Thơ triết lí của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong dòng chảy văn học Trung đại

NGUYEN BINH KHIEM’S PHILOSOPHICAL POETRY
IN THE
FLOW OF MEDIEVAL LITERATURE

Tác giả bài viết: LÊ THỊ HƯƠNG
(Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

TÓM TẮT

     Thế kỷ XVI, xã hội có nhiều biến đổi sâu sắc và chi phối một cách tiêu cực đến các phạm trù đạo đức Nho giáo và truyền thống đạo lí dân tộc. Chế độ phong kiến đang dần đánh mất lòng tin vào kẻ sĩ. Vì thế, thơ triết lí trở thành một phương tiện hữu hiệu để phục vụ con người, giải thích cho những biến động của xã hội đương thời. Nguyễn Bỉnh Khiêm, một mặt đã tiếp thu một cách sáng tạo những nội dung triết lí của các bậc tiền nhân, mặt khác, do xu thế thời đại và để đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử mà thơ triết lí Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều nét độc đáo.

Từ khóa: triết lí, biến động, sáng tạo, xu thế, độc đáo.

ABSTRACT

     In the XVI century, the society had deeply transformed and negatively influenced on the Confucian ethical categories and national ethic tradition. Feudalism gradually lost the trust of the intellectuals. Philosophy poetry, therefore, became an effective means to serve mankind, explain the upheveal of contemporary society. On the one hand, Nguyen Binh Khiem creatively absorbed the philosophical contents of the predecessors, on the other hand, due to the tendency of that time and to meet the demand of history, his philosophical poetry had many unique features.

Keywords: philosophy, upheveal, creative, tendency, unique.

x
x x

1. Mở đầu

     Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự tiếp nối và phát triển từ một nền tảng bền vững và rạng rỡ của văn học Nôm trước đó mà trực tiếp là Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của các thi nhân thời Hồng Đức. Với trên 170 bài thơ, tập thơ của Trình Quốc công in một dấu mốc rất quan trọng đối với quá trình vận động và phát triển của thể loại thơ Nôm Đường luật Việt Nam.

     Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiếp thu nội dung, tư tưởng của triết lí dân gian, triết lí từ văn học viết truyền thống Việt Nam và Trung Quốc trước đó, cùng với vốn hiểu biết sâu rộng được tích luỹ qua quá trình học hành ở Bách gia chư tử, thêm vào đó là sự biến động dữ dội của thế kỉ XVI, cần có lời giải thích, tiên đoán về tương lai… Tất cả những yếu tố đó làm cho nội dung thơ triết lí của Trạng Trình vừa có những nét kế thừa, vừa có những sáng tạo độc đáo, đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử.

2. Nội dung

     Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kế thừa nội dung triết lí từ văn học dân gian. Người dân qua cuộc sống lao động và sản xuất, qua các cuộc đấu tranh không ngừng với thiên nhiên, với các lực lượng xã hội hàng bao thế kỉ, họ đã đem trí tuệ của mình mà nhận xét cuộc đời. Qua những kinh nghiệm thực tế, họ đã xác lập nên một vũ trụ quan có tính chất duy vật mộc mạc. Bằng thực tiễn cuộc sống, người nông dân nhận ra rằng vũ trụ không ngừng phát triển; trong sự phát triển đó, các sự vật tác động lẫn nhau. Những mối tương quan và sự đổi dời các hiện tượng tự nhiên và xã hội được nói đến trong nhiều câu tục ngữ, chẳng hạn: Của dễ được thì dễ mất; Ai giàu ba họ, ai khó ba đời; Giàu chiều hôm, khó sớm mai… Các hiện tượng vận động, phát triển không phải do ngẫu nhiên mà theo một quy luật tất yếu, có nguồn gốc, nguyên nhân, tiền đề – hậu quả: Cái sẩy, nẩy cái ung; Ăn mặn khát nước; Nước chảy chỗ trũng; Có phúc, có phận; Non chẳng uốn, già đổ đốt… Nhân dân cũng đã thấy được sự mâu thuẫn, thống nhất giữa nội dung và hình thức, cái bề ngoài với cái thực chất: Chùa nào, Phật ấy; Chùa rách, Phật vàng; Rượu ngon bất luận be sành… Quan niệm về con người của nhân dân cũng thật sâu sắc: Người là vàng, của là ngãi; Lòng người như bể khôn dò; Lưỡi sắc hơn gươm…

     Đó là những tri thức được người dân rút ra qua cuộc sống hàng ngày, vừa có sức khái quát, vừa thật sâu sắc và thấm thía. Những tư tưởng triết học bình dân đó đã được kế tục và phát triển trong tư tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình tiếp thu từ văn học dân gian những nội dung triết lí về nhân sinh xã hội. Ông đã học trong văn học dân gian những tư tưởng triết lí bắt nguồn từ thực tiễn; nói cách khác, từ thực tiễn để nêu lên thành luận đề triết lí.

     Nguyễn Bỉnh Khiêm còn kế thừa nội dung triết lí từ văn học viết, trước hết ở văn học thời Lí – Trần. Văn thơ đời Lí còn lại không nhiều, chủ yếu là những bài kệ của giới Thiền sư làm trước khi viên tịch để dặn dò các đệ tử, thể hiện những tư tưởng triết học Phật giáo, quan niệm về lẽ vô thường. Chẳng hạn bài Kệ của Thiền sư Vạn Hạnh:

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,

Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.

Nhậm vận, thịnh suy vô bố uý,

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”.

(Thân người như bóng chớp, có rồi lại không,

Cây cối đến tiết xuân thì tươi, đến tiết thu lại héo.

Đã nhậm vận thì thịnh hay suy không làm cho sợ hãi.

Thịnh hay suy chẳng qua như giọt sương ở đầu ngọn cỏ)

     Mọi vật, mọi việc luôn biến động vô thường. Con người cũng không thoát khỏi lẽ vô thường ấy. Vì không hiểu rằng vô thường, biến động là sự tất yếu của pháp tướng nên con người mới đau khổ, sợ hãi. Bậc tu hành đã đạt được tới trình độ “nhậm vận” thì có thể hoà đồng nội tâm và ngoại giới, vượt lên trên sự phân biệt giữa cái ta và cái không phải là ta, như thế sẽ không lo ngại trước sự thay đổi. An nhiên nằm trong sự vận động của bản thể, một sự vận động vĩnh cửu, vô thủy vô chung, trong đó đời người chỉ như một ánh chớp ngắn ngủi, sự thịnh suy cũng mỏng manh và nhỏ nhoi như giọt sương bám ở đầu ngọn cỏ.

     Thơ của các bậc Thiền sư không phải chỉ là những lời giáo lí khô khan mà thấm đẫm trong đó là tình yêu con người, yêu tạo vật, cả niềm lạc quan của những vị chân tu sống vì đạo, vì đời. Ta bắt gặp trong thơ Thiền sư Mãn Giác một nhành mai, bất chấp mọi sự biến động của pháp tướng trong bài kệ Cáo tật thị chúng:

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,

Trước sân đêm qua nở một nhành mai)

     Nhành mai kì diệu vẫn cứ nở trong khi muôn hoa đã rụng hết vào buổi xuân tàn.

     Lạc quan là âm điệu chủ đạo trong thơ văn thời Trần, bên cạnh âm điệu anh hùng. Song không thể nói rằng ở đây chỉ có khí thế hào hùng và niềm vui phơi phới của hào khí Đông A. Đó đây ta vẫn nhận ra nét trầm buồn, sự chán nản buông xuôi của xu hướng yếm thế, thoát li thể hiện khá rõ buổi suy vi của nhà Trần trong thơ Trần Quốc Tảng, Trần Quang Triều, Chu Văn An, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh…

     Thế kỷ XV là thời đại mà giai cấp quý tộc và trí thức nho sĩ còn tràn đầy niềm hi vọng vào Đạo Nho, vào một xã hội Nho giáo thịnh trị, thái hoà. Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc, một đại biểu xuất sắc của nho sĩ trí thức giai đoạn đầu thế kỷ, trong một bài thơ từng khẳng định:

“Văn chương chép lấy đôi câu thánh,

Sự nghiệp tua gìn phải đạo trung.

Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược,

Có nhân có trí, có anh hùng”

(Bảo kính cảnh giới, bài 5)

     Tuyên ngôn ấy không chỉ dừng lại ở quan điểm nghệ thuật, bằng cả cuộc đời hành động sôi nổi của mình, Nguyễn Trãi là một tấm gương của sự rèn luyện tu dưỡng của kẻ sĩ phong kiến sống có lí tưởng, có lẽ sống thanh cao.

     Nhà Lê đã cùng nhân dân dành độc lập sau cuộc kháng chiến chống quân Minh vô cùng oanh liệt. Nhà nước phong kiến đang được củng cố mà Nguyễn Trãi là một trong những người có công đầu gây dựng. Tuy nhiên như ta biết, Nguyễn Trãi đã bị đối xử một cách bất công do lòng ghen ghét đố kị của gian thần. Vì thế thơ ông đầy tâm trạng. Bên cạnh những câu thơ viết về thiên nhiên đẹp đẽ, trong sáng, gửi gắm trong đó một tình yêu tạo vật thiết tha, một tấm lòng rộng mở để giao cảm, giao hòa cùng đất trời vũ trụ, Ức Trai còn có những câu thơ mà thiên nhiên chỉ là một phương tiện để “chở” một triết lí trĩu nặng:

“Non cao non thấp mây thuộc,

Cây cứng cây mềm gió hay”

(Mạn thuật, bài 5)

“Gió kíp hay là cỏ cứng,

Đục nhiều dễ biết đường quang”

(Tự thán, bài 23)

     Nguyễn Trãi dùng hình tượng thiên nhiên để nói cái “đáng sợ” của lòng người:

“Bể hiểm nhân gian ai kẻ biết,

Ghê thay thế nước vị qua mềm”

(Tự thuật, bài 4)

“Dễ hay ruột bể sâu cạn,

Khôn biết lòng người vắn dài”

(Ngôn chí, bài 5)

     Nói về sự bạc bẽo của lòng người, ông cũng đưa ra những nhận xét:

“Mựa trách thế gian lòng đạm bạc,

Thế gian đạm bạc ấy lòng thường”

(Tức sự, bài 3)

     Lý Tử Tấn, người đỗ Thái học sinh cùng khoa với Nguyễn Trãi nhưng không theo nhà Hồ, sau theo Lê Lợi, đã viết bài thơ Tạp hứng mang đầy tính triết lí về việc những người có tài thì thường mắc tai họa:

“Chim trĩ bị chết vì lông đẹp,

Con rùa bị nướng vì mai thiêng.

Cây gỗ tạp khỏi bị xẻ làm rường cột,

Trâu cụt đuôi khỏi bị thiêu để tế thần…”

(Tạp hứng, thơ chữ Hán)

     Nguyễn Trãi cũng đúc rút:

“Hùm oai muông mạnh còn nằm cũi,

Khiếu hót chim khôn phải ở lồng”.

(Tự giới)

     Từ hàng loạt hiện tượng khách quan, có cội rễ sâu xa từ tự nhiên và sự phức tạp nhân thế, các tác giả đã khái quát thành một triết lí nhân sinh nghiệt ngã, đó là sự đố kị, ghen tài muôn đời. Đằng sau nỗi niềm chua xót nhân thế ấy là một tiếng thở dài, một tấm lòng ngổn ngang lí tưởng, hoài bão dang dở về dân, về nước của những bậc kẻ sĩ, trung thần chính trực.

     Quả thật, sang thế kỷ XVI, chế độ phong kiến đang dần đánh mất lòng tin vào kẻ sĩ. Vì thế, thơ triết lí trở thành một phương tiện hữu hiệu để phục vụ con người, giải thích cho những biến động của xã hội đương thời. Nguyễn Bỉnh Khiêm một mặt đã tiếp thu một cách sáng tạo những nội dung triết lí của các bậc tiền nhân, mặt khác, do xu thế thời đại và để đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử mà thơ ông càng thâm trầm, sâu sắc, thấm thía.

     Đặc sắc nhất trong nội dung triết lí của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm là quan niệm về sự biến dịch tuần hoàn. Chúng tôi hoàn toàn không có ý muốn nói rằng chỉ trong thơ Trạng Trình mới đề cập đến tuần hoàn biến dịch, nhưng phải thừa nhận rằng ông là người nói nhiều nhất, có hứng thú nhất với vấn đề này. Ông cũng là người sử dụng nhiều nhất các thuật ngữ chỉ sự biến dịch tuần hoàn từ các sách Chu dịch, Đạo đức kinh. Thơ Nôm Nguyễn Trãi chỉ nhắc tới những thuật ngữ này 4 lần trong 4 bài thơ: Thuật hứng (bài 21); Tự thán (bài 33, 34); Bảo kính cảnh giới (bài 26). Thơ Nôm thời Hồng Đức nhắc tới ở 3 bài: Lại thơ tết Nguyên đán, Vịnh cảnh mùa xuân, Họa vần (Bài Vịnh trăng 6).

     Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn tin rằng sự chuyển dời biến hóa là tuần hoàn theo một quy luật khách quan: “Vần chuyển lưu thông há của ai” (Bài 2; kể từ đây, tất cả các bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm đều được trích dẫn từ cuốn Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, tài liệu số 5, do Đinh Gia Khánh chủ biên). Quy luật này được nhà thơ diễn đạt bằng các từ: đạo trời, máy nhiệm, cơ tạo hóa, một cơ yêu nhọc, tuần hoàn đắp đổi, hằng lề đắp đổi… Sự biến dịch chuyển dời khiến không sự vật nào có thể tồn tại vĩnh viễn, phải “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu” thì mới hợp quy luật: “Vũng nọ ghê khi làm bãi cát/ Doi kia có thuở lút hòn thai”(Bài 2); “Âm đã lại dương đành máy nhiệm/ Bĩ thôi thời thái ấy cơ thường”(Bài 106). Cuộc sống là “hằng lề đắp đổi”, nên “sự thế” cũng như “cuộc cờ” mà thôi: “Sự thế cuộc cờ đâu miễn được” (Bài 106),“Bể biến non dời cạn lại sâu” (Bài 110).

     Bằng con mắt của nhà triết học, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nhìn thấy sự chuyển dịch bên ngoài của sự vật theo một quy luật, một lập trình có sẵn. Ông đã cố gắng đi sâu giải thích bản chất sự biến dịch, đó chính là sự mâu thuẫn, đối lập ẩn chứa trong mỗi sự vật. Theo nguyên tắc biện chứng về mâu thuẫn thì các mặt đối lập không chỉ khác nhau, đối lập nhau, thậm chí đối kháng, loại trừ nhau mà còn đặt tiền đề cho nhau, bổ sung cho nhau, nương tựa lẫn nhau, hơn thế nữa còn xâm nhập, chuyển hóa qua lại với nhau: “Khôn ngoan mới biết thăng thì giáng/ Dại dột nào hay tiểu có đài” (Bài 2).

     Theo Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã hội sở dĩ rối ren vì người đời không hiểu lẽ tự nhiên. Người hiểu rõ thời cuộc thịnh suy là lẽ tuần hoàn đắp đổi sẽ có thái độ hợp lí, phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên nên khi cần thì nhập thế, khi lại xuất thế. Lúc thời vận đang lên, người tài giỏi được trọng dụng thì hãy mang hết tài năng ra làm việc, vì như thế cũng là giúp cho tự nhiên được phát triển nhanh chóng. Như thế là hợp với “Đạo trời”. Một khi mình đã thấy bất lực trước thời cuộc hoặc trong một đất nước “vô đạo”, loạn lạc thì nên “xử thế”. Khổng Tử từng nói: “Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư. Thiên hạ hữu đạo tắc kiếm, vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ dã, bang vô đạo, phú thử quý yên, sỉ dã” (Không vào những nước có mối nguy hiểm, không ở những nơi loạn lạc. Thiên hạ thái bình thì xuất sơn, còn không thì ẩn cư. Chính trị ổn định còn bản thân bần tiện thì cũng là điều sỉ nhục, chính trị đen tối nhưng bản thân phú quý cũng là điều sỉ nhục) [1, tr.146].

     Ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, cùng với học thuyết về sự tuần hoàn vãng phục của nhà nho là sự chiêm nghiệm bằng chính thực tế cuộc đời nhà thơ vì thế những ý kiến ông đưa ra rất có tính thuyết phục. Quy luật biến dịch của cuộc đời được Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn đạt bằng các cặp từ đối lập: Vinh – nhục, nhọn – tù, mãn – doanh, yêu – nhọc, họa – phúc, được thời – thất thế… “Vinh nhục một cơ hằng đắp đổi” (Bài 39); “Một cơ yêu nhọc đổi thay đều” (Bài 28); “Có thủa được thời mèo đuổi chuột/ Đến khi thất thế kiến tha bò” (Bài 81)…

     Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nhìn sự vật, sự việc trong sự biến chuyển tuần hoàn một vòng khép kín. Trước mọi biến thiên, con người không thể có tác động trở lại được. Trạng Trình chưa thể vượt qua được thời đại mình, chưa vượt qua những điều được nghiên cứu trong sách vở giáo điều nho học. Thêm vào đó là những điều ông chiêm nghiệm được từ thực tế cuộc sống. Triều đại phong kiến hết hưng đến vong. Triều đại này lật đổ triều đại khác. Một triều đại mới được lập lên, buổi ban đầu thường đem đến nhiều niềm hi vọng cho dân tộc. Nhưng dần dần để củng cố địa vị chính trị của dòng họ, của bản thân hoặc để thỏa mãn sự ăn chơi sa đọa, những vị Hoàng đế đã không còn chăm lo cho muôn dân mà ngược lại… Không những thế, mức độ ăn chơi và tội ác mà họ gây ra ngày càng trầm trọng hơn. Triều đại này đi theo vết xe đổ của triều đại khác. Quả là theo một sự tuần hoàn… đi xuống! Ngay trong thế kỷ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã biết bao lần phải chứng kiến sự thay vị đổi ngôi của các ông hoàng phong kiến. Từ một tôn thất bình thường, bỗng chốc được làm vua, rồi bỗng chốc bị hạ ngục, có khi còn bị giết. Thực tế đó đã làm đau lòng các nhà nho và càng làm cho họ tin hơn vào định mệnh!

     Lí thuyết duy vật thô sơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm không thấy được sự biến đổi ngày càng tiến lên cao và con người góp một phần quan trọng, quyết định bước tiến lên của lịch sử. Nhưng thấm nhuần cách nhìn vũ trụ vãng phục tuần hoàn của Dịch lí, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tìm thấy niềm vui, niềm hi vọng vào một xã hội mà đã có lúc ông từng thấy bi quan và chán nản, bởi vì: hết “bĩ” sẽ lại đến “thái” “ấy cơ thường”! Xã hội hiện tại dù có loạn li thì nhất định sẽ có ngày ổn định trở lại. Ông tin tưởng sẽ có ngày đất nước trở lại cảnh: “Vua Nghiêu Thuấn dân Nghiêu Thuấn” thái bình, thịnh trị. Đó là niềm tin có phần ngây thơ và không tưởng. Nhưng dù vậy vẫn còn hơn là con người trong trạng thái bi quan chán nản, bó tay trước thời cuộc.

     Dựa vào lẽ tương sinh, tương khắc, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện rõ những xung đột gay gắt trong xã hội đương thời, chiến tranh phong kiến, sự phân chia đẳng cấp giàu – sang, nghèo – hèn trong xã hội… Chính những xung đột đó đã dẫn đến một quá trình suy thoái mà những kẻ sĩ chân chính luôn đau lòng khi chứng kiến. Dựa vào lẽ tuần hoàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm cố gắng lí giải sự biến đổi, suy thoái của chế độ phong kiến như là một giai đoạn tất yếu trong chu kì hết hưng đến vong, cũng có nghĩa là ông tin tưởng vào chế độ phong kiến sẽ lại ổn định. Tuy nhiên đây cũng là chỗ hạn chế của Trạng Trình. Ông đã đồng nhất sự biến đổi có tính chất tuần hoàn của tạo hoá với sự biến đổi, hưng vong, đắc thất của chế độ phong kiến. Vì vậy bản thân những tư tưởng của ông cũng chứa đựng những mâu thuẫn giữa ý muốn giải quyết những khó khăn của chế độ phong kiến trong hoàn cảnh suy thoái và sự bất lực trước hoàn cảnh nan giải đó. Cũng do đánh đồng quy luật của xã hội với quy luật của tự nhiên nên đã dẫn tới quan điểm duy tâm, số mệnh trong tư tưởng Trạng Trình. Dĩ nhiên đây không phải là hạn chế của riêng ông. Những dòng thơ triết lí của Trạng Trình thể hiện sự khao khát của ông về việc lí giải những hiện tượng đang xảy ra ở xã hội thời ông, thể hiện sự khao khát một xã hội bình yên, nhân dân được sống hoà bình, an lạc. Bởi thấu hiểu cái lẽ sinh động của cuộc đời đầy biến hóa nên Nguyễn Bỉnh Khiêm rút ra được cái lẽ đời cũng luôn biến hóa, đổi thay. Nhiều câu thơ của ông đã được cô đọng thành những chân lí sắc sảo, có khi đến nghiệt ngã, lạnh lùng, nhiều khi khô khan nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu thương con người, là trách nhiệm trước cuộc đời.

     Nếu nói văn học là tấm gương phản ánh hiện thực thì cái hiện thực sinh động chốn quan trường thời Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khơi nguồn cảm hứng cho ngòi bút sáng tạo của ông. Bởi thế Bạch Vân quốc ngữ thi tập đã đi sâu phản ánh một cách trực tiếp những vấn đề có ý nghĩa phổ quát trong hiện thực đời sống xã hội chốn quan trường trên mọi phương diện, từ cảm hứng sáng tạo đến nội dung tư tưởng cũng như hình thức thể hiện.

     Bức tranh chân thực, sinh động chốn quan trường được hiện lên với nhiều dáng vẻ trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo quan sát của Trạng Trình, ở chốn quyền môn, cái danh luôn đi kèm với cái lợi, còn gọi là chốn danh lợi. Hưởng lương quan là hưởng “lộc triều quan”, hay nơi ấy còn có nhiều bổng lộc nào khác? Sách vở thánh hiền đã từng dạy: “quan chi phụ mẫu”, quan là cha mẹ của dân. Đã là cha mẹ thì trước tiên phải biết thương yêu dân chúng, có trách nhiệm với dân chúng… Nhưng quan lại bấy giờ thì sao? “Sang thì đi đến chỗ kiêu ngạo, giàu thì đưa đến chỗ xa xỉ. Sự tô điểm nhà cửa thì vẽ tranh chạm ngọc. Sự xa xỉ nơi bếp núc thì lấy sáp thay củi, bùi béo ngon ngọt, say rượu nồng, no chất tươi, mặc áo nhẹ, cưỡi ngựa béo… chỉ có cái lợi là thấy rõ như điên như dại”. Đối với dân chúng thì “thấy người đói ngã lăn xuống ngòi rãnh thì một đồng tiền không cho. Thấy người đi đường màn trời chiếu đất thì một bát gạo chẳng giúp” (Bi kí quán Trung Tân). Những điều mà Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến trái với lẽ đạo thánh hiền, càng trái với đạo lí dân tộc. Điều đó làm ông lo buồn.

     Trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm ta thấy “danh” thường đi kèm với “lụy” (các bài 9, 18, 20, 23, 28). “Danh” và “lụy” đi sóng đôi với nhau để khẳng định một chân lí bất biến: Có công danh là có lụy. “Danh” là nguyên nhân của “lụy”: “Vì danh cho phải lụy đòi phen” (Bài 25), “Vì danh cho phải danh làm lụy” (Bài 20)…

     Nhà thơ tỏ ra lạnh lùng, khách quan khi đúc rút, đánh giá sự việc. Đó là chỗ khác của Nguyễn Bỉnh Khiêm so với Nguyễn Trãi, là chỗ làm nên phong cách triết gia trong ông.

     Ức Trai cũng đã định danh chốn quan trường, dặm thanh vân trong những vần thơ Nôm. Song khái niệm ấy trong Quốc âm thi tập chỉ hàm chứa một nội dung cụ thể là chốn quan trường đầy hiểm hóc chứ chưa có tính khái quát và chưa trở thành một vấn đề bức xúc, khẩn thiết, có tính thời sự nóng bỏng như thời Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chốn quan trường với Nguyễn Trãi vừa là nơi ao ước, vừa là nơi xa lánh. Con người cả đời vì sự an dân mà cuối cùng bị nghi kị, bị phụ bạc. Ức Trai cay đắng, thấm thía cái lẽ đời đổi trắng thay đen, miệng người nhọn hơn chông mác. Ông về ở ẩn trong tâm trạng bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời, trong nỗi cô đơn cùng cực. Trong con người Nguyễn Trãi là sự khao khát nhập thế giúp đời, bởi vậy ông luôn khắc khoải trăn trở vì muôn dân trăm họ. Vậy nên Ức Trai phủ nhận công danh trong sự dằn lòng, đớn đau.

     Với Nguyễn Bỉnh Khiêm, chốn quan trường là nơi thể hiện sự ứng xử, những chiêm nghiệm, suy ngẫm, luận bàn của ông về lẽ đời. Sinh ra trong thời buổi loạn lạc, nội chiến triền miên, làm sao để sống cho trọn vẹn khí tiết bậc trượng phu mà vẫn “minh triết bảo thân”. Sự suy tính ấy đem đến cho Trạng Trình một thái độ dửng dưng, lâng lâng trước công danh, phú quý. Ông chủ động rút lui khỏi quan trường khi nhìn ra bản chất không thay đổi được của bọn người trong triều chính đương thời. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã “ẩn, tàng” trong vị thế cao ngạo, “đứng ra ngoài, đứng bên trên mọi sự xung đột”, bởi ông hiểu sâu sắc cái lẽ “biến dịch” và “tuỳ thời”. Trạng Trình về nhàn với cái tâm thanh thản, với cốt cách ung dung, tự tại của một bậc đạo tiên chứ không dằn lòng như Nguyễn Trãi.

     Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm là những lời giáo huấn thiết tha, khuyên răn mọi người hãy sống cho đúng luân thường, đạo lí để cuộc đời, xã hội được bình yên và tốt đẹp. Là một nhà tư tưởng lớn của thế kỉ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm lo lắng, trăn trở, băn khoăn, đau buồn cho thế thái nhân tình. Là một nhà đạo đức, ông nhạy cảm trước thực tế đạo đức đang suy vi, xuống cấp của xã hội đương thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã liên tục gióng lên những hồi chuông nhằm cảnh tỉnh những con người đang bị bả vinh hoa, vật chất làm cho tha hóa. Ông còn là một nhà thơ, một nghệ sĩ có tình đời, tình người sâu nặng. Chính tâm hồn nghệ sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm cho những vần thơ triết lí giàu chất trí tuệ của ông trở nên nhuần nhị và đầy xúc cảm. Những vần thơ ấy không chỉ tác động đến người đọc để họ nhận thức được sự đổi thay, biến cải của tự nhiên và xã hội, quan trọng hơn nó còn hướng người ta nhận chân được những giá trị mà con người cần phải vươn tới. Nó buộc người đọc phải suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở trước những vấn đề của thế sự, như chính những gì người nghệ sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trăn trở, băn khoăn.

     Tiếng thơ triết lí của Nguyễn Bỉnh Khiêm được cất lên từ một xã hội đau thương loạn lạc của thế kỉ XVI. Thực trạng xã hội làm ông đau xót. Trạng Trình tìm về nhàn, an cư, đợi thời. Ẩn dật của ông không chỉ là sự thoát hưu khi thấy mình bất lực trước thời thế. Đó chủ yếu là một quan niệm nhân sinh triết lí vừa có gốc ở Nho – Phật – Đạo, vừa nảy sinh từ sự chiêm nghiệm ở đời sống chính trị, xã hội lúc đương thời. Từ sự hiểu biết triết lí, kết hợp với suy tư và thể nghiệm triết lí ấy trong đời sống xã hội, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tìm ra một đáp số: sống thuận theo tự nhiên, vui đạo trời, biết số mệnh, an nhiên, tự tại. Nguyễn Bỉnh Khiêm chính là người tiếp nối, cũng là người đưa vị trí thơ triết lí lên đến đỉnh cao thời trung đại. Chúng ta cũng có thể nói rằng, khó mà có đỉnh cao thơ triết lí thời hiện đại Chế Lan Viên nếu không có dòng thơ triết lí trước đó, không có những người đặt nền móng vững chắc mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã góp một phần vô cùng quan trọng.

     Từ thế kỷ XVIII trở đi, các nhà nho đã vỡ mộng, thất vọng về vai trò mà họ hằng tin tưởng của đạo thánh hiền đối với sự nghiệp xây dựng quốc gia, xã hội, xây dựng nhân cách. Nho giáo không còn độc tôn như trước, Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian càng có điều kiện phát triển. Nguyễn Gia Thiều, qua Cung oán ngâm khúc, cảm nhận cuộc đời là huyền bí và dễ sợ, dường như có một cái máy vô hình, vô ảnh đang chi phối tất cả, con người chỉ bó tay, bất lực. Ông giải thích cuộc đời là tiền định: “Vẻ chi ăn uống sự thường – Cũng còn tiền định khá thương lọ là”, rồi dùng triết lí nhà Phật, ông cắt nghĩa tất cả là do duyên nghiệp: “Vắt tay nằm nghĩ cơ trần – Nước đương muốn rẩy nguội dần lửa duyên”. Đôi khi ông tìm đến cả Đạo giáo để mong có được góc yên tĩnh nơi tâm hồn: “Thoát trần một gót thiên nhiên – Cái thân ngoại vật là tiên trong đời”. Cái quanh quẩn, bế tắc của lịch sử là mảnh đất màu mỡ cho các luồng tư tưởng Nho – Đạo – Phật có điều kiện phát triển trong thơ Nguyễn Du. Ở Truyện Kiều, “mệnh” gắn với “nghiệp”, “trung, hiếu, tiết, nghĩa” gắn liền với “từ bi, bác ái” và những hình thức Đạo giáo trở thành phương tiện để ước đoán “mệnh”, “nghiệp” hoặc để giải oan, siêu thoát. Tư tưởng quả báo, những mê tín thông thường của dân gian như tin vào mộng mị… phản ánh sự phức tạp trong tư tưởng nhà thơ đất Tiên Điền. Ở thời đại Nguyễn Công Trứ, lối sống ẩn dật hòa mình trong thiên nhiên đã không còn sức hấp dẫn. Kinh tế hàng hóa mở rộng, thị thành phát triển, cuộc sống đổi thay, tâm lí con người cũng theo đó mà thay đổi. Dù bất mãn với xã hội, con người cũng muốn hướng về một lối thoát có tính chất trần tục. Nguyễn Công Trứ lao vào chốn ả đào, đắm chìm trong thú vui vật dục. Triết lí cầu nhàn của Nguyễn Công Trứ trước hết là một thái độ phản ứng với xã hội. Nhưng cách phản ứng của ông mang rõ sắc thái hưởng lạc trong một xã hội suy thoái. Nguyễn Công Trứ nâng quan niệm hành lạc lên thành một thứ triết lí trên cơ sở nhận thức mới của ông về cuộc đời, về xã hội. Bóng dáng cuộc sống ngang tàng, con người đầy tự tin ở mình, ở cuộc đời trong giai đoạn trước đã trôi qua, trước mắt nhà thơ cuộc đời chỉ còn là cảnh phù du, mong manh, ngắn ngủi, vô nghĩa. Theo trải nghiệm của ông, hành động chẳng đem lại kết quả gì thì hành lạc cũng là một hành động giải thoát.

     Như vậy, triết lí dân gian, triết lí Nho – Đạo – Phật đã được các nhà thơ từ thế kỉ XVI trở về trước tiếp thu ở mặt đạo lí. Tin tưởng vào sự tuần hoàn biến dịch, nhiều tác giả còn thể hiện niềm lạc quan, hi vọng sẽ lại có một chế độ xã hội tốt đẹp, dù có thể trước mắt họ và chính họ cũng đang gặp những điều đắng cay. Từ sau thế kỉ XVI, đặc biệt từ thế kỉ XVIII trở đi, tiếng nói triết lí phần lớn là bi quan, tiêu cực. Thánh đường nho gia nhiều khi đã mất thiêng trước các tín đồ của nó. Không còn niềm tin vào một chế độ xã hội cụ thể, cũng chẳng thể hình dung một xã hội của tương lai, nhà nho tìm đến với Phật – Đạo, tìm đến với tín ngưỡng dân gian như tìm một sự giải thoát, giải tỏa cho những bế tắc trong tư tưởng.

3. Kết luận

     Triết lí chiêm nghiệm là một trong những khuynh hướng nổi bật của văn học trung đại. Hầu như các tác giả khi sáng tác thơ văn đều có đề cập đến nội dung này. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử khác nhau, do chịu ảnh hưởng đậm nhạt khác nhau từ các luồng tư tưởng Nho – Đạo – Phật, do phong cách tác giả khác nhau mà nội dung triết lí được thể hiện khác nhau trên mẫu số chung của thơ thời đại này. Trước Nguyễn Bỉnh Khiêm, thơ thời Lí, chủ yếu là những giáo lí nhà Phật. Thời Trần và thời Lê sơ, con người tràn trề tin tưởng vào vai trò xây dựng thế giới của đạo Nho, phần nhiều triết lí là để giáo huấn nhằm giáo dục tuyên truyền đạo đức nho gia theo mẫu hình nhà nho lí tưởng tuy vẫn có những vần thơ cảm khái thời thế. Thơ triết lí sau Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng nghiêng về triết lí Phật giáo nhưng thường nhuốm màu sắc tiêu cực.

     Trong số không nhiều lắm những tên tuổi còn lại với thời gian của thời trung đại, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn là một ngôi sao toả sáng vì những đóng góp của ông trong dòng thơ triết lí nói riêng và vị trí không thể thiếu của ông trong nền văn học nước nhà.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quốc Chương (chủ biên) (2003), Kho tàng văn minh Trung Hoa: Nho gia và Nho học, – Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

2. Phan Trọng Điềm, Bùi Văn Nguyên (phiên âm, chú giải, giới thiệu) (1982), Hồng Đức quốc âm thi tập, – Nxb Văn học, Hà Nội.

3. Nguyễn Phạm Hùng (2001), Trên hành trình Văn học trung đại, – Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

4. Trần Đình Hượu (1995), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại, – Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

5. Đinh Gia Khánh (chủ biên), Hồ Như Sơn, Bùi Duy Tân (1983), Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm,- Nxb Văn học, Hà Nội.

6. Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương (2002), Văn học Việt Nam (Thế kỉ X – nửa đầu thế kỷ XVIII) (tái bản lần thứ 6), – Nxb Giáo dục, Hà Nội.

7. Bùi Văn Nguyên (1989), Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, tập 1, – Nxb Giáo dục, Hà Nội.

8. Trần Thị Băng Thanh, Vũ Thanh (tuyển chọn, giới thiệu) (2001), Nguyễn Bỉnh Khiêm – Về tác gia và tác phẩm, – Nxb Giáo dục, Hà Nội.

9. Lã Nhâm Thìn (1997), Thơ Nôm Đường luật, – Nxb Giáo dục, Hà Nội.

10. Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện sử học (1976), Nguyễn Trãi toàn tập, – Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, số 26/2018

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Thơ triết lí của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong dòng chảy văn học Trung đại
(Tác giả: Lê Thị Hương)