Bốn Bộ Sách Tết – Bộ Số Hai: TẾT CẢ VIỆT NAM – TẾT NGUYÊN ĐÁN – Phiên bản tiếng Anh: VIETNAMESE’S GRAND FESTIVAL TẾT – Lunar New Year Festival

Giới thiệu chung Bộ Số Hai

 

     VIỆN NGHIÊN CỨU VIỆT NAM HỌC trân trọng giới thiệu Bộ Số Hai trong  Bốn Bộ Sách Tết. Bộ Số Hai mang tên VIETNAMESE’S GRAND FESTIVAL TẾTLunar New Year Festival. Bộ Sách được trình bày và in ấn màu hiện đại với khổ giấy A3, phủ nhũ vàng các cạnh trang sách. Viện Nghiên cứu Việt Nam học đang từng bước số hoá toàn bộ nội dung của Bộ Sách; một số nội dung cơ bản của Bộ sách được kết nối với các trang Web-Hybrid của Viện –

thanhdiavietnamhoc.com,

vietnamhoc.net,

holylandvietnamstudies.com qua mã QR.

qr-bonbo.sachtet-boso.2-vietnamhoc.net


Bìa Bộ Số Hai:
Vietnamese’s Grand Festival TẾT – Lunar New Year Festival

Giới thiệu Mục Lục – Bộ Số Hai

mucluc.1-bonbo.sachtet-boso.2-vietnamhoc.net

mucluc.2-bonbo.sachtet-boso.2-vietnamhoc.net

mucluc.3-bonbo.sachtet-boso.2-vietnamhoc.net

mucluc.4-bonbo.sachtet-boso.2-vietnamhoc.net

   

Viện Nghiên cứu Việt Nam học rất mong được Quý Độc giả
Sáu châu Năm bể quan tâm, đón xem và ủng hộ.

      Hỗ trợ chi tiết và đăng ký mua sách: xin liên hệ email
bantuthu1965@gmail.com

 

BAN TU THƯ
01 /2022