Cách dạy và học chữ Hán của người Việt xưa dưới góc nhìn của phương pháp giảng dạy hiện đại

Từng là hệ thống văn tự mượn dùng, vào giai đoạn đầu, chữ Hán đóng vai trò như hệ thống văn tự ngoại ngữ, ai cũng biết thế giới đánh giá chữ Hán là một trong những thứ chữ khó học, khó nắm bắt nhất. Vậy ngày xưa người Việt Nam ta học chữ Hán như thế nào, hệ thống sách giáo khoa dạy chữ Hán được biên soạn thế nào cho phù hợp với trình độ, độ tuổi của người học…

Xem chi tiết

Lí niệm giáo dục thời Minh Trị (1868-1912)

… Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử nhằm mục đích nghiên cứu sự chuyển biến của lí niệm giáo dục Nhật Bản trong sự vận động, thay đổi của xã hội thời Minh Trị. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa lí niệm giáo dục với chính sách – tổ chức – hạ tầng giáo dục. Mối quan hệ biện chứng này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các cuộc cải cách giáo dục trong suốt 47 năm thời Minh Trị mỗi khi có sự thay đổi trong lí niệm giáo dục.

Xem chi tiết

Giáo dục ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ lâu việc giáo dục và sử dụng ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam đã được đặt ra. Cho đến nay, đây vẫn là một vấn đề thời sự. Yêu cầu của giáo dục ngôn ngữ (GDNN) là phải giúp học sinh (HS) hiểu và sử dụng thành thạo cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ (của HS). Yêu cầu này hỗ trợ cho học vấn, cho sự đa dạng về văn hoá truyền thống, sự tự trọng và tinh thần nhân văn….

Xem chi tiết

Krishnamurti và quan niệm của ông về vai trò của gia đình trong giáo dục

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) được coi là một trong những nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng lớn của thế kỉ XX. Khi đánh giá về ông, người ta xuất phát từ nhiều quan điểm khác nhau. Có người xem Krishnamurti là nhà giáo dục, nhà tư tưởng nhưng cũng có người ưa thích điều huyền bí về con người ông thì xem ông là hiện thân của Bồ Tát hay một vị tiên tri nào đó. Dù tiếp cận dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận Krishnamurti là một người yêu chuộng hoà bình, một triết gia đầy tài năng.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về đổi mới giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

…Ở mỗi quốc gia, việc xác định, chỉ rõ quan điểm giáo dục trong một giai đoạn cụ thể, thường thông qua hai phương thức sau: tổng kết thực tiễn giáo dục và rút ra quan điểm giáo dục phù hợp với thực tiễn, hoặc là trên cơ sở một nền giáo dục khoa học trên thế giới, rút ra quan điểm giáo dục phù hợp với nước mình. Thực tiễn cho thấy, cả hai phương thức này đều đã được lựa chọn, hoặc có sự kết hợp bởi cả hai nhưng ở các mức độ khác nhau…

Xem chi tiết

Vai trò của giáo dục, đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả nêu khái quát vai trò của giáo dục, đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực; thực trạng giáo dục, đào tạo ở Việt Nam trong những năm qua; từ đó, đưa ra một số giải pháp đổi mới, nâng cao giáo dục, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Xem chi tiết

Thiết kế một số bài tập ứng dụng phương pháp Montessori dạy học trẻ Mẫu giáo tại các nhóm lớp Mầm non Tư thục của Thành phố Hà Nội

Phương pháp giáo dục Montessori là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua sự cảm nhận của các giác quan với đồ dùng dạy học. Thông qua việc trải nghiệm bằng các giác quan, trẻ tự học được những bài học theo mục đích của nhà giáo dục. Bài viết đưa ra một số bài tập ứng dụng phương pháp Montessori nhằm giáo dụcd phát triển thể chất, nhận thức – ngôn ngữ, tình cảm đạo đức – thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo tại các nhóm lớp mầm non tư thục của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Dạy học phát triển năng lực học sinh môn Lịch Sử qua hệ thống Di sản Văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

Bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về định hướng sử dụng di sản văn hóa trong chương trình phổ thông mới môn Lịch sử, các phương pháp vận dụng, những yêu cầu để thực hiện tốt từ phía cơ quan quản lý và giáo viên. Kết quả nghiên cứu về sử dụng di sản trong dạy học lịch sử được nghiên cứu bước đầu trong công trình “Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử Trung học phổ thông” và một số nghiên cứu về vận dụng di sản trong dạy học lịch sử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Xem chi tiết

Triết học thẩm mỹ của Immanuel Kant và ý nghĩa giáo dục của nó trong xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay

Immanuel Kant là một trong những nhà tư tưởng lỗi lạc của triết học cổ điển Đức nói riêng và hệ thống triết học nói chung. Ông không chỉ là nhà triết học lớn mà còn là nhà mỹ học lớn của nhân loại với những cống hiến vô cùng quan trọng. Trong lĩnh vực mỹ học, Kant được suy tôn là ông tổ của chủ nghĩa lãng mạn. Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn những nội dung cơ bản trong triết học thẩm mỹ của Kant và chỉ ra vai trò to lớn của giáo dục thẩm mỹ trong đời sống xã hội, đặc biệt là giai đoạn hiện nay ở nước ta.

Xem chi tiết

Đại học ghi danh – Lò rèn tri thức

Tên gọi “Đại học ghi danh” mộc mạc và tự nhiên như “tờ giấy khai sinh cấp phát cho trẻ mới chào đời” thì nay cấp phát “tờ giấy nhập học cho người học trò đủ năng lực để tự ghi danh vào một Đại học nào đó để trau dồi kiến thức. Những người học này bất kể lập trường chính trị, tôn giáo, tuổi tác, địa vị xã hội, bất kể người học đã thụ án tù, không cần hộ khẩu tại Thành phố hoặc tạm trú tạm vắng v.v…

Xem chi tiết

Phát triển công nghệ giáo dục theo định hướng hệ sinh thái giáo dục

Bài viết đã trình bày khái quát về CNGD và hệ sinh thái giáo dục trong bối cảnh hiện nay, qua đó, khẳng định vai trò CNGD trong xu thế phát triển hệ sinh thái giáo dục tương lai và được cụ thể hóa thông qua mô hình lớp học công nghệ eClass.

Xem chi tiết

Từ triết lý phương Đông phác họa chân dung người Giáo viên Chủ nhiệm trong Nhà trường hiện nay

Với những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong quan điểm giáo dục, đặc biệt là những kiến giải độc đáo về vị trí, vai trò và nhân cách của người thầy giáo do triết lý phương Đông đã tổng kết từ đó chúng
ta có thể phác thảo nên chân dung người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường hiện nay: Là người có tư tưởng chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, có lòng
nhân ái, vị tha. Biết bảo vệ phẩm chất người thầy chân chính đồng thời thường xuyên phải bồi dưỡng kiến thức văn hóa khoa học để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học trong xã hội hiện đại.

Xem chi tiết

Năng lực và đánh giá theo năng lực (Phần 1)

Năng lực (NL) có 2 đặc trưng cơ bản: 1) Được bộc lộ qua hoạt động; 2) Đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Ở đầu vào (cấu trúc bề mặt), NL được tạo thành từ tri thức, kĩ năng và thái độ. Ở đầu ra (cấu trúc bề sâu), các thành tố đó trở thành NL hiểu, NL làm và NL ứng xử. Mỗi NL ứng với một loại hoạt động, có thể phân chia thành nhiều NL bộ phận; bộ phận nhỏ nhất, gắn với hoạt động cụ thể là kĩ năng (hành vi). Các NL bộ phận có thể đồng cấp với nhau, bổ sung cho nhau, nhưng cũng có thể là những mức độ phát triển khác nhau…

Xem chi tiết

Mấy ý kiến về phần Văn học Trung Đại Việt Nam trong hai bộ sách giáo khoa Ngữ văn 10 (cơ bản và nâng cao)

Hơn nửa thế kỷ qua, bộ sách giáo khoa phổ thông các cấp, trong đó có sách Ngữ văn đã được nhiều thế hệ các nhà khoa học giáo dục không ngừng tìm tòi, cải tiến, đổi mới khi biên soạn. Trước đây, trong một thời gian khá dài, khi biên soạn sách giáo khoa bộ môn Ngữ văn, các soạn giả đã chia làm ba phân môn với ba cuốn sách: Văn học, Tiếng Việt và Làm văn…

Xem chi tiết

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Dạy học hướng vào người học là luận điểm then chốt của lý luận dạy học hiện đại, là bản chất của đổi mới phương pháp dạy – học. Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) đã quán triệt quan điểm này với một loạt hoạt động đổi mới : đổi mới về tổ chức lớp học, về tài liệu dạy – học, về phương pháp dạy – học, về đánh giá học sinh, về quan hệ với cha mẹ học sinh và cộng đồng…

Xem chi tiết

Phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí trường Phổ thông theo tiếp cận năng lực

Bài viết đề cập vấn đề phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí trường phổ thông theo tiếp cận năng lực. Theo đó, tác giả bài viết phân tích rõ về: Sự cần thiết phải phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí trường phổ thông theo tiếp cận năng lực; Quy trình phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí trường phổ thông theo tiếp cận năng lực.

Xem chi tiết

Kế thừa và phát huy các tư tưởng giáo dục giá trị sống từ truyền thống đến hiện đại

Giá trị sống còn được xem là giá trị cá nhân có vai trò to lớn trong việc hình thành nhân cách, kĩ năng sống từ khi còn nhỏ kể cả khi tới tuổi trưởng thành. Bài viết tập trung hệ thống hóa các hệ tư tưởng, quan niệm về giá trị sống truyền thống cho tới hiện đại, các nội dung giáo dục, đánh giá giá trị cá nhân ở các nhà trường, các tổ chức, công ty hiện nay.

Xem chi tiết

Mạn đàm về chữ “Nho – 儒” trong các tranh luận về Nho giáo, Nho học xưa nay

 “Nho giáo”, “Nho học”, “Nho gia” hay “Nho thuật”… là những khái niệm rất đỗi quen thuộc đối với những ai từng trải qua trường lớp Việt Nam và các nước thuộc hệ quy chiếu Hán văn. Nhưng để biện biệt cho tường minh khái niệm và lai lịch của nó thì không hẳn nhiều người hiểu một cách thấu đáo. Bài viết này xuất phát từ góc độ văn hóa học để đi đến ngọn nguồn của khái niệm thông qua tổng quan và lí giải các cách hiểu khái niệm này của giới học giả Trung Hoa và Việt Nam trong lịch đại, ngõ hầu gửi tới độc giả trong, ngoài học giới một cách hiểu thấu triệt nhất về khái niệm quan trọng và ý nghĩa này.

Xem chi tiết