ThanhDiaVietNamHoc

XIN ĐỘC GIẢ  XEM PHỎNG VẤN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC

PGS.TS Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG

1. Truyền hình VTV1THỨ BẢY, ngày 16/01/2021, lúc 9:45.

2. Truyền hình THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, THỨ BẢY, ngày 16/01/2021, lúc 19:40
.

BAN TU THƯ
Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)