Sài Gòn xưa – Bộ Sưu tập – BẾN

Bến Nhà Rồng

    Nhà Rồng được khởi công xây dựng vào ngày 4/3/1862 do Công ty vận tải đường biển Messageries Maritimes xây dựng. Tòa nhà có gắn hình rồng trên nóc và phù điêu đầu ngựa và chiếc mỏ neo nên thường được gọi là Nhà Rồng. (Nguồn: Sài-Gòn – Hòn ngọc viễn đông 2016 – Phó giáo sư, Tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng)

BAN TU THƯ
11 /2019

GHI CHÚ:
◊  Hình ảnh sepia hoá do Ban Tu Thư thiết lập.