Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC và ĐÀI LOAN HỌC 2019 – Phần 1

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học với quy mô lớn nhất tại Đài Loan do Trung tâm Trắc nghiệm Ngữ văn Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Khoa Văn học Đài Loan, Đại học Quốc gia Thành Công phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Việt Đài, Quỹ Giao lưu Châu Á Đài Loan tổ chức.

Xem chi tiết

Hội thảo Quốc tế VIỆT NAM HỌC lần 4 /2019 – 4 lĩnh vực nghiên cứu đặc sắc

Việt Nam học đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của nhiều nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Điều đó đã được thể hiện qua các nghiên cứu mới nhất về Việt Nam học mà các nhà khoa học nước ngoài và Việt Nam tham dự Hội thảo đã nêu ra.

Xem chi tiết