Những người làm đẹp báo Xuân ở Sài Gòn ngày xưa

 Đến ngày hôm nay, báo Xuân các loại đã bắt đầu phát hành ra sạp. Báo Xuân ngày nay với kỹ thuật vi tính đẹp rực rỡ khác xa thời họa sĩ vẽ trên giấy “can” và được in bằng kỹ thuật thô sơ từ hơn nửa thế kỷ trước. Thời đó, dù khó khăn, các họa sĩ rất chăm chút tranh bìa, minh họa của mình cho các tờ báo Xuân luôn rực rỡ.

Xem chi tiết

VIỆT NAM XƯA – XUÂN GIÁP NGỌ (Ancient VietNam – The lunar new year of the Horse )

Trong các bộ sưu tập xưa nay, ngoài người chủ biên là PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng còn có một người bên cạnh thầy là một Nhà sưu tập mới còn trẻ là Nguyễn Phan Sơn Trúc – Cả hai nhà sưu tập – đã góp sức sưu tầm riêng phần mình hơn 7.000 bức ảnh Đông Dương.

Xem chi tiết