nghĩa nhân văn trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam; những thành tựu và hạn chế của việc nghiên cứu chủ nghĩa nhân văn ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1975.

Xem chi tiết

Quan niệm về mối quan hệ CON NGƯỜI – TỰ NHIÊN trong TRIẾT HỌC ĐẠO GIA và ý nghĩa của nó

Triết học Đạo gia có nội dung rất phong phú, bao gồm cả vấn đề bản thể luận, phép biện chứng, đặc biệt là đạo đức nhân sinh, trong đó, không thể không nói đến quan niệm về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên. Theo đó, Đạo gia đã nêu lên tư tưởng về sự thống nhất, hòa hợp giữa con người và giới tự nhiên; về sự gìn giữ, bảo vệ giới tự nhiên…

Xem chi tiết

Xu hướng TRỮ TÌNH HÓA truyện ngắn trong CHÂN TRỜI CŨ của HỒ DZẾNH

Tập truyện Chân trời cũ là tác phẩm văn xuôi tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Dzếnh. Xét ở phương diện loại hình cấu trúc – chức năng, tác phẩm thể hiện xu hướng trữ tình hóa qua việc tác giả chủ yếu sử dụng bút pháp trữ tình để miêu tả đời sống cá nhân và đời sống nội tâm của nhân vật.

Xem chi tiết

DI SẢN KÍ ỨC trong TIỂU THUYẾT ĐÔN HOÀNG của INOUE YASUSHI và TIỂU THUYẾT NGƯỜI KHỔNG LỒ NGỦ QUÊN của KAZUO ISHIGURO

Tiểu thuyết lịch sử Đôn Hoàng (Tonko – 1959) của Inoue Yasushi và tiểu thuyết kì ảo – giả tưởng Người khổng lồ ngủ quên (The Buried Giant – 2015) của Kazuo Ishiguro cùng viết về những gặp gỡ, suy tư và trải nghiệm của con người trong một cuộc hành trình dài, đầy ắp những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên, song hóa ra lại như được sắp xếp dưới bàn tay của số mệnh, để con người có thể hoàn thành trách nhiệm trước lịch sử và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời…

Xem chi tiết

PHÊ BÌNH SINH THÁI và TIỂU THUYẾT HIỆN THỰC HUYỀN ẢO MĨ LATIN

Bài viết trình bày cái nhìn sơ giản về phê bình sinh thái văn học qua những tính chất, đặc điểm cơ bản gắn với tiến trình phát triển nghệ thuật. Hệ đặc điểm ấy được làm sáng rõ trong tiểu thuyết Hiện thực Huyền ảo Mĩ Latin từ phương diện địa lí, chính trị, lịch sử, xã hội nói chung và hình tượng, tư duy, thủ pháp nghệ thuật nói riêng.

Xem chi tiết

MÂU THUẪN VAI TRÒ GIỚI và THÁI ĐỘ TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ của NAM GIỚI tại VIỆT NAM

Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa mâu thuẫn vai trò giới (MTVTG) và thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp về mặt tâm lí ở nam giới Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng thang đo MTVTG (GRCS) và thang đo Thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ (ATSPPH). Mẫu nghiên cứu là 135 nam giới trong độ tuổi 18-60, chủ yếu là trí thức. Kết quả cho thấy có mối tương quan thuận giữa MTVTG và thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ ở nam giới, biến MTVTG giải thích được 23,2% sự biến thiên của biến phụ thuộc (thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ).

Xem chi tiết

Dấu hiệu BIẾN ĐỔI của KẾT CẤU TRẦN THUẬT trong VĂN HỌC VIỆT NAM thế kỉ XVIII – XIX (Qua khảo sát một số trường hợp)

Sự tương tác, va chạm giữa tính chất quy phạm và bất quy phạm bao trùm lên nhiều phương diện của văn học Việt Nam giai đoạn hậu kì, trong đó bao gồm cả kết cấu trần thuật. Mặc dù tác phẩm tự sự trung đại có nòng cốt khá rắn chắc về kết cấu và chủ đề, nhưng chúng vẫn phản ánh nhạy bén sự biến chuyển của thời đại và văn học. Vì vậy, bài viết tập trung phân tích cốt truyện và điểm nhìn để làm rõ sự mở rộng và biến đổi của kết cấu trần thuật trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – XIX.

Xem chi tiết

PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI – Tiếp cận từ vấn đề LÍ LUẬN đến THỰC TIỄN của VIỆT NAM

Trang trại (TT) giữ vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta, nhưng so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì sự phát triển TT còn mang tính tự phát, hiệu quả chưa cao và kém ổn định; vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề phát triển TT có ý nghĩa thiết thực cả về lí luận và thực tiễn. Bài viết này phân tích các vấn đề lí luận, về cơ sở thực tiễn phát triển TT, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp đối với Việt Nam.

Xem chi tiết

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC): CƠ HỘI và THÁCH THỨC đối với VIỆT NAM

Tại “Tầm nhìn ASEAN 2020” được thông qua tháng 12/1997, các nhà lãnh đạo ASEAN đã định hướng hình thành một Cộng đồng ASEAN, trong đó tạo ra một Khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng, có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ và đầu tư được lưu chuyển thông thoáng, vốn được lưu chuyển thông thoáng hơn, kinh tế phát triển đồng đều, nghèo đói và phân hóa kinh tế-xã hội giảm…

Xem chi tiết

Đánh giá các điểm TÀI NGUYÊN DU LỊCH tỉnh VĨNH LONG và những ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC

Đánh giá, phân loại tài nguyên (TN) trong quá trình xây dựng định hướng khai thác TN phát triển sản phẩm và loại hình du lịch (DL) ở các địa phương và cả nước là mục tiêu quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách thời kì hội nhập. Bài viết trình bày một số kết quả đánh giá phân loại các điểm TN DL chính của tỉnh Vĩnh Long dựa trên các tiêu chí xác định, làm cơ sở xây dựng định hướng khai thác tối đa những thuận lợi, phát triển DL phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.

Xem chi tiết

Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam phải phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về kinh tế – xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội…

Xem chi tiết

Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam

Ở Việt Nam, pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ra đời cùng Luật Cạnh tranh năm 2004. Pháp luật đó có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ cạnh tranh, bảo đảm trật tự thị trường, bảo vệ quyền cạnh tranh tự do bình đẳng, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Xem chi tiết

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để phát triển đất nước. Hiện nay, nhân lực KH&CN của Việt Nam không phải ít so với quy mô dân số, cũng như so với các nước trong khu vực; nhưng có cơ cấu và chất lượng hạn chế…

Xem chi tiết

Tư tưởng của Jean Jacques Rousseau về giáo dục

J. Rousseau là một nhà tư tưởng lớn về giáo dục. Trong tác phẩm Émile hay là về giáo dục, J. Rousseau cho rằng hiểu người học là một nguyên lý giáo dục. Theo đó, để hiểu người học cần hiểu con người và bản chất con người nói chung, cần hiểu nhà giáo dục…

Xem chi tiết

Văn hóa Hòa Bình sau 85 năm được thế giới công nhận

Văn hóa Hòa Bình là một nền văn hóa tiền sử nổi tiếng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Kể từ năm 1932, khi văn hóa Hòa Bình lần đầu tiên được công nhận trên diễn đàn khoa học thế giới, đến nay đã có gần 200 di tích Hòa Bình được phát hiện ở nhiều nước Đông Nam Á, song chưa ở đâu di tích Hòa Bình phân bố dày đặc và phong phú như ở Việt Nam (hơn 150 địa điểm).

Xem chi tiết

Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện quy hoạch vùng đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh của vùng và quốc gia. Tuy vậy, bên cạnh đó, cũng có không ít vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển vùng, như có quá nhiều vùng quy hoạch, chồng lấn giữa các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, thiếu sự liên kết vùng…

Xem chi tiết

Nguồn gốc những điểm đặc biệt trong bảng chữ cái chữ Quốc ngữ

Hệ thống chữ viết “alphabet” dùng để ghi lại phát âm của các từ. Trên lí thuyết, mỗi chữ cái ghi một âm [một âm vị], tức một chữ cái đã cho luôn luôn ghi một và chỉ một âm; và một âm đã cho chỉ được ghi bởi một và chỉ một chữ cái…

Xem chi tiết

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO TỈNH PHÚ YÊN

Phú Yên là tỉnh có tốc độ phát triển du lịch tương đối chậm trong khu vực Nam Trung Bộ và được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch biển, đảo. Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế và ưu đãi về thắng cảnh thiên nhiên nhưng du lịch của Phú Yên vẫn chưa thực sự “cất cánh”, lượng khách đến hằng năm ở mức khiêm tốn so với nhiều tỉnh thành khác.

Xem chi tiết

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở tại SINGAPORE và MỘT VÀI SUY NGHĨ đối với THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.

Xem chi tiết