Mối liên hệ PHI TUYẾN TÍNH giữa LẠM PHÁT và TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ở VIỆT NAM

Mối liên hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế là một vấn đề gây nhiều tranh cãi từ trước tới nay. Những nghiên cứu gần đây đã tìm được mối liên hệ phi tuyến tính giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tìm ra ngưỡng lạm phát là mức lạm phát tối ưu mà tại đó tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất…

Xem chi tiết

PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI – Tiếp cận từ vấn đề LÍ LUẬN đến THỰC TIỄN của VIỆT NAM

Trang trại (TT) giữ vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta, nhưng so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì sự phát triển TT còn mang tính tự phát, hiệu quả chưa cao và kém ổn định; vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề phát triển TT có ý nghĩa thiết thực cả về lí luận và thực tiễn. Bài viết này phân tích các vấn đề lí luận, về cơ sở thực tiễn phát triển TT, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp đối với Việt Nam.

Xem chi tiết

Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới

Bài viết này phân tích ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); trình bày thực tiễn triển khai chính sách thích ứng với BĐKH và chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với ứng phó BĐKH vùng ĐBSCL; từ đó, đề xuất một số giải pháp. 

Xem chi tiết

Thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của các trường đại học Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có mức độ thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) cao trên thế giới nhờ phát triển chính sách thương mại hóa sản phẩm KH&CN của các trường đại học. Trong đó, quan trọng nhất là: xây dựng các đạo luật thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và khu vực công nghiệp;…

Xem chi tiết

Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam phải phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về kinh tế – xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội…

Xem chi tiết

Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện quy hoạch vùng đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh của vùng và quốc gia. Tuy vậy, bên cạnh đó, cũng có không ít vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển vùng, như có quá nhiều vùng quy hoạch, chồng lấn giữa các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, thiếu sự liên kết vùng…

Xem chi tiết

Hiệu quả KINH TẾ – XÃ HỘI từ MÔ HÌNH HỘI QUÁN của NÔNG DÂN tỉnh ĐỒNG THÁP

Hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp là một hình thức liên kết tự nguyện giữa những người nông
dân với nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ là kênh trao đổi, chia sẻ giữa
người nông dân với chính quyền về những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương, mà còn là kênh liên
kết giữa người nông dân với doanh nghiệp thu mua nông sản.

Xem chi tiết

Phân tích chuỗi giá trị SẢN PHẨM CHUỐI XIÊM trong TIÊU THỤ NỘI ĐỊA tại tỉnh CÀ MAU

ĐẶT VẤN ĐỀ

     Chuối là một loại cây trồng đã gắn bó với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ lâu đời và nay được xác định là một trong những mặt hàng chủ lực. So với nhiều cây trồng khác, thì cây chuối là một trong những loại cây tốn ít chi phí và thời gian chăm sóc hơn, lại đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với khả năng và trình độ của hầu hết người dân Việt Nam.

Xem chi tiết

SỰ BIẾN ĐỔI SINH KẾ của NGƯỜI RỤC ở huyện MINH HÓA tỉnh QUẢNG BÌNH

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung tìm hiểu về các hoạt động sinh kế của người Rục từ khi được phát hiện cho đến nay. Câu hỏi nghiên cứu chúng tôi là từ khi phát hiện đến nay hoạt động sinh kế của người Rục có sự chuyển đổi như thế nào? Các hoạt động sinh kế của họ chịu sự ảnh hưởng và bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Xem chi tiết

Vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

Trong những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã có đóng góp tích cực trong việc vận động nông dân tham gia các hình thức liên kết sản xuất trong nông nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực, làm thay đổi toàn diện kinh tế nông thôn của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con nông dân ở tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết