VERSIGOO – 1001 Phiên bản NGÔN NGỮ THẾ GIỚI

Ban Tu Thư chúng tôi đã được chủ nhân của trang web Thánh địa Việt Nam học – thanhdiavietnamhoc.com đặt lòng tin vào Google – đặc biệt hơn nữa, chúng tôi đã sử dụng công cụ chuyên dùng GTranslate1 của Edvard Ananyan2 – có thể cho ra những bản version (bản dịch) dịch thuật nhân tạo mà chúng tôi gọi là VERSIGOO – chuyển dịch ra 104/117 ngôn ngữ trên thế giới.

Xem chi tiết