THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Thế giới Số hoá Vạn vật

       THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Trước hết là vùng đất cư trú của các bậc Thánh nhân đã được – hay chưa được – chỉ dấu địa lý hay còn tìm ẩn trong góc khuất lịch sử, hoặc là những nhân vật có thật hay không thật tai vùng đất được sinh ra từ nguồn gốc con người sinh học (có Ông Bà, Bố mẹ) hay con người vỡ hạt vùng đất huyền thoại, còn là những con người đa nhân cách, đa sinh hoạt trong vùng không gian ở khắp đất nước Việt Nam.

       THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – còn là vùng đất của văn chương, văn học, văn hoá, văn minh của số phận con người Việt Nam nằm trong chiếc nôi văn hoá lọt thỏm trong chiếc nôi văn hoá lớn của Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á, Châu Á nên nhìn trên bản đồ thế giới xứ sở Việt Nam trông như một kẻ vạch rấp ranh bên bờ nước.

       THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – còn là vùng đất bí ẩn đã hoá thạch của một số phận nhân loại – đã được gọi tên ngày nay là Việt Nam với những trầm tích văn hoá xếp chồng lên nhau..

        THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – có độ dài thời gian đã tích hợp qua hàng nghìn năm tiến hoá từ nền văn hoá chữ Hán cho đến văn hoá chữ La Tinh, để có thể hình thành nên một thế giới văn hoá xếp chồng lên nhau nhiều tầng lớp.

       Khi Thánh địa Việt Nam họcthanhdiavietnamhoc.com – phiên bản Vi-VersiGoo – được chuyển dịch sang 104 ngôn ngữ sẳn có hiện nay của Google-Dịch (Google-Translate) – bắt đầu từ trang web holylandvietnamstudies.com – phiên bản tiếng Anh: En-VersiGoo – thì bản dịch sẽ là cách rà soát ngôn ngữ Việt Nam trên thế giới để giúp đỡ Google hoàn chỉnh dần. Tuy nhiên, các bản dịch này của Google vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ; xin độc giả của 104 quốc gia giúp chúng tôi rà soát, điều chỉnh, đính chính trên cơ sở bản gốc Thánh đia Việt Nam họcVi-VersiGoo – như tiếng nói và chữ viết Việt Nam – và phiên bản tiếng Anh: holylandvietnamstudies.comEn-VersiGoo – như tiếng nói và chữ viết phổ thông của thế giới. Phiên bản tiếng Việt – Vi-VersiGoo – đây là văn bản gốc của một số phận nhân loại đã từng bị ảnh hưởng của văn hoá Phương Đông hàng nghìn năm, văn hoá của Phương Tây hàng trăm năm, và văn hoá Mỹ hàng thập niên. Tất cả như đã đủ trưởng thành để hưởng sự quan tâm của thế giới về một ngôn ngữ trong tiểu văn hoá Hybrid của thế giới. Thánh địa Việt Nam học với 104 phiên bản VersiGoo đang tiến vào hội nhập sàn diễn Thế giới số hoá vạn vật của thế giới ngày nay.

Con Bọ Hung
09 /2019

XEM TIẾP:
◊  Để trở thành THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Trung tâm nghiên cứu Việt Nam của Việt Nam và Quốc tế – Phần 2

MỜI XEM:
◊  THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Ý nghĩa
◊  THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Khái niệm
◊  THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Vùng đất thánh
◊  THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Thế giới số hoá vạn vật
◊  THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Tứ giáo đồng trụ
◊  THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Sống đồng tịch, đồng sàng – Chết đồng quan, đồng quách
◊  Để trở thành THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Trung tâm nghiên cứu Việt Nam của Việt Nam và Quốc tế – Phần 1
◊  Để trở thành THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Trung tâm nghiên cứu Việt Nam của Việt Nam và Quốc tế – Phần 2