Trang web VIỆT NAM HỌC – Thánh địa Số hoá Vạn vật

       Ngày 3/9/2019 vừa qua, trang web VIỆT NAM HỌCTHÁNH ĐỊA SỐ HOÁ VẠN VẬT – vietnamhoc.net đã được chính thức vận hành theo sáng kiến của Phó giáo sư Tiến sĩ sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG để có thể chia sẻ kho tư liệu quý của thầy Hùng đã sưu tập từ trên hơn 50 năm qua. Các đề mục và chuyên mục chủ yếu của trang web bao gồm:

◊  GIỚI THIỆU, ĐÓNG GÓP, XIN CHÀO  bao gồm những bài viết giới thiệu tác giả, hệ thống và đặc điểm các trang web, các bài viết, bình luận, góp ý hay tài trợ của độc giả bốn phương gửi về, cùng các bài viết phản hồi từ thầy Hùng và Ban Tu thư – Ban quản trị trang web đến độc giả;

◊  VĂN SỬ ĐỊA, NGHỆ THUẬT, VÕ THUẬT  bao gồm những bài viết về văn học, ngôn ngữ, tác phẩm, lịch sử, địa lý vùng miền, du lịch, nghẹ thuật, võ thuật, vv…;

◊  PHONG TỤC, TẬP QUÁN, TÂM LINH  bao gồm những bài viết về tôn giáo, tín ngưỡng, thông linh học, tướng pháp học, vv…;

◊  SỰ KIỆN, THÔNG TIN CẦN THIẾT  bao gồm những bài viết về những sự kiện đáng lưu ý, những thông tin cần thiết về các lĩnh vực Việt Nam học và liên quan…

Xin Quý độc giả đón xem.
BAN TU THƯ
09 /2019