Địa cầu nhân tạo tự động tương lai

Tác giả bài viết: DAO VAN SOAN

     Tương lai của loài người là địa cầu nhân tạo tự động. Các thời kỳ đã qua là địa cầu tự nhiên. Địa cầu xã hội, địa cầu nhân tạo đang hình thành và sẽ là Địa cầu nhân tạo tự động.

     Địa cầu xã hội đã hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc ngày nay tiến thêm một bước là đọc video, đọc mạng, đọc nhập vai game, nhập vũ trụ ảo để đọc… Văn hóa đọc tiến hóa không giống văn hóa đọc trước đây.

     Tương lai Việt Nam không bị tụt lại phía sau vì Thời đại địa cầu tự động đang bắt đầu. Các hạ tầng là tự động, các thiết bị là tự động. Loài người tiếp tục ngạc nhiên, ngơ ngác, tò mò và sáng tạo như thuở mà loài người mới xuất hiện trên địa cầu.

Hình minh họa: Ban Tu thư thanhdiavietnam.com thiết lập

Nguồn: Tác giả cung cấp bài viết đến thanhdiavietnamhoc.com, ngày 9/4/2022

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)