Đa dạng thành phần LOÀI CÂY CÓ ĐỘC tại quận NINH KIỀU, thành phố CẦN THƠ

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài cây có độc tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được thực hiện với mục tiêu lập cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây có độc tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bằng phương pháp điều tra thực địa trên bảy tuyến, hai khu đặc biệt với sáu sinh cảnh trong 10 tháng, đề tài đã thu được 62 loài cây có độc thuộc 2 ngành, 26 họ và 52 chi, bổ sung thêm 31 loài cho danh lục cây có độc trong “Cây độc ở Việt Nam”.

Xem chi tiết

Mối liên hệ PHI TUYẾN TÍNH giữa LẠM PHÁT và TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ở VIỆT NAM

Mối liên hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế là một vấn đề gây nhiều tranh cãi từ trước tới nay. Những nghiên cứu gần đây đã tìm được mối liên hệ phi tuyến tính giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tìm ra ngưỡng lạm phát là mức lạm phát tối ưu mà tại đó tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất…

Xem chi tiết

KHỦNG HOẢNG SINH THÁI VÀ CÁC BÀI HỌC VỀ CHẤN THƯƠNG TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Trong các nguy cơ đưa tới khủng hoảng sinh thái, chiến tranh là thứ không gì khủng khiếp hơn. Chiến tranh vừa phá vỡ/hủy diệt sinh thái tự nhiên, vừa gây nên những sang chấn tinh thần ghê gớm và để lại di chứng nặng nề. Không chỉ trong đời sống lịch sử, xã hội mà trong văn học, vấn đề này cũng đã được thể hiện rất rõ.

Xem chi tiết

Sự biến đổi MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA GIÁO DỤC NAM KỲ từ TRUYỀN THỐNG đến HIỆN ĐẠI giai đoạn 1861-1945

Trên cơ sở trình bày môi trường văn hóa giáo dục truyền thống như là điểm xuất phát của quá trình biến đổi, bài báo đã phân tích những nhân tố tác động đến quá trình biến đổi văn hóa giáo dục Nam Kỳ từ truyền thống đến hiện đại trên các lĩnh vực môi trường văn hóa vật chất, môi trường văn hóa xã hội, môi trường tâm lí. Bài báo đã lí giải nguồn gốc của sự biến đổi và những điểm tích cực cũng như hạn chế của quá trình biến đổi đó.

Xem chi tiết

Bàn về MỤC TIÊU của GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ở VIỆT NAM

Trong số các mục tiêu của giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam hiện nay, bài viết nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần có các phẩm chất và năng lực như: tư duy phản biện, biết đặt và giải quyết vấn đề; có trí tưởng tượng phong phú; theo đuổi tự do và nghĩa vụ học thuật; giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản.

Xem chi tiết

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN về CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM tại HOA KÌ và BÀI HỌC KINH NGHIỆM cho GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu như một cách tiếp cận chính nhằm tìm hiểu sự hình thành chiến lược giáo dục STEM của Chính phủ cũng như một số tiểu bang ở Hoa Kì và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo dục STEM phát triển ở Hoa Kì là nhờ chính sách liên bang đưa giáo dục STEM như là một quyết sách nhằm nâng cao vị thế của Hoa Kì trên thế giới và bảo vệ an sinh của quốc gia.

Xem chi tiết

THỰC TRẠNG và CHIẾN LƯỢC sử dụng NGUỒN VỐN SINH KẾ thích ứng với XÂM NHẬP MẶN của NÔNG HỘ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trong bối cảnh ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hoạt động sinh kế nông hộ vùng ven biển ngày càng nghiêm trọng, nghiên cứu về thực trạng sử dụng các nguồn vốn sinh kế, từ đó đề xuất giải pháp chiến lược về sinh kế cho nông hộ vùng ven biển là rất cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 298 nông hộ tại 10 xã ở hại huyện An Minh (Kiên Giang) và Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Xem chi tiết

Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh

Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh được hình thành do sự tác động của điều kiện gia đình, xã hội và phẩm chất cá nhân. Tư tưởng đó có nhiều nét đặc sắc. Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh thể hiện chủ yếu ở tư tưởng về các giai tầng xã hội và kẻ sĩ, về “chí nam nhi” và “hưởng lạc”, về sự dung hợp giữa Nho, Phật, Lão.

Xem chi tiết

Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới

Bài viết này phân tích ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); trình bày thực tiễn triển khai chính sách thích ứng với BĐKH và chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với ứng phó BĐKH vùng ĐBSCL; từ đó, đề xuất một số giải pháp. 

Xem chi tiết

Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Hiện tượng phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh những tác động tích cực, hiện tượng phân tầng cũng có những tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam. Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay thể hiện ở phân hóa về thu nhập và phân hóa về trình độ học vấn, nghề nghiệp…

Xem chi tiết

Định chế phong vương ở Việt Nam thời quân chủ

Sau sự kiện Lê Thánh Tông xưng Quốc Hoàng, định chế phong vương (tước) cho hoàng tộc được tuân theo nguyên tắc: hoàng tử được phong thân vương (lấy phủ làm hiệu); thế tử được phong Tự thân vương (lấy huyện làm hiệu). Quyền thần, ngoại tộc không được ban phong tước vị này…

Xem chi tiết

Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay, nhân dân có quyền làm chủ. Quyền làm chủ đó thể hiện trước hết ở cơ sở. Trường đại học công lập là một đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong các trường đại học công lập sẽ huy động được tiềm năng trí tuệ của cán bộ, viên chức vào xây dựng nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo…

Xem chi tiết

Người hồi cư ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Ở nông thôn Việt Nam, có một số lượng lớn người hồi cư từ thành phố. Kinh nghiệm và tri thức của người hồi cư giúp cho họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện cuộc sống. Từ đó, họ giúp cho gia đình và địa phương nơi họ sinh sống. Người hồi cư không những đóng góp về kinh tế cho gia đình, mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương…

Xem chi tiết

Chính sách của Thái Lan đối với dân tộc thiểu số

 Thái Lan không có chính sách riêng để hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cho các nhóm dân tộc thiểu số như Việt Nam. Chính sách hội nhập là chiến lược ứng xử với các nhóm dân tộc thiểu số của Thái Lan. Bài viết này phân tích chính sách của chính phủ Thái Lan đối với dân tộc thiểu số, qua đó cung cấp thêm kinh nghiệm cho việc hoạch định chính sách đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Xem chi tiết

Thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của các trường đại học Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có mức độ thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) cao trên thế giới nhờ phát triển chính sách thương mại hóa sản phẩm KH&CN của các trường đại học. Trong đó, quan trọng nhất là: xây dựng các đạo luật thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và khu vực công nghiệp;…

Xem chi tiết

Định danh TỎI LÝ SƠN (Allium sativum L.) dựa vào Các ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦ và CHỈ THỊ PHÂN TỬ

Sáu loại tỏi đã được thu thập từ các địa phương trồng tỏi và các siêu thị có nguồn gốc rõ ràng bao gồm: Lý Sơn – Quảng Ngãi, Phan Rang – Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đà Lạt – Lâm Đồng, Hải Dương và Trung Quốc

Xem chi tiết