Những đặc điểm VĂN HÓA XÃ HỘI ảnh hưởng đối với sự PHÁT TRIỂN và PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG của các DÂN TỘC ÍT NGƯỜI vùng ĐÔNG NAM BỘ (Các tộc người bản địa)

Bài viết của chúng tôi trên cơ sở những tài liệu thu thập được trong quá điền dã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tại một số địa bàn Nam bộ và Tây Nguyên trình bày một số đặc điểm kinh tế, văn hóa lịch sử ảnh hưởng đến sự phát triển và phát triển bền vững của các tộc người bản địa (tại chỗ) trong bối cảnh hiện nay.

Xem chi tiết

Sự tiếp biến VĂN HÓA VIỆT NAM trong những thập niên ĐẦU THẾ KỈ XX (Phần 2)

Từ sự trình bày trên cho thấy ba thập niên đầu của thế kỷ XX văn hóa Việt Nam đã hội nhập vào văn hóa nhân loại nhất là văn hóa Phương Tây trên các phương diện vật chất và tinh thần. Người Việt nam đã chọn lọc những tinh hoa văn hóa tốt đẹp của nhân loại, bổ sung vào nền văn hóa truyền thống của dân tộc làm cho nó đẹp hơn, hiện đại hơn…

Xem chi tiết

Sự tiếp biến VĂN HÓA VIỆT NAM trong những thập niên ĐẦU THẾ KỈ XX (Phần 1)

Sự tiếp xúc, giao thoa giữa các nền văn hoá luôn luôn diễn ra trong quá trình phát triển của nhân loại. Đó là một nhu cầu tất yếu, một quy luật của phát triển. Trong quá trình giao thoa văn hóa, có thể xảy ra hiện tượng các yếu tố của nền văn hoá này thâm nhập vào nền văn hoá kia hoặc nền văn hóa này vay mượn các yếu tố của nền văn hoá kia rồi cải biến điều chỉnh cho phù hợp dẫn đến sự tiếp biến văn hóa…

Xem chi tiết

Văn hóa Hòa Bình sau 85 năm được thế giới công nhận

Văn hóa Hòa Bình là một nền văn hóa tiền sử nổi tiếng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Kể từ năm 1932, khi văn hóa Hòa Bình lần đầu tiên được công nhận trên diễn đàn khoa học thế giới, đến nay đã có gần 200 di tích Hòa Bình được phát hiện ở nhiều nước Đông Nam Á, song chưa ở đâu di tích Hòa Bình phân bố dày đặc và phong phú như ở Việt Nam (hơn 150 địa điểm).

Xem chi tiết

CẢI CÁCH ở XIÊM và VIỆT NAM cuối TK 19, đầu TK 20: Những nguyên nhân thành bại

Mục đích chính của bài viết này là so sánh trào lưu cải cách ở Xiêm và Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX nhằm tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự thành công của công cuộc cải cách ở Xiêm và những lý do khiến cho những đề nghị cải cách ở Việt Nam không được thực hiện.

Xem chi tiết

BIẾN ĐỔI về VĂN HÓA ỨNG XỬ trong XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Trường hợp ở tỉnh Long An) – Phần 2

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Long An nói chung và tại ba xã Tân Lân, Hòa Phú và Mỹ Hạnh Nam nói riêng, thì việc xây dựng và bảo tồn văn hóa luôn giữ vai trò quan trọng, bởi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Xem chi tiết

BIẾN ĐỔI về VĂN HÓA ỨNG XỬ trong XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Trường hợp ở tỉnh Long An) – Phần 1

Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình biến đổi các giá trị văn hóa đã, đang diễn ra, đôi khi chỉ là sự manh nha hay những dấu hiệu ban đầu; và trên thực tế sự biến đổi văn hóa ứng xử đã tạo nên những yếu tố mới, ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống của người dân nông thôn.

Xem chi tiết

ĐO LƯỜNG SỰ THÍCH NGHI VĂN HÓA XÃ HỘI của TRÍ THỨC TRẺ NHẬP CƯ vào THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Phần 2)

Người nhập cư trí thức trẻ cần biết rằng tham gia cộng đồng gia tăng khả năng thích nghi của mình. Tham gia hoạt động cộng đồng giúp cải thiện kĩ năng giao tiếp, khả năng ngôn ngữ và thích nghi môi trường… Để “nhập gia tùy tục” các trí thức trẻ nhập cư cần tìm cách hòa nhập, không ngừng học hỏi những điều mới để phát triển bản thân trong môi trường TP.HCM.

Xem chi tiết

ĐO LƯỜNG SỰ THÍCH NGHI VĂN HÓA XÃ HỘI của TRÍ THỨC TRẺ NHẬP CƯ vào THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Phần 1)

Di cư lao động là xu hướng tất yếu trên toàn cầu ngày nay. Với Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), lao động nhập cư là động lực quan trọng giải quyết vấn đề nhân lực, góp phần tăng cường, phát triển kinh tế thành phố. Nghiên cứu này đã phát triển mô hình đo lường khái niệm thích nghi văn hóa xã hội vào bối cảnh Việt Nam (VN), nhằm cung cấp một sự hiểu biết thấu đáo hơn về cách thức thích nghi của người nhập cư trí thức trẻ với đời sống tại TP.HCM.

Xem chi tiết

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI với TƯ CÁCH là CHỦ THỂ VĂN HÓA

Lịch sử xã hội là lịch sử của con người, do con người và vì con người. Nhận thức, xây dựng và phát triển con người từ góc độ văn hóa và trên nền tảng bản chất văn hóa của con người là nhận thức, nội dung xây dựng và cách thức phát triển con người đúng đắn và hợp lý nhất trong thời đại ngày nay. Bài viết phân tích sâu sắc và toàn diện vấn đề này.

Xem chi tiết

Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam

Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc vừa mang những đặc trưng cơ bản của bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa mang những đặc trưng riêng của vùng Đông Bắc do những điều kiện về tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử cũng như điều kiện kinh tế – xã hội truyền thống quy định. Những giá trị văn hóa tạo thành bản sắc đó có vai trò quan trọng, là sức mạnh nội sinh để các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc hòa nhập theo xu thế phát triển.

Xem chi tiết

CÂU ĐỐI trong trường thiên tiểu thuyết lịch sử LÍ TỰ THÀNH của nhà văn DIÊU TUYẾT NGẦN

Ngôn ngữ giàu bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của trường thiên tiểu thuyết lịch sử Lí Tự Thành. Trong tác phẩm văn học đồ sộ này, tần suất sử dụng nghệ thuật câu đối tuy không nhiều, nhưng nó lại phản ánh đậm nét nhất thứ ngôn ngữ giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Xem chi tiết

Văn hóa gia tộc Việt Nam

Văn hóa gia tộc ở Việt Nam có nhiều nét đặc thù, có những giá trị và hạn chế. Những giá trị nổi bật là: ý thức tìm về nguồn cội, việc ghi dấu ấn của những giá trị văn hiến trong dòng chảy văn hóa dân tộc, vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách cá nhân, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học trong dòng họ, gia tộc…

Xem chi tiết

Đặc điểm văn bản và nội dung tục lệ làng xã cổ truyền

Mỗi làng xã cổ truyền Việt Nam đều có phong tục tập quán riêng biệt, định hình thành tục lệ làng xã. Hầu hết các tục lệ này được ghi chép thành văn bản mà phần lớn trong đó đã được sưu tầm, sao chép và hiện đang được bảo quản trong kho sách Hán Nôm tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và ở một số thư viện khác ở trung ương, cũng như ở địa phương.

Xem chi tiết

Tính năng động của văn hóa Mỹ

Văn hóa Mỹ có ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội trên thế giới. Do hình thành từ các nền văn hoá của những người nhập cư nên đặc điểm lớn nhất của văn hóa Mỹ là tính năng động. Đặc điểm này giúp người Mỹ luôn thay đổi để phù hợp với đòi hỏi của xã hội và đời sống, từ nhà ở, việc làm đến đồ dùng hàng ngày.

Xem chi tiết