Văn hóa gia tộc Việt Nam

Văn hóa gia tộc ở Việt Nam có nhiều nét đặc thù, có những giá trị và hạn chế. Những giá trị nổi bật là: ý thức tìm về nguồn cội, việc ghi dấu ấn của những giá trị văn hiến trong dòng chảy văn hóa dân tộc, vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách cá nhân, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học trong dòng họ, gia tộc…

Xem chi tiết

Đặc điểm văn bản và nội dung tục lệ làng xã cổ truyền

Mỗi làng xã cổ truyền Việt Nam đều có phong tục tập quán riêng biệt, định hình thành tục lệ làng xã. Hầu hết các tục lệ này được ghi chép thành văn bản mà phần lớn trong đó đã được sưu tầm, sao chép và hiện đang được bảo quản trong kho sách Hán Nôm tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và ở một số thư viện khác ở trung ương, cũng như ở địa phương.

Xem chi tiết

Tính năng động của văn hóa Mỹ

Văn hóa Mỹ có ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội trên thế giới. Do hình thành từ các nền văn hoá của những người nhập cư nên đặc điểm lớn nhất của văn hóa Mỹ là tính năng động. Đặc điểm này giúp người Mỹ luôn thay đổi để phù hợp với đòi hỏi của xã hội và đời sống, từ nhà ở, việc làm đến đồ dùng hàng ngày.

Xem chi tiết

Từ ĐÌNH LÀNG tới NHÀ VĂN HÓA: SỰ BIẾN ĐỔI của KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN

Không gian công cộng chính là không gian phục vụ chung cho nhiều người, cho tập thể, là nơi mà mọi người có thế đến giao lưu và gặp gỡ nhau. Các không gian công cộng là khu vực hiệu quả nhất trong việc tạo nên các giao tiếp xã hội…

Xem chi tiết

Dòng BÁO PHỤ NỮ trước cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu thế kỉ XX, dưới tác động của hai đợt khai thác thuộc địa của Pháp, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá. Phụ nữ  chiếm nửa dân số trong xã hội, do đó, tất cả những thay đổi trong xã hội đều ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của  hầu hết phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ ở các đô thị.

Xem chi tiết

Văn hóa sông nước Nam bộ nhìn từ Khảo cổ học (Phần 2)

Đồ gia dụng của cư dân Nam bộ từ thời tiền sử đến gần đây vẫn bảo lưu một số vật dụng đặc trưng cho lối sống sông nước (ghe xuồng, bếp cà ràng…). Trong các di tích khảo cổ học bên cạnh rất nhiều hiện vật bằng các chất liệu khác nhau, có thể nhận thấy đồ gốm là loại hình hiện vật thể hiện truyền thống bản địa nhất.

Xem chi tiết