VIỆT NAM XƯA – XUÂN GIÁP NGỌ (Ancient VietNam – The lunar new year of the Horse )

Trong các bộ sưu tập xưa nay, ngoài người chủ biên là PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng còn có một người bên cạnh thầy là một Nhà sưu tập mới còn trẻ là Nguyễn Phan Sơn Trúc – Cả hai nhà sưu tập – đã góp sức sưu tầm riêng phần mình hơn 7.000 bức ảnh Đông Dương.

Xem chi tiết

Sài Gòn – HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG – Tập 1 (Những bước chân hóa thạch)

Nếu ghi nhận những bước chân hóa thạch – trong cuộc hành trình Nam tiến đã để dấu ấn trên nền đất Sài Gòn Gia Định – trước hết phải là những cư dân Việt đã từng sinh sống tại những vùng nông thôn Việt Nam từ miền Bắc đến miền Trung đem theo mô-típ định cư

Xem chi tiết