Quan hệ thương mại Anh – Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Brexit: Thực trạng và triển vọng

Sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU) đang trở thành một chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới học giả, các nhà hoạch định chính sách. Dưới góc độ thương mại thì Anh vừa là thành viên của Thị trường chung, vừa là thành viên của Liên minh thuế quan (CU) của EU. Trong quan hệ thương mại quốc tế, Anh cũng như các nước thành viên không thực hiện đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, mà tiến trình này sẽ do Ủy ban Châu Âu (EC) đảm nhiệm.

Xem chi tiết

Nhất thể hóa Liên minh Châu Âu hiện nay: Thách thức và xu hướng (Phần 2)

Những nỗ lực của EU theo chiều hướng nhất thể hóa siêu quốc gia và những lực cản từ Brexit cũng như chủ nghĩa dân túy và sự phân hóa giữa các nước cho thấy rất khó dự báo được xu thế này trong tương lai. Theo kết quả đợt thăm dò dư luận trước thềm vòng bầu cử Nghị viện Châu Âu ngày 23/5/2019, liên minh gồm các đảng bảo thủ, xã hội và tự do thân EU có thể chiếm ưu thế.

Xem chi tiết

Nhất thể hóa Liên minh Châu Âu hiện nay: Thách thức và xu hướng (Phần 1)

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Liên minh Châu Âu (EU) đạt được nhiều
thành tựu to lớn, là hình mẫu liên kết khu vực vì mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Tuy nhiên, sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU) cùng với hàng loạt các vấn đề khủng hoảng nhập cư, chủ nghĩa dân túy, đang đặt EU trước những thách thức to lớn. Để thúc đẩy nhất thể hóa, EU cần phải cải tổ mạnh mẽ hơn nữa, từ cải cách thể chế tới thực hiện các chính sách trong các lĩnh vực, nhằm giúp EU vượt qua khủng hoảng.

Xem chi tiết