Hát bóng rỗi và tín ngưỡng nữ thần ở Nam Bộ

…Tín ngưỡng vốn có tính chất bảo thủ truyền thống, còn nghệ thuật lại chịu ảnh hưởng, tác động bởi bối cảnh văn hóa, xã hội, nhu cầu đổi mới về thẩm mỹ. Điều đó càng đẩy nguồn gốc của Hát bóng rỗi lùi sâu hơn vào quá khứ mà hiện tại chưa thể tìm ra căn cứ để xác định về tình trạng sơ khai. Chỉ biết rằng, muộn nhất vào khoảng đầu thế kỷ XIX, loại hình nghệ thuật Hát bóng rỗi đã trở nên phổ biến.

Xem chi tiết

Triết lý nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Nằm trong dòng chảy của văn hóa thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vua Hùng không chỉ thể hiện chiều kích ứng xử của hiện tại với quá khứ mà còn là một tín ngưỡng, lễ hội bao hàm nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc của một dân tộc nhận thức rõ rệt về nguồn gốc của mình và mong muốn trao truyền lại cho các thế hệ ngàn sau những mật mã văn hóa…

Xem chi tiết

THỰC TRẠNG và NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG ở NGƯỜI MÔNG khu vực MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Biến đổi tôn giáo là khái niệm được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây ám chỉ sự thay đổi của tôn giáo tín ngưỡng trên nhiều phương diện: cấu trúc hình thức, nội hàm đức tin, thực hành nghi lễ, thành phần nhân khẩu tôn giáo cũng như phân bố địa lý và bao hàm cả thay đổi … ở các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Với cộng đồng người Mông ở khu vực miền núi phía Bắc thì tình trạng biến đổi này lại càng mạnh mẽ nhất là trong vài ba chục năm trở lại đây…

Xem chi tiết

Phát huy GIÁ TRỊ TÍCH CỰC của HƯƠNG ƯỚC LÀNG CÔNG GIÁO vùng ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG trong cuộc xây dựng ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ MỚI

 Làng Việt vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là nơi tiếp nhận đầu tiên các tôn giáo: Nho, Phật, Đạo và đến thế kỉ XVII (1615) là Công giáo. Là một hiện tượng văn hoá, tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng, luôn có sự ảnh hưởng đến đời sống xã hội của người dân và trong quá trình truyền giáo vào Việt Nam, Công giáo với nền văn hoá ngoại lai, từng bước hội nhập vào trong nền văn hoá dân tộc tạo nên sự phong phú và đa dạng cho văn hoá Việt Nam.

Xem chi tiết

Sự ảnh hưởng của ĐẠO KHỔNG đến hoạt động QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ở Việt Nam hiện nay

 Nho giáo còn được gọi là Khổng giáo (đạo Khổng hoặc Nho học, Khổng học) là một tư tưởng chính trị, đạo đức do Khổng Tử lập ra. Chủ trương của đạo Khổng là dùng “lễ trị”, “đức trị” để tổ chức và quản lí xã hội, mong muốn xây dựng một xã hội thịnh trị. Nho giáo rất phát triển ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam, từ xa xưa trong lịch sử, đạo Khổng đã ảnh hưởng đến đời sống văn hoá, xã hội, đến việc xây dựng các triều đại phong kiến, giúp cha ông ta thiết lập nên những bộ máy hành chính khá vững chắc. Ngày nay, “Lễ trị” và “Đức trị” của đạo Khổng đã và đang tiếp tục tham gia quản lí nhà nước, tham gia vào quá trình xây dựng một nền hành chính công vừa hiện đại vừa truyền thống và mang bản sắc riêng rất Việt Nam.

Xem chi tiết