Liệt kê các Chùa Chiền và Nơi Thờ Cúng tại Huế (1)

Tác giả bài viết: Tiến sĩ A. SALLETNGUYỄN ÐÌNH HOÈ
LÊ VĂN ÐẶNG
chuyển dịch từ Bulletin des Amis du Vieux Huế,
các số 1, 3 & 4 năm 1914

     Bài khảo cứu này, như ghi nơi nhan đề, chỉ vỏn vẹn là một bảng liệt kê các chùa miễu và những nơi thờ cúng trong cố đô Huế và vùng lân cận. Vì những lý do riêng, các đền thờ của tư nhơn không được ghi trong bản kê này. Các bia đá và cổ thụ linh thiêng cũng không được nhắc tới trong các danh số từ 1 tới 64, bất kể tính chất quan trọng của chúng về mặt tôn giáo.

     Các nơi chốn liệt kê không được mô tả theo khía cạnh khảo cổ, hoặc mỹ thuật, hoặc tôn giáo.

     Nếu chùa và các vị thánh thần có tên Hán Việt thì tên đó được ghi kèm theo tên thông thường mà dân chúng gọi xưng; bia đá, chuông, hoặc vật chi khác có di tích lịch sử đều được kể ra; chùa được ai thiết lập, ai trùng tu, vào năm nào, nếu có thể, đều được ghi lại; sau cùng, tên đường phố nơi chùa tọa lạc, và nếu thấy cần, các chi tiết khác cũng được ghi chép.

     Do nhiều lý do khác nhau, mọi xấp xếp hoặc dựa theo sự thờ cúng đều không được lưu ý đến, như thờ Phật, thờ thần linh, vân vân; hoặc dựa theo tên Annam của nơi thờ cúng, như miễu , am , tự , từ , đình , đàn , vân vân.

     Sau này, các số thứ tự thuộc chùa chiền và các nơi thờ cúng được dùng để định vị trí trên một bản đồ sẽ là bản đồ tôn giáo của cố đô Huế.

     Mặc dù có nhiều khiếm khuyết, bảng liệt kê này sẽ đem đến một số tiện ích, và hy vọng sẽ khai nguồn cho các công việc về tín ngưỡng của người Annam, về lịch sử các kiến trúc tôn giáo, hay về ngành mỹ thuật của họ.

(Ghi chú của người biên tập Công Báo [của các Thân Hữu Cố Ðô Huế])

x
x x

1. Linh Chơn Ðiện . Còn được biết với tên Am Bồ Ðề. Tọa lạc tại góc kinh Ðông Ba1, nối liền với sông Hương.

     Ðây là một chùa nhỏ thờ hai vị Nữ Thần Thiên Tiên Chúa Ngọc và các vị khác trong Phật giáo. Do dân làng An Hội xây cất vào năm Minh Mạng thứ 18 (1837). Ðược dân làng (phường 5) và một nhóm nhà hảo tâm bảo trì.

     Cảnh trí chùa và công việc thờ cúng đáng được lưu ý.

2. Miễu Ngũ Hành tại An Hội (phường 5).

3. Miễu Ngũ Hành , còn gọi là miễu Tân Lộc (phường 5).

4. Chùa Diệu Ðế hay Diệu Ðế Tự . Ðược xây cất theo lệnh vua Thiệu Trị vào năm thứ 2 (1842) và tại nơi sinh của ngài. Chùa còn giữ các tượng và dụng cụ thờ cúng của chùa xưa Giác Hoàng trước đó nơi cố đô2.

     Chùa rất được lưu ý nhờ các tượng và do cách chỉnh đốn. Chùa có một bia đá và một chuông lớn có khắc ghi lời của hoàng gia. Chuông này được nhà vua cho đúc vào dịp khánh thọ thứ 40 của ngài và khánh thọ thứ 80 của bà nội ngài.

     Chùa để thờ Phật và được chính phủ Annam bảo trì.

5. Chùa Ông hay Quan Công Từ . Chùa thờ thần Quan Công , vị anh hùng thời Tam Quốc. Chùa được chính phủ Annam và một nhóm tín đồ bảo trì.

     Tượng Quan Công và một số tượng khác trong chùa đáng được lưu ý.

6. Miễu Ngũ Hành , còn gọi là miễu Xuân Lộc (phường 5).

7. Quan Công Từ . Chùa không đáng lưu ý, bàn thờ ở trên lầu, bên dưới là các tiệm buôn. Chùa này được làng Ðông Mậu (phường 5) bảo trì. Chùa thờ thần Quan Công.

8. Miễu Ngũ Hành tại làng Xuân Lộc (phường 7).

9. Ðình và chùa làng An Mỹ (phường 7). Chùa Phật do dân làng cất bằng lá, cũng có thờ thần thánh.

10. Miễu An Mỹ thờ Ngũ Hành.

11. Miễu Khai Canh tại làng Thế Lại Thượng (phường 7). Miễu lập để vinh danh người sáng lập làng. Vị này họ Hồ . Miễu thờ Ông Bà trong gia tộc, được làng bảo trì.

12. Miễu Quan Công thờ vị thần đã kể trước đây, thuộc làng Thế Lại Thượng.

13. Ðình Thế Lại Thượng.

14. Chùa Thế Lại Thượng, có tên là Thế Long Tự , là chùa Phật dựng lên trong làng Thế Lại Thượng.

15. Ðình Gia Hội . Kiến tạo dưới thời Minh Mạng, được trùng tu vào năm Thiệu Trị thứ 3 (1843). Ðình thờ thánh thần và Quan Công. Dựng lên trong làng Gia hội (đường Gia Hội).

16. Miễu Ngũ Hành (đường Gia Hội).

17. Quan Công Từ. Chùa lầu. Trên lầu, ở giữa có bàn thờ Quan Công, hai bên thờ Thành Hoàng. Chùa do làng Gia Hội bảo trì(đường Gia Hội).

18. Miễu Thánh Mẫu . Trực thuộc giáp Gia Thị (đường Gia Hội).

19. Miễu Thánh Mẫu. Kiến tạo dưới thời Gia Long vào năm thứ 14 (1815). Thuộc giáp Trung Bộ (đường Gia Hội).

20. Miễu Cô1 Của . Chùa nhỏ nghèo nàn thuộc giáp An Hội (đường Gia Hội).

21. Miễu Thiên Tiên . Kiến tạo dưới thời Gia Long. Miễu do làng Trung Bộ bảo trì (đường Gia Hội).

22. Miễu Quan Công. Hiện miễu này đã bị phá hủy; chỉ còn một vài dấu vết. Một miễu khác xây cất nơi quận 6 để thay thế (đường Gia Hội).

23. Miễu Ngũ Hành dựng lên tại giáp Xuân Lộc vào năm Minh Mạng thứ 18 (1837) (đường Diệu Ðế).

24. Miễu Ngũ Hành. Thuộc giáp Ðông Mậu (đường Minh Mạng).

25. Miễu Ngũ Hành. Thuộc giáp Ðông Trì (đường Tự Ðức).

26. Miễu Nhị Vị ; dựng lên tại giáp Ðông Trì (đường Tự Ðức).

27. Miễu thuộc giáp Ðông Trì, thờ Ngũ Hành, Tam Vị và Thánh Mẫu. (đường Tự Ðức).

28. Chiêu Ứng Từ .Chùa Tàu thuộc cộng đồng người Hải Nam, xây dựng vào triều Thành Thái, để tưởng niệm 108 người Hải Nam bị xử chém dưới thời Tự Ðức, tình nghi cướp bóc, thực ra họ là những thương gia liêm khiết (đường Gia Hội).

29. Miễu Ngũ Hành do Võ Công bảo trì (đường Gia Hội).

30. Quan Công Từ (đường Gia Hội).

31. Chùa Quan Công, thuộc cộng đồng người Tàu Quảng Ðông (đường Gia Hội).

32. Miễu Ông Trạng do giáp Ðông Trì Hạ bảo trì (đường Gia Hội).

33. Miễu Ngũ Hành do giáp Ðông Trì Hạ bảo trì (đường Gia Hội).

34. Miễu Thành Hoàng do làng Thanh Bình bảo trì (đường Gia Hội).

35. Chùa Tàu thờ Bà Mã Châu 妑 thuộc cộng đồng người Hải Nam (đường Gia Hội).

36. Chùa Tàu thờ Âm Hồn thuộc cộng đồng người Triều Châu (đường Gia Hội).

37. Miễu Thành Hoàng do làng Dinh Thị Thượng bảo trì (đường Gia Hội).

38. Chùa Tàu thờ Tam Vị và Ngũ Vị . Kiến tạo vào năm Tự Ðức thứ 7 (1854) do cộng đồng người Phước Kiến bảo trì (đường Gia Hội).

39. Miễu Ngũ Hành thuộc làng Dinh Thị Hạ (đường Gia Hội).

40. Miễu Thành Hoàng thuộc làng Xuân An (đường Gia Hội).

41. Chùa Xuân An. Chùa Phật kiến tạo vào năm Minh Mạng thứ 16 (1835). Chùa có một chuông đẹp có khắc chữ, ghi năm Gia Long thứ 3 (1804). Hai bia đá ghi hai lần tái thiết vào các năm Tự Ðức thứ 14 (1861) và Duy Tân thứ 3 (1909) (đường Gia Hội).

42. Miễu Ngũ Hành thuộc làng Xuân An (đường Gia Hội).

43. Miễu Thái Giám Bạch Mã. . Miễu trong cảnh điêu tàn, thuộc làng Xuân An (đường Gia Hội).

44. Ðình làng Xuân Dương (đường Gia Hội).

45. Miễu Thành Hoàng thuộc làng Dinh Thị (đường Gia Hội).

46. Miễu Ngũ Hành thuộc làng Dinh Thị (đường Gia Hội).

47. Miễu Bà Chúa Ngọc, thuộc làng Dinh Thị (đường Gia Hội).

48. Miễu Thánh Mẫu . Kiến tạo dưới thời Minh Mạng; do một tư nhơn bảo trì (gần đường Gia Hội).

49. Miễu Hưng Nghĩa thờ Tam Vị ( ) trong xóm Tả Chí. Kiến tạo dưới thời Minh Mạng (hẻm Tả Chí).

50. Miễu thờ Thánh Mẫu và Ngũ Hành, thuộc xóm Trường Trạch do một nhơn tu bổ (hẻm Trường Trạch).

51. Miễu Ngũ Hành (đường Minh Mạng).1

52. Miễu Ngũ Hành (đường Minh Mạng).

53. Chùa (?) Thành Hoàng trong làng Xuân Dương. Kiến tạo dưới thời Gia Long, tu bổ vào năm Duy Tân thứ 3 (1909) (đường Minh Mạng).

54. Miễu Ngũ Hành (đường Minh Mạng).

55. Miễu thờ Tam Vị (đường Bến đò Nam Phổ nối dài).

56. Miễu Ông Mốc.2 Làng Xuân Dương (đường Bến đò Nam Phổ nối dài).

57. Miễu Ngũ Hành, thuộc làng An Quán (đường Bến đò Nam Phổ nối dài).

58. Miễu Thánh Mẫu, thuộc làng An Quán (đường Bến đò Nam Phổ nối dài).

59. Chùa Quan Công , thuộc làng An Quán; tượng Quan Công đặt giữa các tượng khác (đường Bến đò Nam Phổ nối dài).

60. Ðình làng An Quán. Kiến tạo dưới thời Minh Mạng (đường Gia Hội nối dài).

61. Miễu Ngũ Hành (đường Gia Hội nối dài).

62. Miễu đôi thờ Ngũ Hành và Hai Cậu (gần đường Minh Mạng).

63. Ba miễu trong một khu rừng nhỏ, cái thứ nhứt thờ Thánh Mẫu, cái thứ hai thờ vị sáng lập làng An Quán, cái thứ ba thờ Thành Hoàng (đường Gia Hội nối dài).

64. Miễu Thành Hoàng , thuộc giáp Tam Tiệp (trước kia là xóm của những người cất/nấu rượu; đường Bobillot, phường 8 ).3

65. Miễu Ðổ Khương , chủ các nhà nấu rượu, được dựng lên tại phường đó (đường Bobillot)

66. Miễu Ngũ Hành. Cùng phường [8], cùng đường [Bobillot].

67. Miễu Tam Vị, Kim Hoả và Thổ [Tinh] , . Các miễu này được phường bảo trì.

68. Cây Bồ Ðề và miễu thờ Cao Các và Ngũ Vị [Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ Tinh], thuộc phường (đường Jules Ferry).

69. Miễu Quan Công và miễu nhỏ Ngũ Hành, trong vòng rào Ðốc Học đường.

70. Miễu bỏ hoang do một số vệ binh bổn xứ dựng lên, được thờ cúng một thời (đường Jules Ferry).

71. Lịch Ðại Ðế Vương miếu.

     Miễu thờ các bực vua chúa trong mọi thế hệ, thường được gọi là Chùa Lịch Ðại. Xây cất vào năm Minh Mạng thứ tư (1823) trên khoảnh đất thuộc xã Dương Xuân , hiện được nhập vào thành phố Huế.

     Hiện thời chỉ còn gian nhà giữa và hai gian cánh. Gian giữa giữ bài vị của chư vị vua chúa ngày xưa. Hai gian kia thờ các bực danh nhơn. Các gian nhà này có vòng rào với một cửa lớn có trang hoàng; thuở trước, nơi cửa bên trong, có nhiều biển khắc trên gỗ nay không còn nữa.

72. Miễu Võ Sư . Gian nhà lớn, chung quanh có sân, ngoài có vòng rào, thờ một vị Võ Sư. Miễu ở bên cạnh chùa Lịch Ðại.

73. Báo Quốc Tự kiến tạo dưới triều Lê Vĩnh Thạnh (1705-1720); đầu tiên, tên chùa là Hàm Long , sau, theo lịnh vua Lê Cảnh Hưng vào năm thứ 8 (1747), đổi tên ra là Báo Quốc . Vào năm 1802, chùa được trùng tu do ngân khoản của Hiếu Khương Hoàng Hậu, và tên chùa lại được đổi ra là Thiên Thọ . Trong một lần viếng chùa, vua Minh Mạng ra lịnh chùa lấy lại tên Báo Quốc .

     Chùa có hai tấm biển chữ lớn: Báo Quốc Tự nơi phía trước và Thiên Thọ Tự nơi phía sau.

     Chùa có một chuông rất đẹp nặng 826 cân, đúc dưới triều Gia Long (1808).

     Chùa rất đáng được chú ý, có thể nhìn thấy từ phía trước nhà ga Huế.

74. Miễu Ngũ Hành, miễu nhỏ và bị bỏ hoang.

75. Miễu Ngũ Hành, được xóm Trường Súng bảo trì.

76. Miễu Ngũ Hành, trong rừng nhỏ.

77. Miễu Ngũ Hành.

78. Miễu Ngũ Hành.

79. Miễu Hà Bá , miễu nhỏ trong vòng rào của miễu trước. Các miễu này [74-79] nằm rải rác trong phường 9 và được phường bảo trì.

80. Miễu bằng cây cất bên bờ rạch Ðông Ba, góc cầu Gia Hội. Miễu thờ Hà Bá và Ngũ Hành, do các thuyền phu bảo trì (đường Ðông Ba).

81. Am thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na do vợ của một vị Bố Chánh lo xây cất và được một hiệp hội các phụ nữ trong phường 1 bảo trì (đường Ðông Ba).

82. Ðình thuộc phường 1, kiến tạo vào năm thứ nhứt dưới triều Duy Tân (1907) (đường đông Ba).

83. Miễu nhỏ dựng lên bên bờ kinh, có một cột bằng cây. Miễu thờ Hà Bá do các thuyền phu thờ cúng (đường Ðông Ba).

84. Miểu nhỏ cất trên cây, bên bờ kinh, thờ Hà Bá. Như miễu trên đây [83], miễu thuộc các thuyền phu (đường Ðông Ba).

85. Miễu lá thờ Thiên Y A Na, thuộc phường 1 (Nam Giáp) (đường Gia Long).

86. Miễu na ná như trên, cùng thờ Thiên Y, thuộc cùng giáp.

87. Miễu cây cùng thờ Thiên Y, thuộc cùng phường (đường Gia Long).

88. Miễu cây thờ Ngũ Hành, tại phường 1 (Tây Giáp) (hẻm dẫn tới công xi).

89. Miễu thờ Ngũ Hành, thuộc phường 1 (hẻm công xi).

90. Cây Bồ Ðề1 trên đó các thuyền phu và người ở dọc bờ kinh lập một bàn thờ nhỏ thờ Hà Bá (đường Ðòng Ba).

91. Ðình trong phường 2, kiến tạo vào năm Duy Tân thứ 2 (1908), thờ Thiên Y A Na.

92. Miễu Thành Hoàng ở gần vọng lâu X, thuộc phường (Trung Giáp ).

93. Miễu thờ Thủy Long Công Chúa và Hường Long Công Chúa, ở gần bến đò Bao Vinh, do phường bảo trì.

94. Ðàn Âm Hồn thuộc cùng phường.

95. Miễu Ngũ Hành sửa lại từ một miễu thô sơ do các lính pháo thủ Ngũ Bảo trong thành trì. Dân phường Chánh Bắc cất thêm gian phía sau và gian phía trước miễu cũ. Miễu thuộc phường 3 (phía Bắc thành trì).

96. Miễu Ngũ Hành bằng lá.

97. Ðình bằng lá thuộc phường 3.

98. Miễu Ngũ Hành bằng lá.

99. Miễu Ngũ Hành bằng lá.

100. Ðàn tế Âm Hồn (phía tây thành trì).

101. Miễu Ngũ Hành bằng lá trong phường 4.

102. Miễu Ông Thần Ðá bằng lá hư nát có một tượng thô sơ thần bí do các thợ đá thờ cúng (phía Nam thành trì).

103. Miễu Ngũ Hành bằng lá.

104. Ðám mã Ông Trạng, dân chúng gán cho đám mã một quyền lực siêu phàm.

105. Miễu thờ Quan Công và Ngũ Hành, do các cựu thủ kho Mộc Thương (kho vật liệu) kiến tạo. Hiện nay được phường bảo trì.

106. Miễu Ngũ Hành do các thủy thủ hoàng gia Long Thuyền kiến tạo. Hiện được phường bảo trì.

107. Miễu Ngũ Hành bằng lá.

108. Am Thánh Mẫu, hiện nay thuộc về nhà thầu khoán Ba Quí.

109. Bàn thờ Hà Bá do các thuyền phu bảo trì.

110. Bàn thờ Hà Bá do các thuyền phu bảo trì, nơi bến tàu Thương Bạc.

111. 1 Miễu Ngũ Hành gọi là miễu Thượng Tứ . Trước kia, miễu được kiến tạo cho kỵ mã vệ binh trong khu rừng nhỏ gần Vọng lâu 8, bên phải cửa vào. Ðược phường Thái Trạch bảo trì.

112. Miễu Ngũ Hành do phường Thái Trạch kiến tạo và bảo trì.

113. Miễu Ngũ Hành thuộc phường Thái Trạch.

114. Miễu Ngũ Hành do phường Trung Tích dựng lên.

115. Miễu Ngũ Hành thuộc phường Phú Nhơn.

116. Miễu và Ðàn Âm Hồn do phường Vĩnh An kiến tạo và bảo trì.

117. Miễu bằng lá thờ Thánh Mẫu, thuộc phường Vĩnh An.

118. Ðình thuộc phường Vĩnh An, gần đình có một cây linh thiêng.

119. Am Tể Sanh thờ Thánh Mẫu. Ðược kiến tạo dưới một tàng cây linh thiêng gần kinh chảy ngang Thành trì, trong phường Vĩnh An. Am được một tư nhơn bảo trì.

120. Am Cầu Kho thờ Thánh Mẫu. Nguyên được nhơn viên vựa lúa hoàng gia (Thương Trường) kiến tạo. Hiện được một tư nhơn bảo trì. Am ở dưới hai tàng cây linh thiêng, dựa vào một miễu trong vườn Tịnh Tâm.

121. Miễu Hậu Bổ trước được các nhơn viên Võ Khố kiến tạo, hiện được một tu nhơn bảo trì, thờ các Thần linh Văn Quan và Võ Quan được tượng trưng bằng hai tượng đá. Miễu này được xây cất dựa vào tường của vườn hoa hoàng gia Hậu Bổ, gần cửa phía Bắc. Miễu còn được gọi là miễu Võ Khố.

122. Khối đá linh thiêng gần cửa vào Trường dạy nghề được gọi là Vì Sao Thần Linh của Võ Khố . Khối đá Thần linh này để thờ một vị cố giám đốc các Võ khố annam sau khi có ma quỷ hiện ra trong một trong những cây nằm về phía trái cửa Trường dạy nghề hiện tại.

123. Am thuộc phường Trung Hậu , thờ Di Lạc, Quang Công và Thánh Mẫu. Kiến tạo vào năm 1902, được một nhóm dân tron phường bảo trì.

124. Ðình bằng lá thuộc phường Phú Nhơn.

125. Nền cũ chùa Linh Hựu . Trước kia chùa này được gọi là chùa của những Thợ săn sau năm 1885 (chùa do các thợ săn chạy bộ của Tướng De Courcy cư ngụ). Hiện chỉ còn cây cối trong vùng này.

126. Miễu nhỏ thờ Tam Vị do phường Tây Lộc kiến tạo và bảo trì.

127. Miễu Ngũ Hành thuộc phường Tây Lộc.

128. Chùa nhỏ hư nát ở trong vòng thành Khám đường Ngục thất.

129. Ðình làng Phú Xuân thờ Thành Hoàng , Khai Cơ , 7 chủ gia đình, và 3 Tiên Chỉ các dòng họ Hồ, Nguyễn và Lê.

130. Tế đàn Tịch Ðiền hiến tế thần nông. Trước kia các buổi tế lễ được nhà vua chủ lễ sau lễ Giao và lễ Tắc. Ðến triều Thành Thái các cuộc tế lễ này được bãi bỏ.

131. Khối đá linh thiêng nằm trên bờ lộ gần cầu Vĩnh Lợi.

132. Miễu Tam Vị thuộc phường Ti Vụ.

133. Miễu Ngũ Hành thuộc phường Huệ An.

134. Miễu Ngũ Hành thuộc phường Huệ An.

135. Miễu Ngũ Hành thuộc phường Thuận Cát.

136. Ðàn Âm Hồn tại phường Thuận Cát.

137. Miễu nhỏ thờ ân nhân của binh sĩ thuộc đội Long Võ. Việc thờ cúng hiện do phường Thuận Cát đảm trách.

138. Chùa Ðô Thành Hoàng do triều đình bảo trì.

139. Tế đàn Xã Tắc nơi đó mỗi năm vào mùa xuân có tế lễ với đại diện hoàng gia chủ lễ; lễ tế bổn địa Thổ Thần.

140. Chùa Võ Ban thờ Cửu Thiên Thánh Mẫu. Chùa dược các quan quân trong kinh đô bảo trì.

     Lưu ý:

     Chùa và các vị thánh thần có tên Hán Việt thì tên đó được ghi kèm theo tên thông thường mà dân chúng gọi xưng… -> Kính mời Quý độc giả xem phần tên Hán Việt ở tệp PDF đính kèm bên dưới.

Trích dẫn tệp PDF từ: http://www.jaist.ac.jp/

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Liệt kê các Chùa Chiền và Nơi Thờ Cúng tại Huế (Tác giả: TS. A. SalletNguyễn Ðình Hoè) (Lê Văn Ðặng chuyển dịch từ Bulletin des Amis du Vieux Huế, các số 1, 3 & 4 năm 1914).